Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): kāmyapaśubandha, kāmya paśu

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14914
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
tisro 'jāś śvetā malhā garbhiṇīr ālabheta brahmavarcasakāma āgneyīṃ vasantā saurīṃ grīṣme bārhaspatyāṃ śaradi // (1) Par.?
yad āgneyī // (2) Par.?
mukhata eva tayā tejo dhatte // (3) Par.?
yat saurī // (4) Par.?
madhyata eva tayā rucaṃ dhatte // (5) Par.?
yad bārhaspatyā // (6) Par.?
upariṣṭād eva tayā brahmavarcasaṃ dhatte // (7) Par.?
saṃvatsaraṃ paryālabhyante // (8) Par.?
vīryaṃ vai saṃvatsaraḥ // (9) Par.?
saṃvatsaram eva vīryam āpnoti // (10) Par.?
yac chvetā // (11) Par.?
ruca eva tad rūpam // (12) Par.?
garbhiṇīr bhavanti // (13) Par.?
indriyaṃ vai garbhaḥ // (14) Par.?
indriyam evāvarunddhe // (15) Par.?
tisro malhā garbhiṇīr ālabheta yaṃ paryamyur vāyavyāṃ śvetāṃ sārasvatīṃ meṣīm ādityām ajām adhorāmāṃ meṣīṃ vā // (16) Par.?
manasā vā eta etaṃ paryamanti // (17) Par.?
mano vāyuḥ // (18) Par.?
yad vāyavyā // (19) Par.?
manasaivaiṣāṃ manāṃsi śamayati // (20) Par.?
vācā vā eta etaṃ paryamanti // (21) Par.?
vāk sarasvatī // (22) Par.?
yat sārasvatī // (23) Par.?
vācaivaiṣāṃ vācaṃ śamayati // (24) Par.?
apratiṣṭhito vā eṣa yaṃ paryamanti // (25) Par.?
iyam aditiḥ // (26) Par.?
yad ādityā // (27) Par.?
asyām eva pratitiṣṭhati // (28) Par.?
anapimantro vā eṣa eteṣu yaṃ paryamanti // (29) Par.?
vāco mantro garbhaḥ // (30) Par.?
yad garbhiṇīḥ // (31) Par.?
vāca evainaṃ garbham akaḥ // (32) Par.?
apimantram enaṃ karoti // (33) Par.?
apa vā etasmād indriyaṃ krāmati yaṃ paryamanti // (34) Par.?
indriyaṃ garbhaḥ // (35) Par.?
yad garbhiṇīḥ // (36) Par.?
indriyam evāvarunddhe // (37) Par.?
agnaye vaiśvānarāya kṛṣṇam petvam ālabheta yas samāntam abhidruhyed yo vābhidudrukṣet // (38) Par.?
saṃvatsaro vā agnir vaiśvānaraḥ // (39) Par.?
saṃvatsarāyaiṣa samamate yas samamate // (40) Par.?
saṃvatsaram evāptvā kāmam avaruṇam abhidruhyati // (41) Par.?
prājāpatyam ajaṃ tūparaṃ viśvarūpam ālabheta sarvebhyaḥ kāmebhyaḥ // (42) Par.?
prajāpatir yoniḥ // (43) Par.?
yoner eva prajāyate // (44) Par.?
prajāpatiḥ pradātā // (45) Par.?
tam eva bhāgadheyenopadhāvati // (46) Par.?
so 'smai sarvān kāmān prayacchati // (47) Par.?
aśvasyeva vā etasya śiro gardabhasyeva karṇau puruṣasyeva śmaśrūṇi gor iva pūrvau pādā aver ivāparau śuna iva lomāni // (48) Par.?
ajo bhavati // (49) Par.?
etāvanto vai grāmyāḥ paśavaḥ // (50) Par.?
tān evaitenāptvāvarunddhe // (51) Par.?
dvādaśa dhenavo dakṣiṇā tārpyaṃ hiraṇyam adhīvāsaḥ // (52) Par.?
prajāpater yās sāmidhenyas tās sāmidhenyaḥ // (53) Par.?
prajāpater yā āpriyas tā āpriyaḥ // (54) Par.?
hiraṇyagarbhavatyāghāraḥ // (55) Par.?
etasya sūktasya yājyānuvākye // (56) Par.?
etena ha vā upaketū rarādha // (57) Par.?
ṛdhnoti ya etena yajate // (58) Par.?
dvādaśadhā ha tvai sa prāśitrāṇi parijahāra // (59) Par.?
tatra dvādaśadvādaśa dhenūr dadau // (60) Par.?
yad dvādaśa dadāti // (61) Par.?
saiva tasya pratimā // (62) Par.?
yat tārpyaṃ hiraṇyam adhīvāsam // (63) Par.?
aparimitam eva tenāvarunddhe // (64) Par.?
Duration=0.12025094032288 secs.