Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15552
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
viśvakarmā diśām patiḥ // (1) Par.?
sa naḥ paśūn pātu // (2) Par.?
so 'smān pātu // (3) Par.?
tasmai namaḥ // (4) Par.?
prajāpatī rudro varuṇo 'gnir diśām patiḥ // (5) Par.?
sa naḥ paśūn pātu // (6) Par.?
so 'smān pātu // (7) Par.?
tasmai namaḥ // (8) Par.?
etā vai devatā eteṣām paśūnām adhipatayaḥ // (9) Par.?
tābhyo vā eṣa āvṛścyate yaḥ paśuśīrṣāṇy upadadhāti // (10) Par.?
hiraṇyeṣṭakā upadadhāti // (11) Par.?
etābhya eva devatābhyo namaskaroti // (12) Par.?
brahmavādino vadanti // (13) Par.?
agnau grāmyān paśūn pradadhāti śucāraṇyān arpayati kiṃ tata ucchiṃṣatīti // (14) Par.?
yaddhiraṇyeṣṭakā upadadhāty amṛtaṃ vai hiraṇyam // (15) Par.?
amṛtenaiva grāmyebhyaḥ paśubhyo bheṣajaṃ karoti // (16) Par.?
nainān hinasti // (17) Par.?
prāṇo vai prathamā svayamātṛṇṇā vyāno dvitīyāpānas tṛtīyā // (18) Par.?
anu prāṇyāt prathamāṃ svayamātṛṇṇām upadhāya // (19) Par.?
prāṇenaiva prāṇaṃ samardhayati // (20) Par.?
vyanyād dvitīyām upadhāya // (21) Par.?
vyānenaiva vyānaṃ samardhayati // (22) Par.?
apānyāt tṛtīyām upadhāya // (23) Par.?
apānenaivāpānaṃ samardhayati // (24) Par.?
atho prāṇair evainaṃ saminddhe // (25) Par.?
bhūr bhuvaḥ suvar iti svayamātṛṇṇā upadadhāti // (26) Par.?
ime vai lokāḥ svayamātṛṇṇāḥ // (27) Par.?
etābhiḥ khalu vai vyāhṛtībhiḥ prajāpatiḥ prājāyata // (28) Par.?
yad etābhir vyāhṛtībhiḥ svayamātṛṇṇā upadadhātīmān eva lokān upadhāyaiṣu lokeṣv adhiprajāyate // (29) Par.?
prāṇāya vyānāyāpānāya vāce tvā cakṣuṣe tvā tayā devatayāṅgirasvad dhruvā sīda // (30) Par.?
agninā vai devāḥ suvargaṃ lokam ajigāṃsan // (31) Par.?
tena patituṃ nāśaknuvan // (32) Par.?
ta etāś catasraḥ svayamātṛṇṇā apaśyan // (33) Par.?
tā dikṣūpādadhata // (34) Par.?
tena sarvataścakṣuṣā suvargaṃ lokam āyan // (35) Par.?
yac catasraḥ svayamātṛṇṇā dikṣūpadadhāti sarvataścakṣuṣaiva tad agninā yajamānaḥ suvargaṃ lokam eti // (36) Par.?
Duration=0.10389494895935 secs.