Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): animal sacrifice, paśubandha, killing the sacrificial animal, saṃjñapana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14145
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dakṣiṇena śāmitram anyatarad upāsyati sam asya tanuvā bhaveti // (1) Par.?
śāmitra
ac.s.m.
anyatara
ac.s.n.
upās.
3. sg., Pre. ind.
root
sam
indecl.
idam
g.s.m.
tanū
i.s.f.
bhū
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
tasmin paśuṃ pratyañcam udīcīnapādaṃ saṃjñapayanti // (2) Par.?
tad
l.s.n.
paśu
ac.s.m.
pratyañc
ac.s.m.
∞ pāda
ac.s.m.
saṃjñapay.
3. pl., Pre. ind.
root
amāyuṃ kṛṇvantaṃ saṃjñapayatety uktvā parāṅ āvartate 'dhvaryuḥ paśoḥ saṃjñapyamānāt // (3) Par.?
a
indecl.
∞ māyu
ac.s.m.
kṛ
Pre. ind., ac.s.m.
saṃjñapay
2. pl., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
vac
Abs., indecl.
parāñc
n.s.m.
āvṛt
3. sg., Pre. ind.
root
adhvaryu
n.s.m.
paśu
ab.s.m.
saṃjñapay.
Ind. pass., ab.s.m.
pṛṣadājyam avekṣamāṇāv āsāte adhvaryur yajamānaś ca iha prajā viśvarūpā ramantām asmin yajñe viśvabhṛto janitrīḥ / (4.1) Par.?
avekṣ
Pre. ind., n.d.m.
ās
3. du., Pre. ind.
root
adhvaryu
n.s.m.
yaj
Pre. ind., n.s.m.
ca.
indecl.
iha
indecl.
prajā
n.p.f.
viśva
comp.
∞ rūpa
n.p.f.
ram
3. pl., Pre. imp.
idam
l.s.m.
yajña
l.s.m.
viśva
comp.
∞ bhṛt
n.p.f.
janitrī,
n.p.f.
agniṃ kulāyam abhisaṃvasānā asmāṁ avantu payasā ghṛtena / (4.2) Par.?
yāsām ūdhaś caturbilaṃ madhoḥ pūrṇaṃ ghṛtasya ca / (4.3) Par.?
tā naḥ payasvatīḥ santv asmin goṣṭhe vayovṛdha iti // (4.4) Par.?
saṃjñapte saṃjñaptahomaṃ juhoti yat paśur māyum akṛteti // (5) Par.?
saṃjñapay
PPP, l.s.m.
saṃjñapay
PPP, comp.
∞ homa
ac.s.m.
hu.
3. sg., Pre. ind.
root
yat
indecl.
paśu
n.s.m.
māyu
ac.s.m.
kṛ
3. sg., root aor.
∞ iti.
indecl.
paśoḥ pāśaṃ pramuñcati śamitar upetaneti // (6) Par.?
paśu
ab.s.m.
pāśa
ac.s.m.
pramuc.
3. sg., Pre. ind.
root
śamitṛ
v.s.m.
upe
2. pl., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
ekaśūlayā pāśa upatṛdya cātvāle 'pāsyaty utkare vā aditiḥ pāśaṃ pra mumoktv iti // (7) Par.?
eka
comp.
∞ śūla
i.s.f.
pāśa
l.s.m.
upatṛd,
Abs., indecl.
cātvāla
l.s.m.
apās
3. sg., Pre. ind.
root
utkara
l.s.m.
.
indecl.
aditi
n.s.f.
pāśa
ac.s.m.
pra
indecl.
muc
3. sg., Perf. imp.
iti.
indecl.
yady abhicared dāruṃ stambaṃ vābhidadhyād arātīyantam adharaṃ kṛṇomīti // (8) Par.?
yadi
indecl.
abhicar,
3. sg., Pre. opt.
dāru
ac.s.m.
stamba
ac.s.m.

indecl.
∞ abhidhā.
3. sg., Pre. opt.
root
arātīy
Pre. ind., ac.s.m.
adhara
ac.s.m.
kṛ
1. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
patny ādityam upatiṣṭhate namas ta ātāneti // (9) Par.?
patnī
n.s.f.
āditya
ac.s.m.
upasthā.
3. sg., Pre. ind.
root
namas
n.s.n.
tvad
d.s.a.
ātāna
v.s.m.
∞ iti.
indecl.
athaināṃ prācīm udānayaty anarvā prehīti // (10) Par.?
atha
indecl.
∞ enad
ac.s.f.
prāñc
ac.s.f.
udānī.
3. sg., Pre. ind.
root
anarvan
n.s.m.
pre
2. sg., Pre. imp.
∞ iti.
indecl.
cātvāle patny apo 'vamṛśaty āpo devīḥ śuddhāyuva iti // (11) Par.?
cātvāla
l.s.m.
patnī
n.s.f.
ap
ac.p.f.
avamṛś.
3. sg., Pre. ind.
root
ap
v.p.f.
devī
v.p.f.
śuddhāyu
n.p.f.
iti.
indecl.
Duration=0.027307033538818 secs.