Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15261
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saptabhir dhūpayati // (1.1) Par.?
sapta vai śīrṣaṇyāḥ prāṇāḥ // (2.1) Par.?
śira etad yajñasya yad ukhā // (3.1) Par.?
śīrṣann eva yajñasya prāṇān dadhāti // (4.1) Par.?
tasmāt sapta śīrṣan prāṇāḥ // (5.1) Par.?
aśvaśakena dhūpayati // (6.1) Par.?
prājāpatyo vā aśvaḥ // (7.1) Par.?
sayonitvāya // (8.1) Par.?
aditis tveti āha // (9.1) Par.?
iyaṃ vā aditiḥ // (10.1) Par.?
adityaivādityāṃ khanati // (11.1) Par.?
asyā akrūraṃkārāya // (12.1) Par.?
na hi svaḥ svaṃ hinasti // (13.1) Par.?
devānāṃ tvā patnīr iti āha // (14.1) Par.?
devānāṃ vā etām patnayo 'gre 'kurvan // (15.1) Par.?
tābhir evaināṃ dadhāti // (16.1) Par.?
dhiṣaṇās tveti āha // (17.1) Par.?
vidyā vai dhiṣaṇāḥ // (18.1) Par.?
vidyābhir evainām abhīnddhe // (19.1) Par.?
gnās tveti āha // (20.1) Par.?
chandāṃsi vai gnāḥ // (21.1) Par.?
chandobhir evaināṃ śrapayati // (22.1) Par.?
varūtrayas tveti āha // (23.1) Par.?
hotrā vai varūtrayaḥ // (24.1) Par.?
hotrābhir evainām pacati // (25.1) Par.?
janayas tveti āha // (26.1) Par.?
devānāṃ vai patnīr janayaḥ // (27.1) Par.?
tābhir evainām pacati // (28.1) Par.?
ṣaḍbhiḥ pacati // (29.1) Par.?
ṣaḍ vā ṛtavaḥ // (30.1) Par.?
ṛtubhir evainām pacati // (31.1) Par.?
dviḥ pacantv iti āha // (32.1) Par.?
tasmād dviḥ saṃvatsarasya sasyam pacyate // (33.1) Par.?
vāruṇy ukhābhīddhā // (34.1) Par.?
maitriyopaiti // (35.1) Par.?
śāntyai // (36.1) Par.?
devas tvā savitodvapatv iti āha // (37.1) Par.?
savitṛprasūta evainām brahmaṇā devatābhir udvapati // (38.1) Par.?
apadyamānā pṛthivy āśā diśa āpṛṇeti āha // (39.1) Par.?
tasmād agniḥ sarvā diśo 'nuvibhāti // (40.1) Par.?
uttiṣṭha bṛhatī bhavordhvā tiṣṭha dhruvā tvam iti āha // (41.1) Par.?
pratiṣṭhityai // (42.1) Par.?
asuryam pātram anāchṛṇṇam // (43.1) Par.?
ācchṛṇatti // (44.1) Par.?
devatrākaḥ // (45.1) Par.?
ajakṣīreṇācchṛṇatti // (46.1) Par.?
paramaṃ vā etat payo yad ajakṣīram // (47.1) Par.?
parameṇaivainam payasācchṛṇatti // (48.1) Par.?
yajuṣā // (49.1) Par.?
vyāvṛttyai // (50.1) Par.?
chandobhir ācchṛṇatti // (51.1) Par.?
chandobhir vā eṣā kriyate // (52.1) Par.?
chandobhir eva chandāṃsy ācchṛṇatti // (53.1) Par.?
Duration=0.091042041778564 secs.