Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Soma sacrifice, aponaptrīya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15706
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha yat saha patnībhir yanti gandharvā ha vā indrasya somam apsu pratyāhitā gopāyanti // (1) Par.?
ta u ha strīkāmāḥ // (2) Par.?
te hāsu manāṃsi kurvate // (3) Par.?
tad yathā pramattānāṃ yajñam āhared evaṃ tat // (4) Par.?
upanāmuka u evainaṃ yajño bhavati // (5) Par.?
tā vai viṃśatim anvāha // (6) Par.?
tā virājam abhisaṃpadyante // (7) Par.?
vairājīr vā āpaḥ // (8) Par.?
annaṃ virāḍ annam āpaḥ // (9) Par.?
annena tad annādyaṃ samardhayati // (10) Par.?
triḥ prathamayā trir uttamayā caturviṃśatiḥ sampadyante // (11) Par.?
caturviṃśatyakṣarā gāyatrī // (12) Par.?
gāyatrī prātaḥsavanaṃ vahati // (13) Par.?
tad u ha prātaḥsavanarūpān nāpaiti // (14) Par.?
iti nvā aponaptrīyasya // (15) Par.?
Duration=0.041893005371094 secs.