Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Sacrifice, yajña

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 10400
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha vidhiṃ vakṣyāmaḥ // (1) Par.?
sa punar āmnāyapratyayaḥ // (2) Par.?
āmnāyaḥ punar mantrāś ca brāhmaṇāni ca // (3) Par.?
tad yathābrāhmaṇaṃ vidhir evaṃ karmaliṅgā mantrāḥ // (4) Par.?
tathānyārthaḥ // (5) Par.?
tathā brāhmaṇaliṅgā mantrāḥ // (6) Par.?
tadabhāve saṃpradāyaḥ // (7) Par.?
pramuktatvād brāhmaṇānām // (8) Par.?
yajñaṃ vyākhyāsyāmaḥ // (9) Par.?
devānāṃ pitṝṇāṃ ca // (10) Par.?
prāṅmukha upāṃśu karoti // (11) Par.?
yajñopavītī devānām // (12) Par.?
prācīnavītī pitṝṇām // (13) Par.?
prāg udag vā devānām // (14) Par.?
dakṣiṇā pitṝṇām // (15) Par.?
prāgudag apavargaṃ devānām // (16) Par.?
dakṣiṇāpratyag apavargaṃ pitṝṇām // (17) Par.?
sakṛt karma pitṝṇām // (18) Par.?
tryavarārdhaṃ devānām // (19) Par.?
yathādiṣṭaṃ vā // (20) Par.?
abhidakṣiṇam ācāro devānām // (21) Par.?
prasavyaṃ pitṝṇām // (22) Par.?
svāhākāravaṣaṭkārapradānā devāḥ // (23) Par.?
svadhākāranamaskārapradānā pitaraḥ // (24) Par.?
upamūlalūnaṃ barhiḥ pitṝṇām // (25) Par.?
parvasu devānām // (26) Par.?
pra yaccha parśum iti darbhāhārāya dātraṃ prayacchati // (27) Par.?
oṣadhīr dāntu parvan ityupari parvaṇāṃ lūtvā tūṣṇīm āhṛtyottarato 'gner upasādayati // (28) Par.?
nāgniṃ viparyāvarteta // (29) Par.?
nāntarā yajñāṅgāni vyaveyāt // (30) Par.?
dakṣiṇaṃ jānu prabhujya juhoti // (31) Par.?
yā pūrvā paurṇamāsī sānumatir yottarā sā rākā // (32) Par.?
yā pūrvāmāvāsyā sā sinīvālī yottarā sā kuhūḥ // (33) Par.?
adyopavasatha ityupavatsyadbhaktam aśnāti // (34) Par.?
madhulavaṇamāṃsamāṣavarjam // (35) Par.?
mamāgne varcaḥ iti samidha ādhāya vratam upaiti // (36) Par.?
vratena tvāṃ vratapate iti vā // (37) Par.?
brahmacārī vratī // (38) Par.?
adhaḥ śayīta // (39) Par.?
prātarhute 'gnau karmaṇe vāṃ veṣāya vāṃ sukṛtāya vām iti pāṇī prakṣālyāpareṇāgner darbhān āstīrya teṣūttaram ānaḍuhaṃ rohitaṃ carma prāggrīvam uttaraloma prastīrya pavitre kurute // (40) Par.?
darbhāvaprachinnāntau prakṣālyānulomam anumārṣṭi viṣṇor manasā pūte sthaḥ iti // (41) Par.?
Duration=0.1449019908905 secs.