Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14622
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ādheyo 'gnī3r nādheyā3 iti // (1) Par.?
mīmāṃsante // (2) Par.?
śvo 'gnim ādhāsyamānenā3 iti // (3) Par.?
ādheya eva // (4) Par.?
ayajño hy eṣa yo 'nagniḥ // (5) Par.?
ajo baddhas tāṃ rātrīṃ vaset // (6) Par.?
agnitejasaṃ vā ajaḥ // (7) Par.?
tad eva tam agnim ādhatte // (8) Par.?
kalmāṣas syāt // (9) Par.?
sa hi sarvadevatyaḥ // (10) Par.?
yas taṃ śvo 'gnim ādhāsyan syāt sa tāṃ rātrīṃ vrataṃ caret // (11) Par.?
na māṃsam aśnīyāt // (12) Par.?
na striyam upeyāt // (13) Par.?
sarvo vai puruṣo 'gnimān // (14) Par.?
agnir asmād apakrāmet // (15) Par.?
eṣa hy etasya yoniḥ // (16) Par.?
etasmāddhy eṣo 'dhi sṛjyate yas tam uddharati // (17) Par.?
yo dakṣiṇo brahmavarcasāyaivaiṣa mathyate // (18) Par.?
atho agnibhyām evainaṃ sayoniṃ karoti // (19) Par.?
durgopas tu // (20) Par.?
aharahar asya mantheyuḥ // (21) Par.?
yata eva kutas cāharet // (22) Par.?
eṣā vā asyānavaruddhā tanūḥ // (23) Par.?
tām evāvarunddhe // (24) Par.?
yatra dīpyamānaṃ parāpaśyet tata āharet // (25) Par.?
devatā vā etā āvirbhavanti // (26) Par.?
tā evāvarunddhe // (27) Par.?
bhṛjjanād āhared annakāmasya // (28) Par.?
eṣā vā asyānnādī tanūḥ // (29) Par.?
tām evāvarunddhe // (30) Par.?
yo brāhmaṇo vā vaiśyo vā puṣṭo 'sura iva syāt tasya gṛhād āharet // (31) Par.?
yaiva sā puṣṭir yad annaṃ tad avarunddhe // (32) Par.?
gṛhe tv asya tato nāśnīyāt // (33) Par.?
trir udyacchate // (34) Par.?
traya ime lokāḥ // (35) Par.?
imān eva lokān āpnoti // (36) Par.?
yad udyacchate // (37) Par.?
imaṃ tena lokam āpnoti // (38) Par.?
yat prāṅ uddravati // (39) Par.?
antarikṣaṃ tena // (40) Par.?
yad ādadhāti // (41) Par.?
amuṃ tena // (42) Par.?
nādhāya punar udgṛhṇīyāt // (43) Par.?
apakramas sa // (44) Par.?
pāpīyān bhavati // (45) Par.?
prāṇebhyo vai prajāpatiḥ prajā asṛjata // (46) Par.?
tāḥ prājāyanta // (47) Par.?
tayā mātrayodgṛhṇīyāt // (48) Par.?
prajananāya // (49) Par.?
nātyudgṛhṇīyāt // (50) Par.?
agnir asya prāṇān uddahet pramīyeta // (51) Par.?
nādho daghnuyāt // (52) Par.?
apakramas sa // (53) Par.?
pāpīyān bhavati // (54) Par.?
Duration=0.089267015457153 secs.