Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyupasthāna

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14565
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mahi trīṇām avo 'stv iti // (1) Par.?
eṣa prājāpatyas tricaḥ // (2) Par.?
prājāpatyā imāḥ prajāḥ // (3) Par.?
sarvā eva prajā avarunddhe // (4) Par.?
prajāpatir vā etāḥ // (5) Par.?
prajāpatim evaitad upetya sarvam āptvā sarvam avarudhya // (6) Par.?
somānaṃ svaraṇaṃ kṛṇuhi brahmaṇaspata iti // (7) Par.?
brāhmaṇaspatyā // (8) Par.?
brahmavarcasam evaitayātman dhatte // (9) Par.?
vaiśvadevīr vā etāḥ // (10) Par.?
vaiśvadevīr imāḥ prajāḥ // (11) Par.?
brahmaṇo yoneḥ prajāḥ prajāyante // (12) Par.?
yad eṣā brāhmaṇaspatyā // (13) Par.?
brahmaṇa evainā yoneḥ prajanayati // (14) Par.?
etābhir vā aditiḥ putrān anvaikṣata // (15) Par.?
yat somam āharann amuṣmāl lokāt svasti punar āgacchan saha somena // (16) Par.?
yam eva kāmaṃ kāmayate taṃ spṛṇoti // (17) Par.?
yaṃ kāmayeta // (18) Par.?
svasti punar āgacched iti // (19) Par.?
tam etābhir anvīkṣeta // (20) Par.?
svasty eva punar āgacchati // (21) Par.?
kadā cana starīr asi pari te dūḍabho ratha iti // (22) Par.?
stomasyaivaitad yogaḥ // (23) Par.?
kadā cana starīr asīti // (24) Par.?
etaddha vā āruṇir uvāca // (25) Par.?
na tāvad rātrīṃ staryam uvasa yāvad etām ṛcam aśṛṇavam iti // (26) Par.?
na rātrīṃ staryaṃ vasati ya evaṃ veda // (27) Par.?
gāyatro vā agniḥ // (28) Par.?
gāyatracchandās taṃ chandasā vyardhayati // (29) Par.?
yad vicchandobhir upatiṣṭhate // (30) Par.?
yad eṣā gāyatry uttamā // (31) Par.?
svenaivainaṃ chandasā samardhayati // (32) Par.?
sarvaṃ vā eṣa āptvā sarvam avarudhya svargaṃ lokam eti yo 'gnim upatiṣṭhate // (33) Par.?
vy asya prajā chidyate // (34) Par.?
yat putraṃ hvayati // (35) Par.?
prajām evānusaṃtanoti // (36) Par.?
mānuṣam iva vā etad upāvartate // (37) Par.?
yat putraṃ hvayati // (38) Par.?
acchinno daivyas tantur mā manuṣyaś chedīti // (39) Par.?
devalokaṃ caiva manuṣyalokaṃ ca saṃtanoti // (40) Par.?
ubhau lokā ājayati // (41) Par.?
nimrado 'sīti // (42) Par.?
ava taṃ gṛhṇāti yo 'sya paścād bhrātṛvyaḥ // (43) Par.?
abhibhūr asīti // (44) Par.?
abhi taṃ bhavati ya enena sadṛṅ // (45) Par.?
prabhūr asi // (46) Par.?
prāhaṃ tam atibhūyāsam iti // (47) Par.?
ati taṃ krāmati ya evainaṃ pūrvo 'tikrānto bhrātṛvyaḥ // (48) Par.?
pūṣā mā prapathe pātu // (49) Par.?
pūṣā mā paśupāḥ pātu // (50) Par.?
pūṣā mādhipatiḥ pātv iti // (51) Par.?
iyaṃ vai pūṣā prapathe // (52) Par.?
antarikṣaṃ paśupāḥ // (53) Par.?
dyaur adhipatiḥ // (54) Par.?
ima evainaṃ lokāḥ pānti // (55) Par.?
agniṃ saminddhe // (56) Par.?
anusaṃtatyai // (57) Par.?
prācī dig agnir devateti // (58) Par.?
etā eva sa devatā ṛtvā parābhavati ya enam etābhyo digbhyo 'bhidāsati // (59) Par.?
jyotiṣe tantava āśiṣam āśāsa iti // (60) Par.?
āśiṣam evāśāste // (61) Par.?
yo 'sya priyaḥ putras syāt tasya nāma gṛhṇīyāt // (62) Par.?
tasminn eva tā āśiṣo dadhāti // (63) Par.?
Duration=0.15161490440369 secs.