Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): caturhotra, caturhotṛ, caturhotar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14744
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tasya yamasyāśvaṃ pratijagṛhuṣo 'rdham indriyasyāpākrāmat // (1) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (2) Par.?
so 'rdham indriyasyopādhatta // (3) Par.?
ya etad vidvān aśvaṃ pratigṛhṇāty ardham indriyasyopadhatte // (4) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāty ardham asyendriyasyāpakrāmati // (5) Par.?
tasyāgner hiraṇyaṃ pratijagṛhuṣas tṛtīyam indriyasyāpākrāmat // (6) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (7) Par.?
sa tṛtīyam indriyasyopādhatta // (8) Par.?
ya etad vidvān hiraṇyaṃ pratigṛhṇāti tṛtīyam indriyasyopadhatte // (9) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāti tṛtīyam asyendriyasyāpakrāmati // (10) Par.?
tasya rudrasya gāṃ pratijagṛhuṣaś caturtham indriyasyāpākrāmat // (11) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (12) Par.?
sa caturtham indriyasyopādhatta // (13) Par.?
ya etad vidvān gāṃ pratigṛhṇāti caturtham indriyasyopadhatte // (14) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāti caturtham asyendriyasyāpakrāmati // (15) Par.?
tasya bṛhaspater vāsaḥ pratijagṛhuṣaḥ pañcamam indriyasyāpākrāmat // (16) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (17) Par.?
sa pañcamam indriyasyopādhatta // (18) Par.?
ya etad vidvān vāsaḥ pratigṛhṇāti pañcamam indriyasyopadhatte // (19) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāti pañcamam asyendriyasyāpakrāmati // (20) Par.?
tasyottānasyāṅgirasasyāprāṇat pratijagṛhuṣaḥ ṣaṣṭham indriyasyāpākrāmat // (21) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (22) Par.?
sa ṣaṣṭham indriyasyopādhatta // (23) Par.?
ya etad vidvān aprāṇat pratigṛhṇāti ṣaṣṭham indriyasyopadhatte // (24) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāti ṣaṣṭham asyendriyasyāpakrāmati // (25) Par.?
tasya prajāpateḥ puruṣaṃ pratijagṛhuṣas saptamam indriyasyāpākrāmat // (26) Par.?
sa etena pratyagṛhṇāt // (27) Par.?
sa saptamam indriyasyopādhatta // (28) Par.?
ya etad vidvān puruṣaṃ pratigṛhṇāti saptamam indriyasyopadhatte // (29) Par.?
ya etad avidvān pratigṛhṇāti saptamam asyendriyasyāpakrāmati // (30) Par.?
ka idaṃ kasmā adāt // (31) Par.?
kāmaḥ kāmāyeti // (32) Par.?
kāmo hi dātā // (33) Par.?
kāmaḥ pratigrahītā // (34) Par.?
kāmas samudram āviśad iti // (35) Par.?
samudra iva hi kāmo 'parimitaḥ // (36) Par.?
kāmena tvā pratigṛhṇāmi // (37) Par.?
kāmaitat ta iti // (38) Par.?
kāmenaiva pratigṛhṇāti // (39) Par.?
kāme pratiṣṭhāpayati // (40) Par.?
na ha vai tasminn amuṣmiṃl loke dakṣiṇām icchanti // (41) Par.?
ya evaṃ vidvān dakṣiṇāṃ pratigṛhṇāti yas taṃ devaṃ veda yo 'gre dakṣiṇā anayat pra tāvad āpnoti yāvad dakṣiṇānāṃ netram // (42) Par.?
ya u tān veda yebhyas sa tad anayad dakṣiṇīyo bhavati // (43) Par.?
yas taṃ pratigrahaṃ veda yena te pratyagṛhṇan vasīyān bhavati pratigṛhya // (44) Par.?
vasīyāṃso hi te pratigṛhyābhavan // (45) Par.?
te devās svar itvā vyatṛṣyan // (46) Par.?
te 'viduḥ // (47) Par.?
amutaḥpradānād vā ihājagāmeti // (48) Par.?
ta ṛṣīn abruvan // (49) Par.?
ato no yūyaṃ prayacchateti // (50) Par.?
saptahotṝn kenāyataneneti // (51) Par.?
atraiva vetsyatheti // (52) Par.?
te saptahotrāryamagṛhapatayo nyasīdan // (53) Par.?
saṃtanavāmeti // (54) Par.?
teṣāṃ mahāhavir hotāsīt satyahavir adhvaryur acittapājā agnid acittamanā upavaktānādhṛṣyaś cāpratidhṛṣyaś cābhigarā ayāsya udgātā // (55) Par.?
ta etaṃ graham agṛhṇata // (56) Par.?
ta āyatanam aicchan // (57) Par.?
te trayastriṃśam evāyatanam acāyan // (58) Par.?
tenedaṃ samatanvan // (59) Par.?
trayastriṃśena ca ha vā idaṃ saptahotrā ca saṃtataṃ yad idaṃ devamanuṣyā anyonyasmai pradadati // (60) Par.?
saṃtatam asmā avicchinnaṃ pradīyate ya evaṃ veda // (61) Par.?
Duration=0.10918402671814 secs.