Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): caturhotra, caturhotṛ, caturhotar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14748
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prajās sṛṣṭvā so 'kāmayata // (1) Par.?
yajñaṃ sṛjeyeti // (2) Par.?
sa etaṃ saptahotāram apaśyat // (3) Par.?
taṃ manasānūddrutyājuhot // (4) Par.?
tena yajñam asṛjata // (5) Par.?
so 'smād yajñas sṛṣṭaḥ parāṅ ait // (6) Par.?
taṃ graheṇānūddrutyāgṛhṇāt // (7) Par.?
tad grahasya grahatvam // (8) Par.?
dīkṣiṣyamāṇas saptahotrā purastāj juhuyāt // (9) Par.?
yajñam eva sṛṣṭvālabhya pratanute // (10) Par.?
graho bhavati // (11) Par.?
yajñasya sṛṣṭasya dhṛtyai // (12) Par.?
yajñaṃ sṛṣṭvā so 'kāmayata // (13) Par.?
darśapūrṇamāsau sṛjeyeti // (14) Par.?
sa etaṃ caturhotāram apaśyat // (15) Par.?
taṃ manasānūddrutyājuhot // (16) Par.?
tena darśapūrṇamāsā asṛjata // (17) Par.?
tā asmād darśapūrṇamāsau sṛṣṭau parāñcā aitām // (18) Par.?
tau graheṇānūddrutyāgṛhṇāt // (19) Par.?
tad grahasya grahatvam // (20) Par.?
darśapūrṇamāsā ālapsyamānaś caturhotrā purastāj juhuyāt // (21) Par.?
darśapūrṇamāsā eva sṛṣṭvālabhya pratanute // (22) Par.?
graho bhavati // (23) Par.?
darśapūrṇamāsayos sṛṣṭayor dhṛtyai // (24) Par.?
darśapūrṇamāsau sṛṣṭvā so 'kāmayata // (25) Par.?
cāturmāsyāni sṛjeyeti // (26) Par.?
sa etaṃ pañcahotāram apaśyat // (27) Par.?
taṃ manasānūddrutyājuhot // (28) Par.?
tena cāturmāsyāny asṛjata // (29) Par.?
tāny asmāc cāturmāsyāni sṛṣṭāni parāñcy āyan // (30) Par.?
tāni graheṇānūddrutyāgṛhṇāt // (31) Par.?
tad grahasya grahatvam // (32) Par.?
cāturmāsyāny ālapsyamānaḥ pañcahotrā purastāj juhuyāt // (33) Par.?
cāturmāsyāny eva sṛṣṭvālabhya pratanute // (34) Par.?
graho bhavati // (35) Par.?
cāturmāsyānāṃ sṛṣṭānāṃ dhṛtyai // (36) Par.?
abhicaran daśahotrā juhuyāt // (37) Par.?
nava vai puruṣe prāṇā nābhir daśamī // (38) Par.?
prāṇān evāsyopadāsayati // (39) Par.?
svakṛta iriṇe pradare vā juhuyāt // (40) Par.?
etad vā asyā nirṛtigṛhītam // (41) Par.?
nirṛtyaivainaṃ grāhayati // (42) Par.?
vaṣaṭkaroti // (43) Par.?
etad vai vācaḥ krūram // (44) Par.?
vāca evainaṃ krūreṇa pravṛścati // (45) Par.?
aṅgirasaś ca vā ādityāś ca svarge loke 'spardhanta // (46) Par.?
ta ādityā etaṃ pañcahotāram apaśyan // (47) Par.?
taṃ manasānūddrutyājuhavuḥ // (48) Par.?
tata ādityās svargaṃ lokam āyan // (49) Par.?
apāṅgiraso 'bhraṃśanta // (50) Par.?
te 'ṅgirasa ādityān abruvan // (51) Par.?
kva stha kathaṃ vo havyaṃ vakṣyāma iti // (52) Par.?
chandassv iti // (53) Par.?
abruvan // (54) Par.?
gāyatryāṃ vasavas triṣṭubhi rudrā jagatyām ādityā iti // (55) Par.?
atra vai devebhyas sadbhyo havyam uhyate // (56) Par.?
ya evaṃ devān upadeśanād vedopadeśanavān bhavati // (57) Par.?
yas svargakāmas syāt sa etaṃ pañcahotāraṃ manasānūddrutya juhuyāt // (58) Par.?
pañca vā ṛtavaḥ // (59) Par.?
ṛtavas saṃvatsaraḥ // (60) Par.?
saṃvatsaras svargo lokaḥ // (61) Par.?
ṛtuṣv eva saṃvatsare pratiṣṭhāya svargaṃ lokam eti // (62) Par.?
yo 'brāhmaṇo vidyām anūcya neva roceta sa etāṃś caturhotṝn araṇyaṃ paretya darbhastambam udgrathya brāhmaṇaṃ dakṣiṇato niṣādya vyācakṣīta // (63) Par.?
etad vai devānāṃ brahmāniruktaṃ yac caturhotāraḥ // (64) Par.?
tad enaṃ nirucyamānaṃ prakāśaṃ gamayati // (65) Par.?
darbhastambam udgrathya vyācaṣṭe // (66) Par.?
agnir vai darbhastambaḥ // (67) Par.?
agnimaty eva vyācaṣṭe // (68) Par.?
brāhmaṇo dakṣiṇata āste // (69) Par.?
brāhmaṇo vai prajānām upadraṣṭā // (70) Par.?
upadraṣṭṛmaty eva vyācaṣṭe // (71) Par.?
īśvaraṃ vā etā ubhau yaśo 'rtor yo vyācaṣṭe yaś ca dakṣiṇata āste // (72) Par.?
yo dakṣiṇata āste tasmai varaṃ dadyāt // (73) Par.?
yad eva tatra yaśa ṛcchati tad vareṇāvarunddhe // (74) Par.?
Duration=0.12435293197632 secs.