Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vājapeya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14975
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ardhavaśāṃ ca suropayāmāṃś ca haranti ya ājiṃ dhāvanti tebhyaḥ // (1) Par.?
yam eva te vājam ujjayanti taṃ tena parikrīṇāti // (2) Par.?
madhuṣṭhālaṃ brahmaṇe haranti // (3) Par.?
brahmaṇa eva tena parikrīṇāti // (4) Par.?
kakubho rājaputraḥ prāśnāti // (5) Par.?
vīryaṃ vai kakup // (6) Par.?
vīryaṃ rājaputraḥ // (7) Par.?
vīrya eva vīryaṃ dadhāti // (8) Par.?
patnī3 svo rohāveti // (9) Par.?
svar eva rokṣyan patnyā saṃvadate // (10) Par.?
patnyā evaiṣa yajñasyānvārambhaḥ // (11) Par.?
atho mithunam eva yajñamukhe dadhāti // (12) Par.?
prajanāya // (13) Par.?
āyur yajñena kalpatām iti // (14) Par.?
etāvān vai puruṣaḥ // (15) Par.?
sarva eva bhūtvā svargaṃ lokam eti // (16) Par.?
gaudhūmaṃ caṣālaṃ bhavati // (17) Par.?
prājāpatyā vai godhūmāḥ // (18) Par.?
ardhaṃ praty oṣadhīnām // (19) Par.?
sahaivānnādyena svargaṃ lokam eti // (20) Par.?
vājāya svāhā // (21) Par.?
prasavāya svāheti // (22) Par.?
trayodaśaitā āhutayaḥ // (23) Par.?
trayodaśa māsās saṃvatsaraḥ // (24) Par.?
saṃvatsaras svargo lokaḥ // (25) Par.?
saṃvatsaram evāsmai svarge loka upādhāt // (26) Par.?
tasminn adhi pratitiṣṭhati // (27) Par.?
ūṣapuṭair arpayanti // (28) Par.?
prājāpatyā vā ūṣāḥ // (29) Par.?
annādyenaivainam arpayanti // (30) Par.?
eti vā eṣo 'smāl lokād yo 'muṃ lokaṃ gacchati // (31) Par.?
yad ūṣapuṭair arpayanti // (32) Par.?
tenāsmāl lokān naiti // (33) Par.?
bastājinaṃ ca rukmaṃ cābhyavarohati // (34) Par.?
paśavo vai bastājinam // (35) Par.?
yad bastājinam abhyavarohati // (36) Par.?
paśuṣv eva pratitiṣṭhati // (37) Par.?
tejo hiraṇyam // (38) Par.?
yad rukmam abhyavarohati // (39) Par.?
tejasy eva pratitiṣṭhati // (40) Par.?
śatamāno bhavati // (41) Par.?
śatāyur vai puruṣaś śatavīryaḥ // (42) Par.?
āyur eva vīryam avarunddhe // (43) Par.?
vājaprasavyābhir annasyānnasya juhoti // (44) Par.?
annādyasyāvaruddhyai // (45) Par.?
saptabhiḥ // (46) Par.?
sapta vai chandāṃsi // (47) Par.?
chandobhir evānnādyam avarunddhe // (48) Par.?
vāg vai chandāṃsi // (49) Par.?
vācaivānnādyam avarunddhe // (50) Par.?
devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyāṃ pūṣṇo hastābhyāṃ sarasvatyā vācā yantur yantreṇemam amum āmuṣyāyaṇam amuṣyāḥ putraṃ bṛhaspates sāmrājyeṇābhiṣiñcāmīti // (51) Par.?
yadi brāhmaṇo yajeta // (52) Par.?
bṛhaspatisavo hy eṣa // (53) Par.?
indrasyeti // (54) Par.?
yadi rājanyaḥ // (55) Par.?
indrasavo hy eṣaḥ // (56) Par.?
Duration=0.078177928924561 secs.