Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): darbha grass, darśapūrṇamāsa iṣṭi, full-moon sacrifice

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16387
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yā jātā oṣadhayo devebhyas triyugaṃ purā / (1.1) Par.?
tāsāṃ parva rādhyāsaṃ paristaram āharan / (1.2) Par.?
apāṃ medhyaṃ yajñiyaṃ sadevaṃ śivam astu me / (1.3) Par.?
ācchettā vo mā riṣaṃ jīvāni śaradaḥ śatam / (1.4) Par.?
aparimitānāṃ parimitāḥ saṃnahye sukṛtāya kam / (1.5) Par.?
eno mā ni gāṃ katamaccanāhaṃ punar utthāya bahulā bhavantu / (1.6) Par.?
iti paristaraṇānāṃ darbhāṇām adhinidhānyācchedanī saṃnahanītyetā āmnātā bhavanti // (1.7) Par.?
ekaviṃśatidārum idhmaṃ karoti pālāśaṃ khādiraṃ vā // (2.1) Par.?
aṣṭādaśadārum idhmaṃ saṃnahyatīty ekeṣāṃ // (3.1) Par.?
pañcadaśa sāmidhenīdārūṇi bhavanti // (4.1) Par.?
trayaḥ paridhayaḥ // (5.1) Par.?
pālāśāḥ kārṣmaryamayā vā śuṣkā vārdrā vā savalkalāḥ // (6.1) Par.?
atho khādirā bailvā audumbarā vaikaṅkatā rauhitakā veti vijñāyate // (7.1) Par.?
sthaviṣṭho madhyamo 'ṇīyān drāghīyān dakṣiṇārdhyo 'ṇiṣṭho hrasiṣṭha uttarārdhyaḥ // (8.1) Par.?
dve āghārasamidhau // (9.1) Par.?
anūyājasamid ekaviṃśī // (10.1) Par.?
samūlānām amūlānāṃ vā darbhāṇām ayugdhātu tathaiva śulbaṃ karoti // (11.1) Par.?
tasminn idhmaṃ saṃbharati // (12.1) Par.?
yat kṛṣṇo rūpaṃ kṛtvā prāviśastvaṃ vanaspatīn / (13.1) Par.?
tatas tvām ekaviṃśatidhā saṃbharāmi susaṃbhṛtā / (13.2) Par.?
trīn paridhīṃs tisraḥ samidho yajñāyur anusaṃcarān / (13.3) Par.?
upaveṣaṃ mekṣaṇaṃ dhṛṣṭiṃ saṃbharāmi susaṃbhṛtā / (13.4) Par.?
iti saṃnahyati // (13.5) Par.?
kṛṣṇo 'sy ākhareṣṭhaḥ / (14.1) Par.?
deva puraś cara saghyāsaṃ tveti purastāt pratyañcaṃ granthim upagūhati // (14.2) Par.?
athainam anadhaḥ sādayitvā prajñātānīdhmapravraścanāni nidadhāti // (15.1) Par.?
Duration=0.043647050857544 secs.