Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14503
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agnihotre vai jāyampatī vyabhicarete // (1) Par.?
agnihotra
l.s.n.
vai
indecl.
vyabhicar.
3. du., Pre. ind.
root
yat prācīnam udvāsayet patiḥ pūrvaḥ pramīyeta // (2) Par.?
yat
indecl.
prācīna
ac.s.n.
udvāsay,
3. sg., Pre. opt.
pati
n.s.m.
pūrva
n.s.m.
pramī.
3. sg., Pre. opt.
root
yat pratīcīnam udvāsayej jāyā pūrvā pramīyeta // (3) Par.?
yat
indecl.
udvāsay,
3. sg., Pre. opt.
jāyā
n.s.f.
pūrva
n.s.f.
pramī.
3. sg., Pre. opt.
root
saṃpraty udīcīnam udvāsayet // (4) Par.?
samprati
indecl.
udīcīna
ac.s.n.
udvāsay.
3. sg., Pre. opt.
root
sam evaṃ jīryataḥ pūrṇam agra unnayet // (5) Par.?
sam
indecl.
evam
indecl.
jṛ.
3. du., Pre. ind.
root
pṛ
PPP, ac.s.m.
agra
l.s.n.
unnī.
3. sg., Pre. opt.
→ saṃmā (6.0) [conj]
→ saṃmā (6.0) [conj]
→ saṃmitatama (6.0) [conj]
atha saṃmitam atha saṃmitam atha saṃmitatamam uttamam // (6) Par.?
atha
indecl.
saṃmā
PPP, ac.s.m.
← unnī (5.0) [conj]
atha
indecl.
saṃmā
PPP, ac.s.m.
← unnī (5.0) [conj]
atha
indecl.
saṃmitatama
ac.s.m.
← unnī (5.0) [conj]
uttama.
ac.s.m.
anujyeṣṭham evāsya putrā ṛdhnuvanti // (7) Par.?
eva
indecl.
∞ idam
g.s.m.
putra
n.p.m.
ṛdh.
3. pl., Pre. ind.
root
saṃmitam agra unnayet // (8) Par.?
saṃmā
PPP, ac.s.m.
agra
l.s.n.
unnī.
3. sg., Pre. opt.
root
→ bhūyas (9.0) [conj]
→ bhūyas (9.0) [conj]
→ uttama (9.0) [conj]
atha bhūyo 'tha bhūyo 'tha pūrṇam uttamaṃ bhūyaḥ // (9) Par.?
atha
indecl.
bhūyas
indecl.
← unnī (8.0) [conj]
atha
indecl.
bhūyas
indecl.
← unnī (8.0) [conj]
atha
indecl.
pṛ
PPP, ac.s.m.
uttama
ac.s.m.
← unnī (8.0) [conj]
bhūyas.
ac.s.n.
bhūya evānnādyam abhyutkrāmati // (10) Par.?
bhūyas
ac.s.n.
eva
indecl.
∞ annādya
ac.s.n.
abhyutkram.
3. sg., Pre. ind.
root
kaniṣṭhas tv asya putrāṇām ardhuko bhavati // (11) Par.?
tu
indecl.
idam
g.s.m.
putra
g.p.m.
ardhuka
n.s.m.
bhū.
3. sg., Pre. ind.
root
sarvān samāvad unnayed yaḥ kāmayeta // (12) Par.?
sarva
ac.p.m.
samāvat
indecl.
unnī,
3. sg., Pre. opt.
root
yad
n.s.m.
kāmay.
3. sg., Pre. opt.
→ ṛdh (13.0) [ccomp]
sarve me putrās samāvadṛdhnuyur iti // (13) Par.?
sarva
n.p.m.
mad
g.s.a.
putra
n.p.m.
samāvat
indecl.
∞ ṛdh
3. pl., Pre. opt.
← kāmay (12.0) [ccomp]
iti.
indecl.
sarveṣāṃ vai pitā putrāṇām ṛddhiṃ kāmayate // (14) Par.?
sarva
g.p.m.
vai
indecl.
pitṛ
n.s.m.
putra
g.p.m.
ṛddhi
ac.s.f.
kāmay.
3. sg., Pre. ind.
root
sarva eva samāvadṛdhnuvanti // (15) Par.?
sarva
n.p.m.
eva
indecl.
samāvat
indecl.
∞ ṛdh.
3. pl., Pre. ind.
root
nānyo 'nyam atikrāmati // (16) Par.?
na
indecl.
∞ anya
n.s.m.
anya
ac.s.m.
atikram.
3. sg., Pre. ind.
root
catur unnayati // (17) Par.?
catur
ac.s.n.
unnī.
3. sg., Pre. ind.
root
catuṣpada evāsmai paśūn na ... // (18) Par.?
dvipada evāsmai paśūn yacchati // (19) Par.?
dvipad
ac.p.m.
eva
indecl.
∞ idam
d.s.m.
paśu
ac.p.m.
yam.
3. sg., Pre. ind.
root
→ yam (20.0) [orphan]
paśūn me yaccheti // (20) Par.?
paśu
ac.p.m.
mad
d.s.a.
yam
2. sg., Pre. imp.
← yam (19.0) [orphan]
∞ iti.
indecl.
paścād upasādayet // (21) Par.?
paścāt
indecl.
upasāday.
3. sg., Pre. opt.
root
paśavo vai gārhapatyaḥ paśavaḥ payaḥ // (22) Par.?
paśu
n.p.m.
vai
indecl.
gārhapatya.
n.s.m.
root
paśu
n.p.m.
payas.
n.s.n.
paśūnām evaiṣā yatiḥ // (23) Par.?
paśu
g.p.m.
eva
indecl.
∞ etad
n.s.f.
yati.
n.s.f.
root
na paścād upasādayet // (24) Par.?
na
indecl.
paścāt
indecl.
upasāday.
3. sg., Pre. opt.
root
havir vā etad yad agnihotram // (25) Par.?
havis
n.s.n.
root
vai
indecl.
etad,
n.s.n.
yad
n.s.n.
agnihotra.
n.s.n.
yajamāno haviḥ // (26) Par.?
yaj
Pre. ind., n.s.m.
havis.
n.s.n.
root
havirbhūtam eva yajamānam apanudate // (27) Par.?
havis
comp.
∞ bhū
PPP, ac.s.m.
eva
indecl.
yaj
Pre. ind., ac.s.m.
apanud.
3. sg., Pre. ind.
root
uttarād upasādayet // (28) Par.?
uttarāt
indecl.
upasāday.
3. sg., Pre. opt.
root
apūtaṃ vā etad yad agnihotram // (29) Par.?
a
indecl.
∞ 
PPP, n.s.n.
root
vai
indecl.
etad,
n.s.n.
yad
n.s.n.
agnihotra.
n.s.n.
agniḥ pavitram // (30) Par.?
agni
n.s.m.
pavitra.
n.s.n.
root
yat samayāgniṃ harati // (31) Par.?
yat
indecl.
samayā
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
hṛ,
3. sg., Pre. ind.
← pū (32.0) [advcl]
tenaivainat punāti // (32) Par.?
tena
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.n.
.
3. sg., Pre. ind.
root
→ hṛ (31.0) [advcl:cond]
anu vā eṣa etad dhyāyati yat paścādhiśritya puro juhoti // (33) Par.?
anu
indecl.
vai
indecl.
etad
n.s.m.
etad
ac.s.n.
dhyā,
3. sg., Pre. ind.
root
yat
indecl.
paścā
indecl.
∞ adhiśri
Abs., indecl.
puras
indecl.
hu.
3. sg., Pre. ind.
yat samayāgniṃ harati // (34) Par.?
yat
indecl.
samayā
indecl.
∞ agni
ac.s.m.
hṛ,
3. sg., Pre. ind.
← prī (35.0) [advcl]
tenaivainaṃ prīṇāty ananudhyāyinaṃ karoti // (35) Par.?
tena
indecl.
∞ eva
indecl.
∞ enad
ac.s.m.
prī,
3. sg., Pre. ind.
root
→ hṛ (34.0) [advcl:cond]
an
indecl.
∞ anudhyāyin
ac.s.m.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
asmād vai gārhapatyād asau pūrvo 'gnir asṛjyata // (36) Par.?
idam
ab.s.m.
vai
indecl.
gārhapatya
ab.s.m.
adas
n.s.m.
pūrva
n.s.m.
agni
n.s.m.
sṛj.
3. sg., Impf. pass.
root
ayaṃ vāva prajāpatiḥ // (37) Par.?
idam
n.s.m.
vāva
indecl.
prajāpati.
n.s.m.
root
asau pūrvo 'gniḥ // (38) Par.?
adas
n.s.m.
pūrva
n.s.m.
agni.
n.s.m.
root
tad ayam ita ādāya prāṅ anūddrutyājuhot // (39) Par.?
tad
ac.s.n.
idam
n.s.m.
itas
indecl.
ādā,
Abs., indecl.
prāñc
n.s.m.
anūddru
Abs., indecl.
∞ hu.
3. sg., Impf.
root
tasmād agnihotraṃ paścādhiśritya puro juhvati // (40) Par.?
tasmāt
indecl.
agnihotra
ac.s.n.
paścā
indecl.
∞ adhiśri
Abs., indecl.
puras
indecl.
hu.
3. pl., Pre. ind.
root
pura evānyāni havīṃṣi śṛtāni kurvanti puro juhvati // (41) Par.?
puras
indecl.
eva
indecl.
∞ anya
ac.p.n.
havis
ac.p.n.
śrī
PPP, ac.p.n.
kṛ,
3. pl., Pre. ind.
root
puras
indecl.
hu.
3. pl., Pre. ind.
Duration=0.24053192138672 secs.