Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15425
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prācīm anu pradiśam prehi vidvān ity āha // (1) Par.?
devalokam evaitayopāvartate // (2) Par.?
kramadhvam agninā nākam ity āha // (3) Par.?
imān evaitayā lokān kramate // (4) Par.?
pṛthivyā aham ud antarikṣam āruham ity āha // (5) Par.?
imān evaitayā lokānt samārohati // (6) Par.?
suvar yanto nāpekṣanta ity āha // (7) Par.?
suvargam evaitayā lokam eti // (8) Par.?
agne prehi prathamo devayatām ity āha // (9) Par.?
ubhayeṣv evaitayā devamanuṣyeṣu cakṣur dadhāti // (10) Par.?
pañcabhir adhikrāmati // (11) Par.?
pāṅkto yajñaḥ // (12) Par.?
yāvān eva yajñas tena saha suvargaṃ lokam eti // (13) Par.?
naktoṣāseti puronuvākyām anvāha // (14) Par.?
prattyai // (15) Par.?
agne sahasrākṣety āha // (16) Par.?
sāhasraḥ prajāpatiḥ // (17) Par.?
prajāpater āptyai // (18) Par.?
tasmai te vidhema vājāya svāhety āha // (19) Par.?
annaṃ vai vājaḥ // (20) Par.?
annam evāvarunddhe // (21) Par.?
dadhnaḥ pūrṇām audumbarīṃ svayamātṛṇṇāyāṃ juhoti // (22) Par.?
ūrg vai dadhi // (23) Par.?
ūrg udumbaraḥ // (24) Par.?
asau svayamātṛṇṇā // (25) Par.?
amuṣyām evorjaṃ dadhāti // (26) Par.?
tasmād amuto 'rvācīm ūrjam upajīvāmaḥ // (27) Par.?
tisṛbhiḥ sādayati // (28) Par.?
trivṛd vā agniḥ // (29) Par.?
yāvān evāgnis tam pratiṣṭhāṃ gamayati // (30) Par.?
preddho agne dīdihi puro na ity audumbarīm ādadhāti // (31) Par.?
eṣā vai sūrmī karṇakāvatī // (32) Par.?
etayā ha sma vai devā asurāṇāṃ śatatarhāṃs tṛṃhanti // (33) Par.?
yad etayā samidham ādadhāti vajram evaitac chataghnīṃ yajamāno bhrātṛvyāya praharati stṛtyai // (34) Par.?
acchambaṭkāram // (35) Par.?
vidhema te parame janmann agna iti vaikaṅkatīm ādadhāti // (36) Par.?
bhā evāvarunddhe // (37) Par.?
tāṃ savitur vareṇyasya citrām iti śamīmayīṃ śāntyai // (38) Par.?
agnir vā ha vā agnicitaṃ duhe 'gnicid vāgniṃ duhe // (39) Par.?
tāṃ savitur vareṇyasya citrām ity āha // (40) Par.?
eṣa vā agner dohaḥ // (41) Par.?
tam asya kaṇva eva śrāyaso 'vet // (42) Par.?
tena ha smainaṃ sa duhe // (43) Par.?
yad etayā samidham ādadhāti agnicid eva tad agniṃ duhe // (44) Par.?
sapta te agne samidhaḥ sapta jihvā ity āha // (45) Par.?
saptaivāsya sāptāni prīṇāti // (46) Par.?
pūrṇayā juhoti // (47) Par.?
pūrṇa iva hi prajāpatiḥ // (48) Par.?
prajāpater āptyai // (49) Par.?
nyūnayā juhoti // (50) Par.?
nyūnāddhi prajāpatiḥ prajā asṛjata // (51) Par.?
prajānāṃ sṛṣṭyai // (52) Par.?
agnir devebhyo nilāyata // (53) Par.?
sa diśo 'nuprāviśat // (54) Par.?
juhvan manasā diśo dhyāyet // (55) Par.?
digbhya evainam avarunddhe // (56) Par.?
dadhnā purastāj juhoty ājyenopariṣṭāt // (57) Par.?
tejaś caivāsmā indriyaṃ ca samīcī dadhāti // (58) Par.?
dvādaśakapālo vaiśvānaro bhavati // (59) Par.?
dvādaśa māsāḥ saṃvatsaraḥ // (60) Par.?
saṃvatsaro 'gnir vaiśvānaraḥ // (61) Par.?
sākṣād eva vaiśvānaram avarunddhe // (62) Par.?
yat prayājānūyājān kuryād vikastiḥ sā yajñasya // (63) Par.?
darvihomaṃ karoti yajñasya pratiṣṭhityai // (64) Par.?
rāṣṭraṃ vai vaiśvānaraḥ // (65) Par.?
viṇ marutaḥ // (66) Par.?
vaiśvānaraṃ hutvā mārutāñ juhoti // (67) Par.?
rāṣṭra eva viśam anubadhnāti // (68) Par.?
uccair vaiśvānarasyāśrāvayati // (69) Par.?
upāṃśu mārutāñ juhoti // (70) Par.?
tasmād rāṣṭraṃ viśam ativadati // (71) Par.?
mārutā bhavanti // (72) Par.?
maruto vai devānāṃ viśaḥ // (73) Par.?
devaviśenaivāsmai manuṣyaviśam avarunddhe // (74) Par.?
sapta bhavanti // (75) Par.?
saptagaṇā vai marutaḥ // (76) Par.?
gaṇaśa eva viśam avarunddhe // (77) Par.?
gaṇena gaṇam anudrutya juhoti // (78) Par.?
viśam evāsmā anuvartmānaṃ karoti // (79) Par.?
Duration=0.18997287750244 secs.