Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Medicine, healing rituals, against diseases

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 13239
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Gegen den Einfluss der śamī auf das Haupthaar
yas te mada iti śamīlūnapāpalakṣaṇayoḥ śamīśamyākenābhyudya vāpayati // (1) Par.?
adhiśiraḥ // (2) Par.?
Um b￶se Geister auszutreiben
antardāva iti samantam agneḥ karṣvām uṣṇapūrṇāyāṃ japaṃstriḥ parikramya puroḍāśaṃ juhoti // (3) Par.?
prāgnaye preta upadadhīta // (4) Par.?
Gegen eine beliebige Krankheit
vaiśvānarībhyāṃ pāyanāni // (5) Par.?
Gegen Blutfluss, Diarrh￶e, Wind im K￶rper
asthād dyaur ity apavātāyāḥ svayaṃsrastena gośṛṅgeṇa saṃpātavatā japan // (6) Par.?
Gegen stechende Schmerzen
yāṃ te rudreti śūline śūlam // (7) Par.?
Gegen Besessenheit
ut sūrya iti śamībimbaśīrṇaparṇyāvadhi // (8) Par.?
Gegen offene Halsanschwellungen
dyauś ca ma ity abhyajyāvamārṣṭi // (9) Par.?
sthūṇāyāṃ nikarṣati // (10) Par.?
Gegen nicht offene Anschwellungen, Tumores
idam id vā ity akṣataṃ mūtraphenenābhyudya // (11) Par.?
prakṣipati // (12) Par.?
prakṣālayati // (13) Par.?
dantarajasāvadegdhi // (14) Par.?
stambarajasā // (15) Par.?
Gegen scruphul￶se Anschwellungen
apacita ā susrasa iti kiṃstyādīni // (16) Par.?
lohitalavaṇaṃ saṃkṣudyābhiniṣṭhīvati // (17) Par.?
Gegen Hemiplegia
antarikṣeṇeti pakṣahataṃ mantroktaṃ caṅkramayā // (18) Par.?
kīṭena dhūpayati // (19) Par.?
Gegen Beulen und Halsanschwellungen
glaur ity akṣatena // (20) Par.?
Gegen Beulen durch eine unbekannte Ursache entstanden
vīhi svām ity ajñātāruḥ śāntyudakena saṃprokṣya manasā saṃpātavatā // (21) Par.?
Gegen Wassersucht usw.
yā oṣadhaya iti mantroktasyauṣadhībhir dhūpayati // (22) Par.?
madhūdaśvit pāyayati // (23) Par.?
kṣīrodaśvit // (24) Par.?
ubhayaṃ ca // (25) Par.?
Gegen Gift
devā adur iti valmīkena bandhanapāyanācamanapradehanam uṣṇeṇa // (26) Par.?
Gegen Husten und Schleimauswurf
yathā mano 'va diva ity ariṣṭena // (27) Par.?
devī devyāṃ yāṃ jamadagnir iti mantroktāphalaṃ jīvyalākābhyām amāvāsyāyāṃ kṛṣṇavasanaḥ kṛṣṇabhakṣaḥ purā kākasaṃpātād avanakṣatre 'vasiñcati // (28) Par.?
Duration=0.11266994476318 secs.