Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): cāturmāsya, sākamedha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12431
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yad aparāhṇe pitṛyajñena caranti // (1) Par.?
apakṣayabhājo vai pitaraḥ // (2) Par.?
tasmād aparāhṇe pitṛyajñena caranti // (3) Par.?
tad āhur yad aparapakṣabhājaḥ pitaro 'tha kasmād etān pūrvapakṣe yajantīti // (4) Par.?
daivā vā ete pitaraḥ // (5) Par.?
tasmād enān pūrvapakṣe yajanti // (6) Par.?
atha yad ekāṃ sāmidhenīm anvāha // (7) Par.?
sakṛd iva vai pitaraḥ // (8) Par.?
tasmād ekāṃ sāmidhenīm anvāha // (9) Par.?
sā vā anuṣṭub bhavati // (10) Par.?
vāg anuṣṭup // (11) Par.?
parāñco vai pitaraḥ // (12) Par.?
tān evaitad vācānuṣṭubhāgamayati // (13) Par.?
atha yad yajamānasyārṣeyaṃ nāha // (14) Par.?
ned yajamānaṃ pravṛṇajānīti // (15) Par.?
athaitaṃ nigadam anvāha tasyoktaṃ brāhmaṇam // (16) Par.?
atha yat somaṃ pitṛmantaṃ pitṝn vā somavataḥ pitṝn barhiṣadaḥ pitṝn agniṣvāttān ity āvāhayati // (17) Par.?
daivā vā ete pitaraḥ // (18) Par.?
tasmād enān āvāhayati // (19) Par.?
atha yad agniṃ kavyavāhanam āvāhayati // (20) Par.?
etat sviṣṭakṛto vai pitaraḥ // (21) Par.?
tasmād enam āvāhayati // (22) Par.?
na haike svaṃ mahimānam āvāhayanti yajamānasyaiṣa mahimeti vadantaḥ // (23) Par.?
āvāhayed iti tveva sthitam // (24) Par.?
agner hyevaiṣa mahimā // (25) Par.?
atha yat prayājānuyājebhyo barhiṣmantā utsṛjati // (26) Par.?
prajā vai barhiḥ // (27) Par.?
tena prajāṃ pravṛṇajānīti // (28) Par.?
te vai ṣaḍ bhavanti // (29) Par.?
ṣaḍ vā ṛtavaḥ // (30) Par.?
ṛtavaḥ pitaraḥ // (31) Par.?
pitṝn eva tat prīṇāti // (32) Par.?
atha yaj jīvanavantāvājyabhāgau bhavataḥ // (33) Par.?
yajamānam eva taj jīvayati // (34) Par.?
atha yat tisrastisra ekaikasya haviṣo bhavanti // (35) Par.?
trīṇi vai havīṃṣi bhavanti // (36) Par.?
teṣāṃ samavadyati // (37) Par.?
tasmāt tisrastisra ekaikasya haviṣo bhavanti // (38) Par.?
atho devakarmaṇaivaitat pitṛkarma vyāvartayati // (39) Par.?
atho parām u vai parāvataṃ pitaro gatāḥ // (40) Par.?
āhvayaty evainān prathamayā // (41) Par.?
dvitīyayāgamayati // (42) Par.?
praiva tṛtīyayā yacchati // (43) Par.?
Duration=0.078459978103638 secs.