Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16009
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sāvitrābhyāṃ khanati prasūtyai // (1) Par.?
dhūmam eva pūrveṇa vindati jyotir uttareṇa // (2) Par.?
dvābhyām // (3) Par.?
dvipād yajamānaḥ pratiṣṭhityai // (4) Par.?
apāṃ pṛṣṭham asi yonir agner iti puṣkaraparṇam ādatte // (5) Par.?
apāṃ hy etat pṛṣṭhaṃ yonir agneḥ // (6) Par.?
puṣkaraparṇena saṃbharati // (7) Par.?
svenaivainaṃ yoninā saṃbharati śāntyā anuddāhāya // (8) Par.?
kṛṣṇājinena saṃbharati // (9) Par.?
yajño vai kṛṣṇājinam // (10) Par.?
yajñenaiva yajñaṃ saṃbharaty askandāya // (11) Par.?
na hi yajñe yajñas skandati // (12) Par.?
etad vai brahmaṇo rūpaṃ yat kṛṣṇājinam // (13) Par.?
brahmaṇā caivainam ṛksāmābhyāṃ ca saṃbharati // (14) Par.?
śarma ca sthaḥ // (15) Par.?
varma ca stha iti saṃstṛṇāti // (16) Par.?
iyaṃ vai puṣkaraparṇam // (17) Par.?
asau kṛṣṇājinam // (18) Par.?
ime evaitat saṃstṛṇāti // (19) Par.?
acchidre bahule ubhe ity acchidre hīme bahule ubhe // (20) Par.?
vyacasvatī iti tasmād ime vyacasvatī // (21) Par.?
bhartam agniṃ purīṣyam iti purīṣyo hy eṣa // (22) Par.?
saṃvasāthāṃ svarvidau samīcī urasā tmaneti tasmād ime nānā satī samīcī // (23) Par.?
agnim antar bhariṣyantī jyotiṣmantam ajasram id iti jyotir evāsminn ajasraṃ dadhāti // (24) Par.?
purīṣyo 'si viśvabharā iti purīṣyo hy eṣa viśvabharāḥ // (25) Par.?
atharvā tvā prathamo niramanthad agna iti prajāpatir vā atharvā // (26) Par.?
prajāpatir etam agre 'manthat // (27) Par.?
prajāpatir evainaṃ janayati // (28) Par.?
tam u tvā dadhyaṅṅ ṛṣir iti // (29) Par.?
dadhyaṅ vā ātharvaṇas tejasvy āsīt // (30) Par.?
tenaivainaṃ saṃbharati // (31) Par.?
tam u tvā pāthyo vṛṣeti pūrvam evoditam anuvadati // (32) Par.?
catasṛbhis saṃvapati // (33) Par.?
catvāri vai chandāṃsi // (34) Par.?
chandobhir evainaṃ saṃvapati // (35) Par.?
gāyatrībhir brāhmaṇasya saṃvapet // (36) Par.?
gāyatro hi brāhmaṇaḥ // (37) Par.?
triṣṭubbhī rājanyasya // (38) Par.?
traiṣṭubho hi rājanyaḥ // (39) Par.?
jagatībhir vaiśyasya // (40) Par.?
jāgato hi vaiśyaḥ // (41) Par.?
yathāchandasam eva // (42) Par.?
ubhayībhis saṃvaped yaṃ kāmayeta vasīyān syād iti // (43) Par.?
tejo vai gāyatrī // (44) Par.?
indriyaṃ triṣṭup // (45) Par.?
tejaś caivāsminn indriyaṃ ca samīcī dadhāti // (46) Par.?
aṣṭābhis saṃvapati // (47) Par.?
aṣṭākṣarā gāyatrī // (48) Par.?
gāyatro 'gniḥ // (49) Par.?
yāvān evāgnis taṃ saṃbharati // (50) Par.?
sīda hotar iti devatā evāsmin saṃsādayati ni hoteti manuṣyān eva saṃsīdasveti vayāṃsy eva // (51) Par.?
janiṣṭa hi jenyo agre ahnām iti devamanuṣyān evāsmin saṃsannān prajanayati // (52) Par.?
Duration=0.10856413841248 secs.