Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): paribhāṣā, general rules

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14167
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
plāvayed ākāram āvāhanam // (1) Par.?
yeyajāmahaḥ plutādiḥ purastād yājyānām // (2) Par.?
caturmātrā yājñikī plutiḥ // (3) Par.?
saṃdhyakṣarāṇāṃ tālusthāne ā3ikārī bhavataḥ // (4) Par.?
oṣṭhyasthāne ā3ukārī bhavataḥ // (5) Par.?
anyāni prakṛtyākṣarāṇi // (6) Par.?
ekāraukārau ca pragṛhyau // (7) Par.?
yājyānte // (8) Par.?
visarjanīyo riphito repham āpadyate // (9) Par.?
lupyate 'riphitaḥ // (10) Par.?
anusvāraṃ makāraḥ // (11) Par.?
anyāni prakṛtyā vyañjanāni // (12) Par.?
aukāro vaṣaṭkāre caturmātraḥ // (13) Par.?
ṣakārācca uttaro 'kāraḥ // (14) Par.?
prakṛtyā vobhau // (15) Par.?
pūrvo vā prakṛtyā // (16) Par.?
prakṛtyākāra iti jātūkarṇyaḥ // (17) Par.?
bārhatarāthantaraṃ vaṣaṭkuryāt purastāddīrgham upariṣṭāddhrasvam // (18) Par.?
upariṣṭācca yeyajāmahād devatādeśanaṃ sapuronuvākye // (19) Par.?
sapraiṣe tu na vidyate // (20) Par.?
juhotīty ukte sarpiḥ pratīyeta // (21) Par.?
svāhākāro 'nte homamantrāṇām // (22) Par.?
samidādhānamantrāṇāṃ ca // (23) Par.?
mantrapṛthaktvāt karmapṛthaktvam // (24) Par.?
itikaraṇaś ca mantrānte // (25) Par.?
mantrāntena karaṇeṣu karmaṇaḥ saṃnipātanam // (26) Par.?
saṃpreṣito 'nvāha // (27) Par.?
tathā yajati // (28) Par.?
ity etat sārvayajñikam // (29) Par.?
Duration=0.17544293403625 secs.