Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnyādhāna, agnyādheya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14602
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agnir vai prāṅ udetuṃ nākāmayata // (1) Par.?
tam aśvenodavahan // (2) Par.?
yat pūrvam udavahaṃs tat pūrvavāhaḥ pūrvavāṭtvam // (3) Par.?
agnir vai prajāpatis tasyāśvaś cakṣuḥ // (4) Par.?
yad aśvaṃ puro nayanti // (5) Par.?
svam eva tac cakṣuḥ paśyann anūdeti // (6) Par.?
stomapurogā vai devā ebhyo lokebhyo 'surān prāṇudanta // (7) Par.?
stomād aśvas sambhūtaḥ // (8) Par.?
yad aśvaṃ puro nayanti // (9) Par.?
stomapurogā evaibhyo lokebhyo bhrātṛvyaṃ praṇudate // (10) Par.?
agniṃ vai jātaṃ rakṣāṃsy adhūrvan // (11) Par.?
tāny enam abhisamalabhanta // (12) Par.?
tāny aśvenāpāhata // (13) Par.?
yad aśvaṃ puro nayanti // (14) Par.?
rakṣasām apahatyai // (15) Par.?
aśvo vai bhūtvā yajño manuṣyān atyakrāmat // (16) Par.?
tam etad atikrāmantaṃ manyante // (17) Par.?
yad aśvam abhyāvartayanti // (18) Par.?
yajñam evaitad yajamānam abhyāvartayanti // (19) Par.?
agnir vā aśvaṃ prāviśat // (20) Par.?
kṛṣṇo bhūtvā so 'trāgacchad yatraiṣa mṛgaśapha iva // (21) Par.?
tasmād ākramyaḥ // (22) Par.?
yad aśvam ākramayati // (23) Par.?
tam evāvarunddhe // (24) Par.?
vāstu vā etat // (25) Par.?
atho antarhitam iva // (26) Par.?
tasmān nākramyaḥ // (27) Par.?
indro vai yatīn sālāvṛkeyebhyaḥ prāyacchat // (28) Par.?
teṣām adyamānānāṃ syūmaraśmir ṛṣir aśvaṃ prāviśat // (29) Par.?
tasmād aśvas svaṃ śakṛd upajighrati // (30) Par.?
kaccid ṛṣiṃ cāgniṃ ca na nirāsthā3m iti // (31) Par.?
agniṃ vai vibhājaṃ nāśaknuvan // (32) Par.?
tam aśvena vyabhajan // (33) Par.?
yad aśvaṃ puro nayanti // (34) Par.?
agner eva vibhaktyai // (35) Par.?
yau vāva tā ṛṣiś cāgniś ca te evainaṃ tad devate vibhajataḥ // (36) Par.?
aśvo deyaḥ // (37) Par.?
prājāpatyo vā aśvaḥ // (38) Par.?
yad aśvaṃ dadāti // (39) Par.?
sarvā evāsya tena devatā abhīṣṭāḥ prītā bhavanti // (40) Par.?
paramā vā eṣā dakṣiṇā yad aśvaḥ // (41) Par.?
yad aśvaṃ dadāti // (42) Par.?
paryāptyai // (43) Par.?
vahī deyaḥ // (44) Par.?
vahino vai paśavo bhuñjanti // (45) Par.?
yajño 'gner vahī // (46) Par.?
bhunakty enam agnir āhitaḥ // (47) Par.?
hiraṇyaṃ deyam // (48) Par.?
satejastvāya // (49) Par.?
śatamānam // (50) Par.?
vīraṃ vā eṣa janayati yo 'gnim ādhatte // (51) Par.?
śatadāyo vīraḥ // (52) Par.?
triṃśanmāne pūrvayor haviṣor deye catvāriṃśanmānam uttame // (53) Par.?
abhikrāntyai // (54) Par.?
abhikrāntena hi yajñasyardhnoti // (55) Par.?
ātmā vai haviḥ pavitraṃ hiraṇyam // (56) Par.?
sarveṣv evainaṃ haviṣṣu punāti // (57) Par.?
agnir vai varuṇānīr abhyakāmayata // (58) Par.?
tasya tejaḥ parāpatat // (59) Par.?
taddhiraṇyam abhavat // (60) Par.?
yaddhiraṇyam upāsyati // (61) Par.?
svenaivainaṃ tejasā samardhayati // (62) Par.?
nopāsya punar ādadhīta // (63) Par.?
grasitam asya niṣkhidati // (64) Par.?
kṣodhuko bhavati // (65) Par.?
agniṃ vai varuṇānīr abhyakāmayanta // (66) Par.?
tās samabhavad āpo varuṇānīḥ // (67) Par.?
yad agne reto 'sicyata taddharitam abhavat // (68) Par.?
yad apāṃ tad rajatam // (69) Par.?
tasmāddharitarajatābhyām ubhayāhiraṇyaḥ // (70) Par.?
yad garbhasya śamalaṃ tad durvarṇam // (71) Par.?
tasmād brāhmaṇena durvarṇaṃ na bhartavyam // (72) Par.?
śamalaṃ hi tat // (73) Par.?
hiraṇyam upāsyati // (74) Par.?
svenaivainaṃ retasā samardhayati // (75) Par.?
Duration=0.3110671043396 secs.