Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma sacrifice, upasad

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16017
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athopasat // (1.1) Par.?
tasyāṃ pitryayā japāḥ // (2.1) Par.?
prādeśopaveśane ca // (3.1) Par.?
prakṛtyehopasthaḥ // (4.1) Par.?
upasadyāya mīḍhuṣa iti tisra ekaikāṃ trir anavānam / (5.1) Par.?
tāḥ sāmidhenyaḥ // (5.2) Par.?
tāsām uttamena praṇavenāgniṃ somaṃ viṣṇum ity āvāhyopaviśet // (6.1) Par.?
nāvāhayed ity eke / (7.1) Par.?
anāvāhane 'py etā eva devatāḥ // (7.2) Par.?
agnir vṛtrāṇi jaṅghanad ya ugra iva śaryahā tvaṃ somāsi satpatir gayasphāno amīvahedaṃ viṣṇur vicakrame trīṇi padā vicakrama iti sviṣṭakṛdādi lupyate / (8.1) Par.?
prayājā ājyabhāgau ca // (8.2) Par.?
nityam āpyāyanaṃ nihnavaś ca // (9.1) Par.?
eṣaivāparāhṇe // (10.1) Par.?
imāṃ me agne samidham imām iti tu sāmidhenyaḥ / (11.1) Par.?
viparyāso yājyānuvākyānām / (11.2) Par.?
pāṇyoś ca nihnava ity upasadaḥ // (11.3) Par.?
supūrvāhṇeṣv aparāhṇe ca // (12.1) Par.?
rājakrayādyahaḥsaṃkhyānenaikāhānāṃ tisraḥ // (13.1) Par.?
ṣaḍ vā // (14.1) Par.?
ahīnānāṃ dvādaśa caturviṃśatiḥ saṃvatsara iti sattrāṇām // (15.1) Par.?
prathamayajñeṇaike gharmam // (16.1) Par.?
aupavasathya ubhe pūrvāhṇe // (17.1) Par.?
prathamasyām upasadi vṛttāyāṃ preṣitaḥ purīṣyacitaye 'nvāha hotā dīkṣitaś cet // (18.1) Par.?
yajamāno 'dīkṣite // (19.1) Par.?
paścāt padamātre 'vasthāyābhihiṅkṛtya purīṣyāso agnaya iti trir upāṃśu sapraṇavām // (20.1) Par.?
api vā sumandram // (21.1) Par.?
vrajatsv anuvrajet // (22.1) Par.?
tiṣṭhatsu visṛṣṭavāk praṇayateti brūyāt // (23.1) Par.?
athāgniṃ saṃcitam anugītam anuśaṃset // (24.1) Par.?
paścād agnipucchasyopaviśyābhihiṅkṛtyāgnir asmi janmanā jātavedā iti trir madhyamayā vācā // (25.1) Par.?
etasminn evāsane vaiśvānarīyasya yajati // (26.1) Par.?
trayam etat sāgnicitye // (27.1) Par.?
brahmāpratirathaṃ japitvā dakṣiṇato 'gner bahirvedy āsta audumbaryābhihavanāt // (28.1) Par.?
uktam agnipraṇayanam // (29.1) Par.?
dīkṣitas tu vasordhārām upasarpet // (30.1) Par.?
Duration=0.086037874221802 secs.