Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15123
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prajāpatir yajñān asṛjatāgnihotraṃ cāgniṣṭomaṃ ca paurṇamāsīṃ cokthyaṃ cāmāvāsyāṃ cātirātraṃ ca // (1) Par.?
tān udamimīta // (2) Par.?
yāvad agnihotram āsīt tāvān agniṣṭomaḥ // (3) Par.?
yāvatī paurṇamāsī tāvān ukthyaḥ // (4) Par.?
yāvaty amāvāsyā tāvān atirātraḥ // (5) Par.?
ya evaṃ vidvān agnihotraṃ juhoti yāvad agniṣṭomenopāpnoti tāvad upāpnoti // (6) Par.?
ya evaṃ vidvān paurṇamāsīṃ yajate yāvad ukthyenopāpnoti tāvad upāpnoti // (7) Par.?
ya evaṃ vidvān amāvāsyāṃ yajate yāvad atirātreṇopāpnoti tāvad upāpnoti // (8) Par.?
parameṣṭhino vā eṣa yajño 'gra āsīt // (9) Par.?
tena sa paramāṃ kāṣṭhām agacchat // (10) Par.?
tena prajāpatiṃ niravāsāyayat // (11) Par.?
tena prajāpatiḥ paramāṃ kāṣṭhām agacchat // (12) Par.?
tenendraṃ niravāsāyayat // (13) Par.?
tenendraḥ paramāṃ kāṣṭhām agacchat // (14) Par.?
tenāgnīṣomau niravāsāyayat // (15) Par.?
tenāgnīṣomau paramāṃ kāṣṭhām agacchatām // (16) Par.?
ya evaṃ vidvān darśapūrṇamāsau yajate paramām eva kāṣṭhāṃ gacchati // (17) Par.?
yo vai prajātena yajñena yajate pra prajayā paśubhir mithunair jāyate // (18) Par.?
dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ // (19) Par.?
dvādaśa dvaṃdvāni darśapūrṇamāsayoḥ // (20) Par.?
tāni saṃpādyānīty āhuḥ // (21) Par.?
vatsaṃ copāvasṛjati // (22) Par.?
ukhāṃ cādhiśrayati // (23) Par.?
ava ca hanti // (24) Par.?
dṛṣadau ca samāhanti // (25) Par.?
adhi ca vapate // (26) Par.?
kapālāni copadadhāti // (27) Par.?
puroḍāśaṃ cādhiśrayati ājyaṃ ca // (28) Par.?
stambayajuś ca harati // (29) Par.?
abhi ca gṛhṇāti // (30) Par.?
vediṃ ca parigṛhṇāti // (31) Par.?
patnīṃ ca saṃnahyati // (32) Par.?
prokṣaṇīś cāsādayati ājyaṃ ca // (33) Par.?
etāni vai dvādaśa dvaṃdvāni darśapūrṇamāsayoḥ // (34) Par.?
tāni ya evaṃ sampādya yajate prajātenaiva yajñena yajate pra prajayā paśubhir mithunair jāyate // (35) Par.?
Duration=0.070996046066284 secs.