Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vājapeya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14974
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saptadaśas sarvo bhavati // (1) Par.?
saptadaśaḥ prajāpatiḥ // (2) Par.?
prajāpatim evāpnoti // (3) Par.?
dundubhīn nirhrādayanti // (4) Par.?
vāg vā eṣaikāraṇyaṃ prāviśat // (5) Par.?
tām evojjayati // (6) Par.?
devasya savituḥ prasave satyasavasyeti // (7) Par.?
savitṛprasūta eva vajraṃ rohati // (8) Par.?
devasya vayaṃ savituḥ prasave satyasavanasyeti // (9) Par.?
savitṛprasūta eva ratham abhyātiṣṭhati // (10) Par.?
vājasyojjityai // (11) Par.?
brahmānveti // (12) Par.?
prajāpatir vai brahmā yajñasya // (13) Par.?
prajāpatir indram asuvata // (14) Par.?
prajāpatir evainaṃ vajrād adhi prasuvati // (15) Par.?
sāma gāyati // (16) Par.?
satyaṃ vai sāma // (17) Par.?
satyenaivainam ujjāpayati // (18) Par.?
vājinām ṛco 'nvāha // (19) Par.?
vājasyojjityai // (20) Par.?
anudiṣṭai rathair dhāvanti // (21) Par.?
dakṣiṇayā vai devās svargaṃ lokam āyan // (22) Par.?
yad anudiṣṭai rathair dhāvanti // (23) Par.?
dakṣiṇayaiva svargaṃ lokam eti // (24) Par.?
darbhamayaṃ vāso bhavati // (25) Par.?
pavitratvāya // (26) Par.?
ujjitīr vācayati // (27) Par.?
vāg vā ujjitayaḥ // (28) Par.?
vācam evojjayati // (29) Par.?
devā vā oṣadhīṣu pakvāsv ājim ayuḥ // (30) Par.?
tā bṛhaspatir udajayat // (31) Par.?
sa nīvārān niravṛṇīta // (32) Par.?
tan nīvārāṇāṃ nīvāratvam // (33) Par.?
bṛhaspatir vā etam udajayat // (34) Par.?
tam eva bhāginaṃ karoti // (35) Par.?
cātvāle 'vadadhāti // (36) Par.?
iha vā asā āditya āsīt // (37) Par.?
taṃ devā ābhyāṃ parigṛhyāmuṃ lokam agamayan // (38) Par.?
svargasya lokasya samaṣṭyai // (39) Par.?
ā mā vājasya prasavo jagamyād iti // (40) Par.?
punarāgateṣu juhoti // (41) Par.?
yam eva te vājam ujjayanti tam ātman dhatte // (42) Par.?
eṣā vas sā satyā saṃvāg abhūd yām indreṇa samadaddhvam // (43) Par.?
ajījapata vanaspataya indraṃ vājam // (44) Par.?
vimucyadhvam iti // (45) Par.?
yajuṣaiva yujyante yajuṣā vimucyante // (46) Par.?
vājinau vājajitā iti // (47) Par.?
yugyā avaghrāpayati // (48) Par.?
bhāginā evainau karoti // (49) Par.?
vājino vājajita iti // (50) Par.?
anudiśati // (51) Par.?
sarvān evainān prīṇāti // (52) Par.?
Duration=0.20642805099487 secs.