Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15609
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
kadrūś ca vai suparṇī cātmarūpayor aspardhetām // (1) Par.?
sā kadrūḥ suparṇīm ajayat // (2) Par.?
sābravīt // (3) Par.?
tṛtīyasyām ito divi somas tam āhara // (4) Par.?
tenātmānaṃ niṣkrīṇīṣveti // (5) Par.?
iyaṃ vai kadrūḥ // (6) Par.?
asau suparṇī // (7) Par.?
chandāṃsi sauparṇeyāḥ // (8) Par.?
sābravīt // (9) Par.?
asmai vai pitarau putrān bibhṛtaḥ // (10) Par.?
tṛtīyasyām ito divi somas tam āhara // (11) Par.?
tenātmānaṃ niṣkrīṇīṣveti // (12) Par.?
mā kadrūr avocad iti // (13) Par.?
jagaty udapatac caturdaśākṣarā satī // (14) Par.?
sāprāpya nyavartata // (15) Par.?
tasyai dve akṣare amīyetām // (16) Par.?
sā paśubhiś ca dīkṣayā cāgacchat // (17) Par.?
tasmāj jagatī chandasām paśavyatamā // (18) Par.?
tasmāt paśumantaṃ dīkṣopanamati // (19) Par.?
triṣṭub udapatat trayodaśākṣarā satī // (20) Par.?
sāprāpya nyavartata // (21) Par.?
tasyai dve akṣare amīyetām // (22) Par.?
sā dakṣiṇābhiś ca tapasā cāgacchat // (23) Par.?
tasmāt triṣṭubho loke mādhyaṃdine savane dakṣiṇā nīyante // (24) Par.?
etat khalu vāva tapa ity āhur yaḥ svaṃ dadātīti // (25) Par.?
gāyatry udapatac caturakṣarā saty ajayā jyotiṣā // (26) Par.?
tam asyā ajābhyarunddha // (27) Par.?
tad ajāyā ajatvam // (28) Par.?
sā somaṃ cāharac catvāri cākṣarāṇi // (29) Par.?
sāṣṭākṣarā samapadyata // (30) Par.?
brahmavādino vadanti kasmāt satyād gāyatrī kaniṣṭhā chandasāṃ satī yajñamukham parīyāyeti // (31) Par.?
yad evādaḥ somam āharat tasmād yajñamukham paryait // (32) Par.?
tasmāt tejasvinītamā // (33) Par.?
padbhyāṃ dve savane samagṛhṇān mukhenaikam // (34) Par.?
yam mukhena samagṛhṇāt tad adhayat // (35) Par.?
tasmād dve savane śukravatī prātaḥsavanaṃ ca mādhyaṃdinaṃ ca // (36) Par.?
tasmāt tṛtīyasavana ṛjīṣam abhiṣuṇvanti // (37) Par.?
dhītam iva hi manyante // (38) Par.?
āśiram avanayati saśukratvāya // (39) Par.?
atho saṃbharaty evainat // (40) Par.?
taṃ somam āhriyamāṇaṃ gandharvo viśvāvasuḥ paryamuṣṇāt // (41) Par.?
sa tisro rātrīḥ parimuṣito 'vasat // (42) Par.?
tasmāt tisro rātrīḥ krītaḥ somo vasati // (43) Par.?
te devā abruvan strīkāmā vai gandharvā striyā niṣkrīṇāmeti // (44) Par.?
te vācaṃ striyam ekahāyanīṃ kṛtvā tayā nirakrīṇan // (45) Par.?
sā rohid rūpaṃ kṛtvā gandharvebhyo 'pakramyātiṣṭhat // (46) Par.?
tad rohito janma // (47) Par.?
te devā abruvan // (48) Par.?
apa yuṣmad akramīt // (49) Par.?
nāsmān upāvartate // (50) Par.?
vihvayāmahā iti // (51) Par.?
brahma gandharvā avadann agāyan devāḥ // (52) Par.?
sā devān gāyata upāvartata // (53) Par.?
tasmād gāyantaṃ striyaḥ kāmayante // (54) Par.?
kāmukā enaṃ striyo bhavanti ya evaṃ veda // (55) Par.?
atho ya evaṃ vidvān api janyeṣu bhavati tebhya eva dadaty uta yad bahutayā bhavanti // (56) Par.?
ekahāyanyā krīṇāti // (57) Par.?
vācaivainaṃ sarvayā krīṇāti // (58) Par.?
tasmād ekahāyanā manuṣyā vācaṃ vadanti // (59) Par.?
akūṭayākarṇayākāṇayāśloṇayāsaptaśaphayā krīṇāti // (60) Par.?
sarvayaivainaṃ krīṇāti // (61) Par.?
yacchvetayā krīṇīyād duścarmā yajamānaḥ syāt // (62) Par.?
yat kṛṣṇayānustaraṇī syāt pramāyuko yajamānaḥ syāt // (63) Par.?
yad dvirūpayā vārtraghnī syāt sa vānyaṃ jinīyāt taṃ vānyo jinīyāt // (64) Par.?
aruṇayā piṅgākṣyā krīṇāti // (65) Par.?
etad vai somasya rūpam // (66) Par.?
svayaivainaṃ devatayā krīṇāti // (67) Par.?
Duration=0.16762495040894 secs.