Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyupasthāna

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14566
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ahar vāvāsīn na rātrī // (1) Par.?
sā yamī bhrātaraṃ mṛtaṃ nāmṛṣyata // (2) Par.?
tāṃ yad apṛcchan yami karhi te bhrātāmṛteti // (3) Par.?
adyety evābravīt // (4) Par.?
te devā abruvan // (5) Par.?
antardadhāma // (6) Par.?
idaṃ rātrīṃ karavāmeti // (7) Par.?
te rātrīm akurvan // (8) Par.?
te rātryāṃ bhūtāyāṃ paśūn nāpaśyan // (9) Par.?
sāvet // (10) Par.?
na vai paśyantīti // (11) Par.?
sā na vyaucchat // (12) Par.?
arekṇasyat paśuṣu // (13) Par.?
tān devā icchantaḥ palyāyanta // (14) Par.?
tāṃś chandobhir anvapaśyan // (15) Par.?
tasmāc chandobhir naktam agnir upastheyaḥ // (16) Par.?
paśūnām anukśātyai // (17) Par.?
nāsmāt paśavas tiro bhavanti ya evaṃ veda // (18) Par.?
sāvet // (19) Par.?
anu vā akhyann iti // (20) Par.?
sā vyaucchat // (21) Par.?
te devā abruvan // (22) Par.?
amā vai no vasv abhūd iti // (23) Par.?
sāmāvasyā // (24) Par.?
amā ha vā asya vasu bhavati // (25) Par.?
vindate 'nyasya vasu nāsyānyo vasu vindate ya evaṃ vidvān agnim upatiṣṭhate // (26) Par.?
devā vā ahno rakṣāṃsi niraghnan // (27) Par.?
tāni rātrīṃ prāviśan // (28) Par.?
tāṃ devā na vyetum adhṛṣṇuvan // (29) Par.?
ta indram abruvan // (30) Par.?
tvaṃ vai na ojiṣṭho 'si // (31) Par.?
tvam imāṃ vīhīti // (32) Par.?
stuta meti // (33) Par.?
abravīt // (34) Par.?
nāstuto vīryaṃ kartum arhāmīti // (35) Par.?
te 'bruvan // (36) Par.?
eṣa te 'gnir nediṣṭham // (37) Par.?
sa tvā stautv iti // (38) Par.?
tam agnir astaut // (39) Par.?
sa stutas sarvā mṛdhas sarvā nāṣṭrās sarvāṇi rakṣāṃsy atarat // (40) Par.?
indro yajamānaḥ // (41) Par.?
yad agnim upatiṣṭhate // (42) Par.?
sarvā eva mṛdhas sarvā nāṣṭrās sarvāṇi rakṣāṃsi tarati // (43) Par.?
nāsya naktaṃ rakṣāṃsīśate ya evaṃ veda // (44) Par.?
tvaṣṭā vai bhūtvā prajāpatiḥ prajā asṛjata // (45) Par.?
tvaṣṭā yajamānaḥ // (46) Par.?
sa yad vācāvadat tad abhavat // (47) Par.?
yad vai vācā vadati tad bhavati // (48) Par.?
yadyad eva vācā vadati tattad bhavati tattat sṛjate // (49) Par.?
Duration=0.093600988388062 secs.