Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, sacrificial post, yūpa

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 12609
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
etā mātrāḥ sampado yūpasya // (1) Par.?
tāsām ekāṃ sampadam abhisaṃpādya yūpaṃ kurvīta // (2) Par.?
tadu vā āhur na mined yūpam // (3) Par.?
aparimita eva syāt // (4) Par.?
mitaṃ ha vai mitena jayati // (5) Par.?
amitam amitena // (6) Par.?
aparimitasyāvaruddhyai // (7) Par.?
yatraiva manasā velāṃ manyate tat kurvīta // (8) Par.?
tad yūpasya ca vedeśceti ha smāha // (9) Par.?
prajāpatir vai manaḥ // (10) Par.?
yajño vai prajāpatiḥ // (11) Par.?
svayaṃ vai tad yajño yajñasya juṣate // (12) Par.?
yan mano manasaḥ // (13) Par.?
vājapeyayūpa evāvadhṛtaḥ saptadaśāratniḥ // (14) Par.?
so 'ṣṭāśrir niṣṭhito bhavati // (15) Par.?
sarveṣām eva kāmānām aṣṭyai // (16) Par.?
athainaṃ praṇenijati // (17) Par.?
tad yad evedaṃ paraśunā krūrīkṛta iva taṣṭa iva bhavati // (18) Par.?
tad evāsyaitadāpyāyayati tad bhiṣajyati // (19) Par.?
athainam abhyañjati // (20) Par.?
tad yā evemāḥ puruṣa āpaḥ // (21) Par.?
tā evāsmiṃstaddadhāti // (22) Par.?
svabhyaktaṃ svayam eva yajamānaḥ kurvīta // (23) Par.?
tathā ha yajamāno 'rūkṣa iva bhavati // (24) Par.?
Duration=0.037897109985352 secs.