Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15224
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
aganma suvaḥ // (1.1) Par.?
suvar aganmeti // (2.1) Par.?
āha // (3.1) Par.?
suvargam eva lokam eti // (4.1) Par.?
saṃdṛśas te mā chitsi // (5.1) Par.?
yat te tapas tasmai te māvṛkṣīti // (6.1) Par.?
āha // (7.1) Par.?
yathāyajur evaitat // (8.1) Par.?
subhūr asi // (9.1) Par.?
śreṣṭho raśmīnām āyurdhā asi // (10.1) Par.?
āyur me dhehīti // (11.1) Par.?
āha // (12.1) Par.?
āśiṣam evaitām āśāste // (13.1) Par.?
pra vā eṣo 'smāl lokāc cyavate yo viṣṇukramān kramate // (14.1) Par.?
suvargāya hi lokāya viṣṇukramāḥ kramyante // (15.1) Par.?
brahmavādino vadanti // (16.1) Par.?
sa tvai viṣṇukramān krameta ya imāṁ lokān bhrātṛvyasya saṃvidya punar imaṃ lokam pratyavarohed iti // (17.1) Par.?
eṣa vā asya lokasya pratyavarohaḥ // (18.1) Par.?
yad āha // (19.1) Par.?
idam aham amum bhrātṛvyam ābhyo digbhyo 'syai diva iti // (20.1) Par.?
imān eva lokān bhrātṛvyasya saṃvidya punar imaṃ lokam pratyavarohati // (21.1) Par.?
saṃ jyotiṣābhūvam iti // (22.1) Par.?
āha // (23.1) Par.?
asminn eva loke pratitiṣṭhati // (24.1) Par.?
aindrīm āvṛtam anvāvarta iti // (25.1) Par.?
āha // (26.1) Par.?
asau vā āditya indraḥ // (27.1) Par.?
tasyaivāvṛtam anu paryāvartate // (28.1) Par.?
dakṣiṇā paryāvartate // (29.1) Par.?
svam eva vīryam anu paryāvartate // (30.1) Par.?
tasmād dakṣino 'rdha ātmano vīryāvattaraḥ // (31.1) Par.?
atho ādityasyaivāvṛtam anu paryāvartate // (32.1) Par.?
sam aham prajayā // (33.1) Par.?
sam mayā prajeti // (34.1) Par.?
āha // (35.1) Par.?
āśiṣam evaitām āśāste // (36.1) Par.?
samiddho agne me dīdihi // (37.1) Par.?
sameddhā te agne dīdyāsam iti // (38.1) Par.?
āha // (39.1) Par.?
yathāyajur evaitat // (40.1) Par.?
vasumān yajñaḥ // (41.1) Par.?
vasīyān bhūyāsam iti // (42.1) Par.?
āha // (43.1) Par.?
āśiṣam evaitām āśāste // (44.1) Par.?
bahu vai gārhapatyasyānte miśram iva caryate // (45.1) Par.?
āgnipāvamānībhyām gārhapatyam upa tiṣṭhate // (46.1) Par.?
punāty evāgnim // (47.1) Par.?
punīta ātmānam // (48.1) Par.?
dvābhyām // (49.1) Par.?
pratiṣṭhityai // (50.1) Par.?
agne gṛhapata iti // (51.1) Par.?
āha // (52.1) Par.?
yathāyajur evaitat // (53.1) Par.?
śataṃ himā iti // (54.1) Par.?
āha // (55.1) Par.?
śataṃ tvā hemantān indhiṣīyeti // (56.1) Par.?
vāvaitad āha // (57.1) Par.?
putrasya nāma gṛhṇāti // (58.1) Par.?
annādam evainaṃ karoti // (59.1) Par.?
tām āśiṣam āśāse tantave jyotiṣmatīm iti // (60.1) Par.?
brūyād yasya putro 'jātaḥ syāt // (61.1) Par.?
tejasvy evāsya brahmavarcasī putro jāyate // (62.1) Par.?
tām āśiṣam āśāse 'muṣmai jyotiṣmatīm iti // (63.1) Par.?
brūyād yasya putro jātaḥ syāt // (64.1) Par.?
teja evāsmin brahmavarcasaṃ dadhāti // (65.1) Par.?
yo vai yajñam prayujya na vimuñcaty apratiṣṭhāno vai sa bhavati // (66.1) Par.?
kas tvā yunakti sa tvā vimuñcatv iti // (67.1) Par.?
āha // (68.1) Par.?
prajāpatir vai kaḥ // (69.1) Par.?
prajāpatinaivainaṃ yunakti prajāpatinā vimuñcati // (70.1) Par.?
pratiṣṭhityai // (71.1) Par.?
īśvaraṃ vai vratam avisṛṣṭam pradahaḥ // (72.1) Par.?
agne vratapate vratam acāriṣam iti // (73.1) Par.?
āha // (74.1) Par.?
vratam eva visṛjate // (75.1) Par.?
śāntyai // (76.1) Par.?
apradāhāya // (77.1) Par.?
parāṅ vāva yajña eti // (78.1) Par.?
na nivartate punaḥ // (79.1) Par.?
yo vai yajñasya punarālambhaṃ vidvān yajate tam abhinivartate // (80.1) Par.?
yajño babhūva // (81.1) Par.?
sa ābabhūveti // (82.1) Par.?
āha // (83.1) Par.?
eṣa vai yajñasya punarālambhaḥ // (84.1) Par.?
tenaivainam punar ālabhate // (85.1) Par.?
anavaruddhā vā etasya virāḍ ya āhitāgniḥ sann asabhaḥ // (86.1) Par.?
paśavaḥ khalu vai brāhmaṇasya sabhā // (87.1) Par.?
iṣṭvā prāṅ utkramya brūyāt // (88.1) Par.?
gomāṁ agne 'vimāṁ aśvī yajña iti // (89.1) Par.?
ava sabhāṃ runddhe // (90.1) Par.?
pra sahasram paśūn āpnoti // (91.1) Par.?
āsya prajāyāṃ vājī jāyate // (92.1) Par.?
Duration=0.27069211006165 secs.