Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15649
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
suvargaṃ vā ete lokaṃ yanti ya upasada upayanti // (1) Par.?
teṣāṃ ya unnayate hīyata eva sa // (2) Par.?
nodaneṣīti // (3) Par.?
sūnnīyam iva // (4) Par.?
yo vai svārthetāṃ yatāṃ śrānto hīyata uta sa niṣṭyāya saha vasati // (5) Par.?
tasmāt sakṛd unnīya nāparam unnayeta // (6) Par.?
dadhnonnayeta // (7) Par.?
etad vai paśūnāṃ rūpam // (8) Par.?
rūpeṇaiva paśūn avarunddhe // (9) Par.?
yajño devebhyo nilāyata viṣṇū rūpaṃ kṛtvā // (10) Par.?
sa pṛthivīm prāviśat // (11) Par.?
taṃ devā hastānt saṃrabhyaicchan // (12) Par.?
tam indra uparyupary atyakrāmat // (13) Par.?
so 'bravīt ko māyam uparyupary atyakramīd iti // (14) Par.?
ahaṃ durge hanteti // (15) Par.?
atha kas tvam iti // (16) Par.?
ahaṃ durgād āharteti so 'bravīt // (17) Par.?
durge vai hantāvocathā varāho 'yaṃ vāmamoṣaḥ // (18) Par.?
saptānāṃ girīṇām parastād vittaṃ vedyam asurāṇām bibharti taṃ jahi yadi durge hantāsīti // (19) Par.?
sa darbhapuñjīlam udvṛhya saptagirīn bhittvā tam ahan // (20) Par.?
so 'bravīd durgād vā āhartāvocathā etam āhareti // (21) Par.?
tam ebhyo yajña eva yajñam āharat // (22) Par.?
yat tad vittaṃ vedyam asurāṇām avindanta tad ekaṃ vedyai veditvam // (23) Par.?
asurāṇāṃ vā iyam agra āsīt // (24) Par.?
yāvad āsīnaḥ parāpaśyati tāvad devānām // (25) Par.?
te devā abruvann astv eva no 'syām apīti // (26) Par.?
kiyad vo dāsyāma iti // (27) Par.?
yāvad iyaṃ salāvṛkī triḥ parikrāmati tāvan no datteti // (28) Par.?
sa indraḥ salāvṛkīrūpaṃ kṛtvemāṃ triḥ sarvataḥ paryakrāmat // (29) Par.?
tad imām avindanta // (30) Par.?
yad imām avindanta tad vedyai veditvam // (31) Par.?
sā vā iyaṃ sarvaiva vediḥ // (32) Par.?
iyati śakṣyāmīti tvā avamāya yajante // (33) Par.?
triṃśat padāni paścāt tiraścī bhavati ṣaṭtriṃśat prācī caturviṃśatiḥ purastāt tiraścī // (34) Par.?
daśa daśa sampadyante // (35) Par.?
daśākṣarā virāṭ // (36) Par.?
annaṃ virāṭ // (37) Par.?
virājaivānnādyam avarunddhe // (38) Par.?
uddhanti // (39) Par.?
yad evāsyā amedhyaṃ tad apahanti // (40) Par.?
uddhanti // (41) Par.?
tasmād oṣadhayaḥ parābhavanti // (42) Par.?
barhi stṛṇāti // (43) Par.?
tasmād oṣadhayaḥ punar ābhavanti // (44) Par.?
uttaram barhiṣa uttarabarhi stṛṇāti // (45) Par.?
prajā vai barhiḥ // (46) Par.?
yajamāna uttarabarhiḥ // (47) Par.?
yajamānam evāyajamānād uttaraṃ karoti // (48) Par.?
tasmād yajamāno 'yajamānād uttaraḥ // (49) Par.?
Duration=0.11541295051575 secs.