Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): sattra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15909
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ṣaḍahe 'bhiplavavad ājyastotriyāḥ / (1.1) Par.?
prathamayor āvāpaḥ pṛṣṭhastotriyānurūpau ca // (1.2) Par.?
tṛtīye vājeṣu sāsahir bhaveti pañcarcaḥ // (2.1) Par.?
caturthe puruṣṭutasya dhāmabhir iti nava // (3.1) Par.?
pañcame yad indrāhaṃ yathā tvam iti pañcadaśa // (4.1) Par.?
ṣaṣṭhe abhi pra gopatiṃ girety ekaviṃśatiḥ // (5.1) Par.?
tṛtīyādīnāṃ vayaṃ gha tvā sutāvanta iti pṛṣṭhastotriyānurūpāḥ // (6.1) Par.?
caturthe tubhyed imā savanā śūra viśveti ṣaṭ purastāt saṃpātāt / (7.1) Par.?
tisro 'rdharcaśaḥ // (7.2) Par.?
pañcame yac ciddhi satya somapā iti pāṅktaṃ saptarcam / (8.1) Par.?
dvau dvāv avasāya pañcamaṃ saṃtanoti / (8.2) Par.?
trayaṃ vāvasāya dvayam // (8.3) Par.?
ṣaṣṭhe vi tvā tatasre mithunā avasyava iti sapta / (9.1) Par.?
padānām ekaikam avasāya dvayaṃ saṃtanoti / (9.2) Par.?
dvayam avasāya dvayam // (9.3) Par.?
vane na vā yo nyadhāyi cākan ity aṣṭarcaṃ ca // (10.1) Par.?
madhyameṣv abhiplavavad ukthastotriyānurūpāḥ // (11.1) Par.?
ṣaṣṭhe imā nu kaṃ bhuvanā sīṣadhāma hatvāya devā asurān yad āyan iti dvaipadau pacchaḥ // (12.1) Par.?
apendra prāco maghavann amitrān iti sukīrtim / (13.1) Par.?
caturthīm ardharcaśaḥ // (13.2) Par.?
vi hi sotor asṛkṣateti vṛṣākapim / (14.1) Par.?
padāvagrāham anavānaṃ dvitīyeṣv avasyati / (14.2) Par.?
tṛtīyeṣu dvitīyāntyasvarayos tadādyoś ca nyūṅkhaninardān kṛtvā dvayaṃ saṃtanoti // (14.3) Par.?
nyūṅkhapratigareṣu prathamacaturthāṣṭamadvādaśeṣu plutiḥ / (15.1) Par.?
ninardeṣv ādyatṛtīyayoḥ / (15.2) Par.?
madhyamaḥ svaritaḥ // (15.3) Par.?
nidarśanam // (16.1) Par.?
vi hi sotor asṛkṣata nendraṃ devam amaṃsata / (17.1) Par.?
yatro3 o o o3 o o o o3 o o o o3 madad vṛṣākapo3 o o3 aryaḥ puṣṭeṣu matsakhā viśvasmād indra uktarom / (17.2) Par.?
parā hīndreti // (17.3) Par.?
pratigare o3 o o o3 o o o o3 o o o o3 / (18.1) Par.?
ninardasya madetha madaivo3 o o3 thāmo daiveti // (18.2) Par.?
idaṃ janā upa śruteti kuntāpam ardharcaśaḥ / (19.1) Par.?
caturdaśa padāvagrāham // (19.2) Par.?
etā aśvā ā plavanta ity aitaśapralāpaṃ padāvagrāham / (20.1) Par.?
tāsām uttamena pādena praṇauti // (20.2) Par.?
vitatau kiraṇau dvāviti pravalhikāḥ // (21.1) Par.?
ihettha prāg apāg udag adharāg iti pratirādhān / (22.1) Par.?
na saṃtanoti // (22.2) Par.?
bhug ity abhigata ity ājijñāsenyās tisraḥ // (23.1) Par.?
pravalhikādiṣu pañcadaśa pratigarāḥ // (24.1) Par.?
dundubhim āhananābhyāṃ jaritarothāmo daiva / (25.1) Par.?
kośabile rajani granther dānam upānahi pādam / (25.2) Par.?
uttamāṃ janimāṃ janyām uttāmāṃ janīn vartmanyāt / (25.3) Par.?
alābūni pṛṣātakāny aśvatthapalāśaṃ pippīlikāvaṭaḥ śvasaḥ vidyut śvā parṇaśadaḥ gośapho jaritar iti / (25.4) Par.?
pūrvāsu pūrveṣu // (25.5) Par.?
vīme devā akraṃsatety ativādam // (26.1) Par.?
patnī yad dṛśyate jaritar othāmo daiva hotā viṣṭīmena jaritarothāmo daiveti pratigarau // (27.1) Par.?
ādityā ha jaritar iti devanītham aitaśapralāpavat // (28.1) Par.?
oṃ ha jaritas tathā ha jaritar iti pratigarau vyatyāsam // (29.1) Par.?
tvam indra śarma riṇā iti bhūtecchadaḥ // (30.1) Par.?
yad asyā aṃhubhedyā ity āhanasyā vṛṣākapivat // (31.1) Par.?
pratigara īkāraḥ / (32.1) Par.?
ninardasya kim ayam idam āho3 o o3thāmo daiveti // (32.2) Par.?
dadhikrāvṇo akāriṣam ity ardharcaśaḥ / (33.1) Par.?
sutāso madhumattamā iti pāvamānīḥ / (33.2) Par.?
ava drapso aṃśumatīm atiṣṭhad iti pacchaḥ // (33.3) Par.?
asyottamayā paridadhāti nityayā vā // (34.1) Par.?
aindrājāgatam utsṛjanty eke / (35.1) Par.?
aindrābārhaspatyaṃ tṛcam antyam aindrājāgataṃ ca śastvety apare // (35.2) Par.?
Duration=0.12437200546265 secs.