Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): kāmyeṣṭi

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14820
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
āgnāvaiṣṇavam ekādaśakapālaṃ nirvapet sārasvataṃ caruṃ bārhaspatyaṃ caruṃ pūrvedyur etayā yakṣyamāṇaḥ // (1) Par.?
agnir vai sarvā devatāḥ // (2) Par.?
viṣṇur yajñaḥ // (3) Par.?
vāk sarasvatī // (4) Par.?
brahma bṛhaspatiḥ // (5) Par.?
etā eva devatāḥ pūrvedyur gṛhṇāti // (6) Par.?
prāṇā vai devatāḥ // (7) Par.?
prāṇān eva gṛhītvopavasati // (8) Par.?
āgneyam aṣṭākapālaṃ śvo nirvapet saumyaṃ carum adityai caruṃ vāruṇaṃ yavamayaṃ carum agnaye vaiśvānarāya dvādaśakapālam āmayāvī // (9) Par.?
agniṃ vai puruṣasya pramītasya māṃsāni gacchanti // (10) Par.?
somaṃ rasaḥ // (11) Par.?
pṛthivīṃ śarīram // (12) Par.?
iyam aditiḥ // (13) Par.?
asyāṃ hi śaye // (14) Par.?
etā vai devatāḥ puruṣasyeśate // (15) Par.?
tābhya evainam adhi samīrayati // (16) Par.?
saumyo vai jīvan // (17) Par.?
āgneyaḥ pramītaḥ // (18) Par.?
naiṣa jīvo na mṛto ya āmayāvī // (19) Par.?
tayor evainaṃ bhāgadheyena niṣkrīṇāti // (20) Par.?
varuṇagṛhīta eṣa ya āmayāvī // (21) Par.?
yad vāruṇaḥ // (22) Par.?
varuṇād evainaṃ muñcati // (23) Par.?
yavamayo bhavati // (24) Par.?
prādeśamātro bhavati // (25) Par.?
saṃvatsaro vā agnir vaiśvānaraḥ // (26) Par.?
āyus saṃvatsaraḥ // (27) Par.?
saṃvatsara evainam āyuṣi pratiṣṭhāpayati // (28) Par.?
sarvam āyur eti // (29) Par.?
pañcaitāni havīṃṣi // (30) Par.?
pāṅktaḥ puruṣaḥ // (31) Par.?
puruṣam evāpnoti // (32) Par.?
agner āyur asīti // (33) Par.?
hiraṇyaṃ ghṛte 'vadadhāti // (34) Par.?
agnijā vai hiraṇyam // (35) Par.?
manuṣyā agner āyuṣkṛtaḥ // (36) Par.?
tair evāsmā āyur dadhāti // (37) Par.?
indrasya prāṇa iti // (38) Par.?
etaddevatyā vai prāṇāḥ // (39) Par.?
tān evāsmin dadhāti // (40) Par.?
etaddevatyā diśaḥ // (41) Par.?
yathādevatam evainaṃ digbhyo 'dhi samīrayati // (42) Par.?
pañcaitāni juhoti // (43) Par.?
pāṅktaḥ puruṣaḥ // (44) Par.?
puruṣam eva spṛṇoti // (45) Par.?
sarva ṛtvijaḥ paryāhuḥ // (46) Par.?
sarva evāsmā ṛtvijaś cikitsanti // (47) Par.?
brahmaṇo hastam anu paryāhuḥ // (48) Par.?
brahma vai brahmā // (49) Par.?
brahmaṇaivāsminn ekadhāyur dadhati // (50) Par.?
yad asarpa iti // (51) Par.?
ghṛtasyaivaitaj janma bandhutāṃ vīryaṃ vyācaṣṭe // (52) Par.?
pāvamānena tvā stomeneti // (53) Par.?
etāvad vāvāsti yāvad grahās stomāś chandāṃsi // (54) Par.?
yāvad evāsti tāvatāsmai cikitsati // (55) Par.?
yathā vadhyam uddharaty utsṛjaty unnayaty evam evainam etad uddharaty utsṛjaty unnayati // (56) Par.?
devā āyuṣmanta iti // (57) Par.?
prayacchati // (58) Par.?
ete vai devā āyuṣmantaḥ // (59) Par.?
tair evāsmā āyuḥ prayacchati // (60) Par.?
tat pibati // (61) Par.?
āyur eva tat pibati // (62) Par.?
yad eva tasya tan nir iva dhayed dhiraṇyād ghṛtam // (63) Par.?
tejo vai hiraṇyam // (64) Par.?
āyur ghṛtam // (65) Par.?
tejasa evādhy āyur ātman dhatte // (66) Par.?
imam agna āyuṣe varcase kṛdhīti // (67) Par.?
hiraṇyam ābadhnāti // (68) Par.?
agnir vai sarvā devatāḥ // (69) Par.?
āyur hiraṇyam // (70) Par.?
sarvābhir evāsmai devatābhir ābadhnāti // (71) Par.?
tigmam ojo varuṇa saṃśiśādhīti // (72) Par.?
sam evainaṃ śyati // (73) Par.?
mātevāsmā adite śarma yaccheti // (74) Par.?
iyam aditiḥ // (75) Par.?
asyām evainaṃ pratiṣṭhāpayati // (76) Par.?
viśve devā jaradaṣṭir yathāsad iti // (77) Par.?
jarāmṛtyum evainaṃ karoti // (78) Par.?
aśvinoḥ prāṇo mitrāvaruṇayor bṛhaspater iti // (79) Par.?
etaddevatyā vai prāṇāḥ // (80) Par.?
tān evāsmin dadhāti // (81) Par.?
tān asminn adhi viyātayati // (82) Par.?
tān asmād anapagān karoti // (83) Par.?
Duration=0.52083015441895 secs.