Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, kāmyapaśubandha, kāmya paśu, kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12036
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
asāv ādityo na vyarocata / (1.1) Par.?
adas
n.s.m.
āditya
n.s.m.
na
indecl.
viruc.
3. sg., Impf.
root
tasmai devāḥ prāyaścittim aicchan / (1.2) Par.?
tad
d.s.m.
deva
n.p.m.
iṣ.
3. pl., Impf.
root
tasmā etāṃ daśarṣabhām ālabhanta tayaivāsmin rucam adadhuḥ / (1.3) Par.?
tad
d.s.m.
etad
ac.s.f.
daśan
comp.
∞ ṛṣabha
ac.s.f.
ālabh.
3. pl., Impf.
root
tad
i.s.f.
∞ eva
indecl.
∞ idam
l.s.m.
ruc
ac.s.f.
dhā
3. pl., Impf.
root
yo brahmavarcasakāmaḥ syāt tasmā etāṃ daśarṣabhām ālabheta / (1.4) Par.?
yad
n.s.m.
∞ kāma
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
d.s.m.
etad
ac.s.f.
daśan
comp.
∞ ṛṣabha
ac.s.f.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
amum evādityaṃ svena bhāgadheyenopadhāvati / (1.5) Par.?
adas
ac.s.m.
eva
indecl.
∞ āditya
ac.s.m.
sva
i.s.n.
∞ upadhāv.
3. sg., Pre. ind.
root
sa evāsmin brahmavarcasaṃ dadhāti / (1.6) Par.?
tad
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
l.s.m.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
brahmavarcasy eva bhavati / (1.7) Par.?
eva
indecl.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
vasantā prātas trīṃllalāmān ālabheta grīṣme madhyaṃdine // (1.8) Par.?
vasanta
l.s.m.
prātar
indecl.
tri
ac.p.m.
∞ lalāma
ac.p.m.
ālabh,
3. sg., Pre. opt.
root
→ pṛṣṭha (2.1) [conj]
→ vāra (2.1) [conj]
grīṣma
l.s.m.
← pṛṣṭha (2.1) [orphan]
madhyaṃdina
l.s.m.
← pṛṣṭha (2.1) [orphan]
śitipṛṣṭhāṁ śarady aparāhṇe trīñchitivārān / (2.1) Par.?
śiti
comp.
∞ pṛṣṭha,
ac.p.m.
→ grīṣma (1.8) [orphan]
→ madhyaṃdina (1.8) [orphan]
← ālabh (1.8) [conj]
śarad
l.s.f.
tri
ac.p.m.
∞ śiti
comp.
∞ vāra.
ac.p.m.
← ālabh (1.8) [conj]
trīṇi vā ādityasya tejāṃsi vasantā prātar grīṣme madhyaṃdine śarady aparāhṇe / (2.2) Par.?
tri
n.p.n.
root
vai
indecl.
āditya
g.s.m.
tejas
n.p.n.
vasanta
l.s.m.
prātar,
indecl.
grīṣma
l.s.m.
śarad
l.s.f.
yāvanty eva tejāṃsi tānyevāvarunddhe / (2.3) Par.?
yāvat
n.p.n.
eva
indecl.
tejas,
n.p.n.
tad
ac.p.n.
∞ eva
indecl.
∞ avarudh.
3. sg., Pre. ind.
root
trayastraya ālabhyante / (2.4) Par.?
tri
n.p.m.
∞ tri
n.p.m.
ālabh.
3. pl., Ind. pass.
root
abhipūrvam evāsmin tejo dadhāti / (2.5) Par.?
abhipūrva
ac.s.n.
eva
indecl.
∞ idam
l.s.m.
tejas
ac.s.n.
dhā.
3. sg., Pre. ind.
root
saṃvatsaram paryālabhyante / (2.6) Par.?
paryālabh.
3. pl., Ind. pass.
root
saṃvatsaro vai brahmavarcasasya pradātā / (2.7) Par.?
vai
indecl.
pradātṛ.
n.s.m.
root
saṃvatsara evāsmai brahmavarcasam prayacchati / (2.8) Par.?
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
brahmavarcasy eva bhavati / (2.9) Par.?
eva
indecl.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
saṃvatsarasya parastāt prājāpatyaṃ kadrum // (2.10) Par.?
saṃvatsara
g.s.m.
← ālabh (3.1) [advmod]
parastāt
indecl.
kadru
ac.s.m.
← ālabh (3.1) [obj]
ālabheta / (3.1) Par.?
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
→ saṃvatsara (2.10) [advmod]
→ kadru (2.10) [obj]
prajāpatiḥ sarvā devatāḥ / (3.2) Par.?
prajāpati
n.s.m.
root
sarva
n.p.f.
devatā.
n.p.f.
devatāsu eva pratitiṣṭhati / (3.3) Par.?
devatā
l.p.f.
eva
indecl.
pratiṣṭhā.
3. sg., Pre. ind.
root
yadi bibhīyāt / (3.4) Par.?
yadi
indecl.
bhī,
3. sg., Pre. opt.
→ bhū (3.5) [ccomp]
← ālabh (3.5) [advcl]
duścarmā bhaviṣyāmīti somāpauṣṇaṃ śyāmam ālabheta / (3.5) Par.?
bhū
1. sg., Fut.
← bhī (3.4) [ccomp]
∞ iti,
indecl.
śyāma
ac.s.m.
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
→ bhī (3.4) [advcl:cond]
saumyo vai devatayā puruṣaḥ pauṣṇāḥ paśavaḥ / (3.6) Par.?
saumya
n.s.m.
root
vai
indecl.
devatā
i.s.f.
puruṣa,
n.s.m.
pauṣṇa
n.p.m.
paśu.
n.p.m.
svayaivāsmai devatayā paśubhis tvacaṃ karoti / (3.7) Par.?
sva
i.s.f.
∞ eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
devatā
i.s.f.
paśu
i.p.m.
tvac
ac.s.f.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
na duścarmā bhavati / (3.8) Par.?
na
indecl.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
devāś ca vai yamaś cāsmiṃlloke 'spardhanta / (3.9) Par.?
deva
n.p.m.
ca
indecl.
vai
indecl.
yama
n.s.m.
ca
indecl.
∞ idam
l.s.m.
∞ loka
l.s.m.
spṛdh.
3. pl., Impf.
root
sa yamo devānām indriyaṃ vīryam ayuvata / (3.10) Par.?
tad
n.s.m.
yama
n.s.m.
deva
g.p.m.
indriya
ac.s.n.
vīrya
ac.s.n.
yu.
3. sg., Impf.
root
tad yamasya // (3.11) Par.?
yamatvam / (4.1) Par.?
yama
comp.
∞ tva.
n.s.n.
root
→ yama (3.11) [nmod]
→ tad (3.11) [nsubj]
te devā amanyanta / (4.2) Par.?
tad
n.p.m.
deva
n.p.m.
man.
3. pl., Impf.
root
→ bhū (4.3) [ccomp:rel]
yamo vā idam abhūd yad vayaṃ sma iti / (4.3) Par.?
yama
n.s.m.
vai
indecl.
idam
n.s.n.
bhū,
3. sg., root aor.
← man (4.2) [ccomp]
yad
n.s.n.
mad
n.p.a.
as
1. pl., Pre. ind.
iti.
indecl.
te prajāpatim upādhāvan / (4.4) Par.?
tad
n.p.m.
prajāpati
ac.s.m.
upadhāv.
3. pl., Impf.
root
sa etau prajāpatir ātmana ukṣavaśau niramimīta / (4.5) Par.?
tad
n.s.m.
etad
ac.d.m.
prajāpati
n.s.m.
ātman
ab.s.m.
ukṣan
comp.
∞ vaśā
ac.d.m.
nirmā.
3. sg., Impf.
root
te devā vaiṣṇāvaruṇīṃ vaśām ālabhantaindram ukṣāṇam / (4.6) Par.?
tad
n.p.m.
deva
n.p.m.
vaśā
ac.s.f.
ālabh
3. pl., Impf.
root
∞ aindra
ac.s.m.
ukṣan.
ac.s.m.
taṃ varuṇenaiva grāhayitvā viṣṇunā yajñena prāṇudantaindreṇaivāsyendriyam avṛñjata / (4.7) Par.?
tad
ac.s.m.
varuṇa
i.s.m.
∞ eva
indecl.
grāhay
Abs., indecl.
viṣṇu,
i.s.m.
yajña
i.s.m.
praṇud
3. pl., Impf.
root
∞ aindra
i.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
∞ indriya
ac.s.n.
vṛj.
3. pl., Impf.
yo bhrātṛvyavānt syāt sa spardhamāno vaiṣṇāvaruṇīm // (4.8) Par.?
yad
n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
n.s.m.
← ālabh (5.1) [nsubj]
spṛdh
Pre. ind., n.s.m.
vaiṣṇāvaruṇa
ac.s.f.
← vaśā (5.1) [acl]
vaśām ālabhetaindram ukṣāṇam / (5.1) Par.?
vaśā
ac.s.f.
→ vaiṣṇāvaruṇa (4.8) [acl:dpct]
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
→ tad (4.8) [nsubj]
∞ aindra
ac.s.m.
ukṣan
ac.s.m.
varuṇenaiva bhrātṛvyaṃ grāhayitvā viṣṇunā yajñena praṇudate aindreṇaivāsyendriyaṃ vṛṅkte / (5.2) Par.?
varuṇa
i.s.m.
∞ eva
indecl.
grāhay
Abs., indecl.
viṣṇu
i.s.m.
yajña
i.s.m.
praṇud
3. sg., Pre. ind.
root
aindra
i.s.m.
∞ eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
∞ indriya
ac.s.n.
vṛj.
3. sg., Pre. ind.
bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati / (5.3) Par.?
bhū
3. sg., Pre. ind.
root
ātman
i.s.m.
parā
indecl.
∞ idam
g.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
indro vṛtram ahan / (5.4) Par.?
indra
n.s.m.
vṛtra
ac.s.m.
han.
3. sg., root aor.
root
taṃ vṛtro hataḥ ṣoḍaśabhir bhogair asināt / (5.5) Par.?
tad
ac.s.m.
vṛtra
n.s.m.
han
PPP, n.s.m.
bhoga
i.p.m.
si.
3. sg., Impf.
root
tasya vṛtrasya śīrṣato gāva udāyan / (5.6) Par.?
tad
g.s.m.
vṛtra
g.s.m.
śīrṣan
ab.s.n.
go
n.p.f.
udi.
3. pl., Impf.
root
tā vaidehyo 'bhavan / (5.7) Par.?
tad
n.p.f.
vaideha
n.p.f.
root
bhū.
3. pl., Impf.
tāsām ṛṣabho jaghane 'nūdait / (5.8) Par.?
tad
g.p.f.
jaghana
l.s.n.
anūde
3. sg., Impf.
root
tam indraḥ // (5.9) Par.?
acāyat / (6.1) Par.?
cāy.
3. sg., Impf.
root
→ tad (5.9) [obj]
→ indra (5.9) [nsubj]
so 'manyata / (6.2) Par.?
tad
n.s.m.
man.
3. sg., Impf.
root
→ muc (6.3) [ccomp]
yo vā imam ālabheta mucyetāsmāt pāpmana iti / (6.3) Par.?
yad
n.s.m.
vai
indecl.
idam
ac.s.m.
ālabh,
3. sg., Pre. opt.
muc
3. sg., Pre. opt.
← man (6.2) [ccomp]
∞ idam
ab.s.m.
pāpman
ab.s.m.
iti.
indecl.
sa āgneyaṃ kṛṣṇagrīvam ālabhataindram ṛṣabham / (6.4) Par.?
tad
n.s.m.
āgneya
ac.s.m.
∞ grīvā
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Impf.
root
∞ aindra
ac.s.m.
ṛṣabha.
ac.s.m.
tasyāgnir eva svena bhāgadheyenopasṛtaḥ ṣoḍaśadhā vṛtrasya bhogān apy adahad aindreṇendriyam ātmann adhatta / (6.5) Par.?
tad
g.s.m.
∞ agni
n.s.m.
eva
indecl.
sva
i.s.n.
∞ upasṛ
PPP, n.s.m.
vṛtra
g.s.m.
bhoga
ac.p.m.
api
indecl.
dah.
3. sg., Impf.
root
aindra
i.s.m.
∞ indriya
ac.s.n.
ātman
l.s.m.
dhā.
3. sg., Impf.
yaḥ pāpmanā gṛhītaḥ syāt sa āgneyaṃ kṛṣṇagrīvam ālabhetaindram ṛṣabham / (6.6) Par.?
yad
n.s.m.
pāpman
i.s.m.
grah
PPP, n.s.m.
as,
3. sg., Pre. opt.
tad
n.s.m.
āgneya
ac.s.m.
∞ grīvā
ac.s.m.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
∞ aindra
ac.s.m.
ṛṣabha.
ac.s.m.
agnir evāsya svena bhāgadheyenopasṛtaḥ // (6.7) Par.?
agni
n.s.m.
← apidah (7.1) [nsubj]
eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
← pāpman (7.1) [nmod]
sva
i.s.n.
∞ upasṛ
PPP, n.s.m.
pāpmānam apidahaty aindreṇendriyam ātman dhatte / (7.1) Par.?
pāpman
ac.s.m.
→ idam (6.7) [nmod]
apidah.
3. sg., Pre. ind.
root
→ agni (6.7) [nsubj]
aindra
i.s.n.
∞ indriya
ac.s.n.
ātman
l.s.m.
dhā,
3. sg., Pre. ind.
root
mucyate pāpmanaḥ / (7.2) Par.?
muc
3. sg., Ind. pass.
root
pāpman,
ab.s.m.
bhavaty eva / (7.3) Par.?
bhū
3. sg., Pre. ind.
root
eva.
indecl.
dyāvāpṛthivyāṃ dhenum ālabheta jyogaparuddhaḥ / (7.4) Par.?
dhenu
ac.s.f.
ālabh
3. sg., Pre. opt.
root
jyok
indecl.
∞ aparudh.
PPP, n.s.m.
anayor hi vā eṣo 'pratiṣṭhitaḥ / (7.5) Par.?
idam
g.d.m.
hi
indecl.
vai
indecl.
etad
n.s.m.
a
indecl.
∞ pratiṣṭhā.
PPP, n.s.m.
root
athaiṣa jyog aparuddho dyāvāpṛthivī eva svena bhāgadheyenopadhāvati / (7.6) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
n.s.m.
jyok
indecl.
aparudh
PPP, n.s.m.
eva
indecl.
sva
i.s.n.
∞ upadhāv.
3. sg., Pre. ind.
root
te evainam pratiṣṭhāṃ gamayataḥ / (7.7) Par.?
tad
n.d.f.
eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
gamay.
3. du., Pre. ind.
root
praty eva tiṣṭhati / (7.8) Par.?
prati
indecl.
eva
indecl.
sthā.
3. sg., Pre. ind.
root
paryāriṇī bhavati / (7.9) Par.?
paryārin
n.s.f.
root
bhū.
3. sg., Pre. ind.
paryārīva hy etasya rāṣṭraṃ yo jyogaparuddhaḥ / (7.10) Par.?
paryārin
n.s.n.
root
∞ iva
indecl.
hi
indecl.
etad
g.s.m.
rāṣṭra,
n.s.n.
yad
n.s.m.
jyok
indecl.
∞ aparudh.
PPP, n.s.m.
samṛddhyai / (7.11) Par.?
vāyavyam // (7.12) Par.?
vatsam ālabheta / (8.1) Par.?
vatsa
ac.s.m.
→ vāyavya (7.12) [acl:rel]
ālabh.
3. sg., Pre. opt.
root
vāyur vā anayor vatsaḥ / (8.2) Par.?
vāyu
n.s.m.
vai
indecl.
idam
g.d.m.
vatsa.
n.s.m.
root
ime vā etasmai lokā apaśuṣkā viḍ apaśuṣkā / (8.3) Par.?
idam
n.p.m.
vai
indecl.
etad
d.s.m.
loka
n.p.m.
apaśuṣka.
n.p.m.
root
viś
n.s.f.
apaśuṣka.
n.s.f.
athaiṣa jyog aparuddho vāyum eva svena bhāgadheyenopadhāvati / (8.4) Par.?
atha
indecl.
∞ etad
n.s.m.
jyok
indecl.
aparudh
PPP, n.s.m.
vāyu
ac.s.m.
eva
indecl.
sva
i.s.n.
∞ upadhāv.
3. sg., Pre. ind.
root
sa evāsmā imāṃllokān viśam pradāpayati / (8.5) Par.?
tad
n.s.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
idam
ac.p.m.
∞ loka
ac.p.m.
viś
ac.s.f.
pradāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
prāsmā ime lokāḥ snuvanti / (8.6) Par.?
pra
indecl.
∞ idam
d.s.m.
idam
n.p.m.
loka
n.p.m.
snu.
3. pl., Pre. ind.
root
bhuñjaty enaṃ viḍ upatiṣṭhate // (8.7) Par.?
bhuj
Pre. ind., n.s.f.
enad
ac.s.m.
viś
n.s.f.
upasthā.
3. sg., Pre. ind.
root
Duration=0.15366315841675 secs.