Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14598
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
diśo vai nākalpanta na prājñāyanta // (1) Par.?
tata etām agnaye prācīṃ diśam arocayan yat kṛttikāḥ // (2) Par.?
yat kṛttikāsv agnim ādhatte // (3) Par.?
prācyām evainaṃ diśy ādhatte // (4) Par.?
eṣa vāvaikaḥ prāṅ avasyati ya āhitāgniḥ // (5) Par.?
pratyañco 'nye // (6) Par.?
āgneyam etan nakṣatraṃ yat kṛttikāḥ // (7) Par.?
yat kṛttikāsv agnim ādhatte // (8) Par.?
sva evainaṃ nakṣatra ādhatte // (9) Par.?
prajāpater vā etac chiro yat kṛttikāḥ // (10) Par.?
yat kṛttikāsv agnim ādhatte // (11) Par.?
śīrṣaṇyo mukhyo bhavati // (12) Par.?
sapta vai kṛttikāḥ // (13) Par.?
sapta śīrṣaṇyāḥ prāṇāḥ prāṇā indriyāṇi // (14) Par.?
prāṇān evendriyāṇy āpnoti // (15) Par.?
puṣṭim āvad bhūyiṣṭham ekaṃ nakṣatram // (16) Par.?
puṣṭim eva prajāyāḥ paśūnāṃ gacchati // (17) Par.?
rohiṇyām ādheyaḥ // (18) Par.?
rohiṇyāṃ vā etaṃ devā ādadhata // (19) Par.?
tayā roham arohan // (20) Par.?
tad rohiṇyā rohiṇītvam // (21) Par.?
rohiṇyāṃ vā etaṃ prajāpatir ādhatta // (22) Par.?
tayā roham arohat // (23) Par.?
tad rohiṇyā rohiṇītvam // (24) Par.?
eṣa vai manuṣyasya svargo loko yad asmiṃl loke vasīyān bhavati // (25) Par.?
ṛddhyā eva rohiṇyām ādheyaḥ // (26) Par.?
kālakāñjā vai nāmāsurā āsan // (27) Par.?
ta iṣṭakā acinvata // (28) Par.?
tad indra iṣṭakām apy upādhatta // (29) Par.?
teṣāṃ mithunau divam ākrametām // (30) Par.?
tatas tām āvṛhat // (31) Par.?
te 'vākīryanta // (32) Par.?
tā etau divyau śvānau // (33) Par.?
yo vyavṛhyata so 'yam ūrṇavābhis svair āntrais saṃtitaṃsati // (34) Par.?
ojo vāvaiṣāṃ tad vīryam ādhatta // (35) Par.?
ojo vīryaṃ bhrātṛvyasyādhatte yac citrāyām agnim ādhatte // (36) Par.?
tad etad aindraṃ nakṣatram abhibhūtimat // (37) Par.?
pūrvāsu phalgunīṣv ādadhīta yaḥ kāmayeta // (38) Par.?
bhagī syām iti // (39) Par.?
bhagasya vā etan nakṣatram // (40) Par.?
bhagī bhavati // (41) Par.?
uttarāsv ādadhīta yaḥ kāmayeta // (42) Par.?
dānakāmā me prajās syur iti // (43) Par.?
aryamṇo vā etan nakṣatram // (44) Par.?
eṣo 'ryamā yo dadāti // (45) Par.?
dānam imāḥ prajā upajīvanti // (46) Par.?
dānakāmā asmai bhavanti // (47) Par.?
rājanyasyādadhyāt // (48) Par.?
sa hi dānam upajīvati // (49) Par.?
vasantā brāhmaṇenādheyaḥ // (50) Par.?
vasanto vai brāhmaṇasyartuḥ // (51) Par.?
sva evainam ṛtā ādhatte // (52) Par.?
tejo brahmavarcasam upādhatte // (53) Par.?
grīṣme rājanyenādheyaḥ // (54) Par.?
grīṣmo vai rājanyasyartuḥ // (55) Par.?
sva evainam ṛtā ādhatte // (56) Par.?
ojo vīryam upādhatte // (57) Par.?
śaradi vaiśyenādheyaḥ // (58) Par.?
śarad vai vaiśyasyartuḥ // (59) Par.?
sva evainam ṛtā ādhatte // (60) Par.?
ūrjaṃ paśūn upādhatte // (61) Par.?
somena yajā iti vā agnim ādhatte // (62) Par.?
yasminn eva kasmiṃś cartā ādadhīta somena yakṣyamāṇaḥ // (63) Par.?
etaddhy avardhayat // (64) Par.?
somena yajate // (65) Par.?
phalgunīpūrṇamāsa ādheyaḥ // (66) Par.?
etad vā ṛtūnāṃ mukham // (67) Par.?
ṛtumukha evainam ādhatte // (68) Par.?
śiśira ādheyaḥ // (69) Par.?
śiśiraṃ vā agner janma // (70) Par.?
prajātam evainam ādhatte // (71) Par.?
sarvāsu dikṣv ṛdhnavānīti vā agnim ādhatte // (72) Par.?
sarvāsu dikṣv agniś śiśire // (73) Par.?
sarvāsv eva dikṣv ṛdhnoti yaś śiśire 'gnim ādhatte // (74) Par.?
pūrṇamāse vāmāvasyāyāṃ vādadhīta // (75) Par.?
etad vai puṇyāham // (76) Par.?
puṇyāha evainam ādhatte // (77) Par.?
tasmād iṣṭyā vāgrāyaṇena vā paśunā vā somena vā pūrṇamāse vāmāvasyāyāṃ vā yajeta // (78) Par.?
eṣa vai yajñaḥ // (79) Par.?
yajñam evaitat prati yajñam ālabhate // (80) Par.?
Duration=0.23216390609741 secs.