Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): punarādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14638
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yajñena vā eṣa vyṛdhyate yo 'gnim utsādayate // (1) Par.?
pāṅkto yajñaḥ // (2) Par.?
yat pañcakapālaḥ // (3) Par.?
yajñam evālabhate // (4) Par.?
tad āhuḥ // (5) Par.?
aṣṭākapāla eva kāryo na pañcakapāla iti // (6) Par.?
aṣṭākṣarā gāyatrī // (7) Par.?
gāyatro 'gnir gāyatracchandāḥ // (8) Par.?
āgneyam etat kriyate yat punarādheyam // (9) Par.?
tasmād aṣṭākapālaḥ // (10) Par.?
tat tan na sūrkṣyam // (11) Par.?
pañcakapāla eva kāryaḥ // (12) Par.?
agnir vā utsīdan saṃvatsaram anūtsīdati // (13) Par.?
pañca vā ṛtavas saṃvatsaraḥ // (14) Par.?
pañcathād vā adhy ṛtoṣ ṣaṣṭha ṛtur babhūva // (15) Par.?
samānam etad yat pañcathaś cartuṣ ṣaṣṭhaś ca // (16) Par.?
yat pañcakapālaḥ // (17) Par.?
saṃvatsarād evainam adhy avarunddhe // (18) Par.?
pañca vā ṛtavaḥ // (19) Par.?
prajananam ṛtavaḥ // (20) Par.?
yat pañcakapālaḥ // (21) Par.?
prajananāya // (22) Par.?
prajananaṃ vā ṛtavo 'gniḥ prajanayitā // (23) Par.?
yat pañcakapālaḥ // (24) Par.?
prajananād evainaṃ prajanayitā prajanayati // (25) Par.?
ādityā vā itas sarveṇaiva sahāmuṃ lokam āyan // (26) Par.?
te 'muṃ lokaṃ gatvā vyatṛṣyan // (27) Par.?
te 'viduḥ // (28) Par.?
amutaḥpradānād vā ihājagāmeti // (29) Par.?
ta etaṃ punar ādadhata // (30) Par.?
tenārdhnuvan // (31) Par.?
ādityā vā asmiṃl loka ṛddhāḥ // (32) Par.?
ādityā amuṣmin // (33) Par.?
paśavo 'smin // (34) Par.?
ṛtavo 'muṣmin // (35) Par.?
ubhayor eva lokayor ṛdhnoti ya evaṃ vidvān etam ādhatte // (36) Par.?
ketas suketas saketas te na ādityā juṣāṇā asya haviṣo vyantu svāhā // (37) Par.?
salilas saligas sagaras te na ādityā juṣāṇā asya haviṣo vyantu svāhā // (38) Par.?
divo jyotir vivasva āditya te no devā deveṣu satyāṃ devahūtim āsuvadhvam // (39) Par.?
ādityebhyas svāheti // (40) Par.?
etair vai te tam ādadhata // (41) Par.?
tenārdhnuvan // (42) Par.?
yadā vā etair ādhatte 'thāhitaḥ // (43) Par.?
ādityo hi punarādheyaḥ // (44) Par.?
Duration=0.1345489025116 secs.