Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): caturhotra, caturhotṛ, caturhotar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14746
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yaḥ prajayā paśubhir naiva prabhaved varāsīṃ paridhāya taptaṃ piban dvādaśa rātrīr adhaś śayīta // (1) Par.?
dvādaśyāḥ prātaḥ prāṅ uddrutya daśahotāraṃ vyācakṣīta // (2) Par.?
amithuno hi vā eṣo 'tha na prabhavati // (3) Par.?
prajāpatir daśahotā // (4) Par.?
daśadhaivātmānaṃ vidhāya mithunaṃ kṛtvā pra prajayā pra paśubhir jāyate // (5) Par.?
caturhotrā yājayet putrakāmam // (6) Par.?
caturhotrā vai devā indram ajanayan // (7) Par.?
indriyaṃ putraḥ // (8) Par.?
putram evāsmai janayati // (9) Par.?
na tv enam aparo 'nujāyate // (10) Par.?
sarveṇa hīndriyeṇa sarveṇa vīryeṇa jāyate // (11) Par.?
varo dakṣiṇā // (12) Par.?
varo hi putraḥ // (13) Par.?
caturhotrā yājayed rājānaṃ saṃgrāme saṃyatte // (14) Par.?
caturhotrā vai devā indram ajanayan // (15) Par.?
yatareṣām indro bhavati te saṃgrāmaṃ jayanti // (16) Par.?
indram evāsmai janayati // (17) Par.?
jayati saṃgrāmam // (18) Par.?
yat tatra vindate tato dakṣiṇā // (19) Par.?
samṛddhyai // (20) Par.?
pañcahotrā yājayet paśukāmam // (21) Par.?
pañcahotrā vai devāḥ paśūn asṛjanta // (22) Par.?
sarvān evāsmai paśūñ janayati // (23) Par.?
tasyaitāś catasro dakṣiṇā aśvo hiraṇyaṃ gaur vāsaḥ // (24) Par.?
saptahotrā yājayed yo yajñasya saṃsthām anu pāpīyān syāt // (25) Par.?
vi vā eṣa cchinatti yo yajñasya saṃsthām anu pāpīyān bhavati // (26) Par.?
parāṅ eva saṃkrāmati // (27) Par.?
saptahotrā vai devās svar āyan // (28) Par.?
saptahotredaṃ samatanvan // (29) Par.?
sam eva tanoti // (30) Par.?
na tataḥ pāpīyān bhavati yādṛṅ san yajate // (31) Par.?
yaś caturhotṝn anusavanaṃ tarpayitavyān veda tṛpyati prajayā paśubhir upainaṃ somapītho namati // (32) Par.?
daśahotāraṃ vyākhyāya bahiṣpavamānenodgāyet // (33) Par.?
prajāpatir daśahotā // (34) Par.?
praiva janayati // (35) Par.?
caturhotāraṃ vyākhyāyājyair udgāyet // (36) Par.?
caturhotrā vai devā indram ajanayan // (37) Par.?
indram evāsmai janayati // (38) Par.?
sendraṃ tat savanaṃ karoti // (39) Par.?
pañcahotāraṃ vyākhyāya mādhyaṃdinena pavamānenodgāyet // (40) Par.?
pañcahotrā vai devā asurān prāṇudanta // (41) Par.?
pañcahotrā paśūn asṛjanta // (42) Par.?
bhrātṛvyam eva parāṇudya paśūn sṛjate // (43) Par.?
saptahotāraṃ vyākhyāyārbhaveṇa pavamānenodgāyet // (44) Par.?
saptahotrā vai devās svar āyan // (45) Par.?
saptahotredaṃ samatanvan // (46) Par.?
sam eva tanoti // (47) Par.?
daśahotāraṃ sāmidhenīṣv anūcyamānāsu vyācakṣīta // (48) Par.?
prajāpatir daśahotā // (49) Par.?
praiva janayati // (50) Par.?
caturhotāraṃ prayājānāṃ purastād vyācakṣīta // (51) Par.?
caturhotrā vai devā indram ajanayan // (52) Par.?
indram evāsmai janayati // (53) Par.?
sendraṃ yajñaṃ karoti // (54) Par.?
pañcahotāraṃ haviṣām avadīyamāne vyācakṣīta // (55) Par.?
pañcahotrā vai devā asurān prāṇudanta // (56) Par.?
pañcahotrā paśūn asṛjanta // (57) Par.?
bhrātṛvyam eva parāṇudya paśūn sṛjate // (58) Par.?
saptahotāram anuyājānām upariṣṭād vyācakṣīta // (59) Par.?
saptahotrā vai devās svar āyan // (60) Par.?
saptahotredaṃ samatanvan // (61) Par.?
sam eva tanoti // (62) Par.?
caturhotrā pūrṇamāse havīṃṣy āsannāny abhimṛśet // (63) Par.?
caturhotrā vai devā indram ajanayan // (64) Par.?
prajananaṃ pūrṇamāḥ // (65) Par.?
praiva janayati // (66) Par.?
pañcahotrāmāvasyāyāṃ havīṃṣy āsannāṇy abhimṛśet // (67) Par.?
pañcahotrā vai devās svar āyan // (68) Par.?
svargyāmāvasyā // (69) Par.?
svargasyaivaiṣa lokasya parigrahaḥ // (70) Par.?
Duration=0.1257541179657 secs.