Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16193
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dṛśāno rukma urviyā vyadyaud iti rukmaṃ pratimuñceta // (1) Par.?
mṛtyur vā agnir amṛtaṃ hiraṇyam // (2) Par.?
amṛtenaiva mṛtyor antardhatte // (3) Par.?
ekaviṃśatinirbādho bhavati pratiṣṭhityai // (4) Par.?
ekaviṃśatir devalokāḥ // (5) Par.?
tebhya eva bhrātṛvyaṃ nirbādhate // (6) Par.?
bahiṣṭān nirbādhaṃ kuryāt // (7) Par.?
asmād evainaṃ lokān nirbādhate // (8) Par.?
ubhayataḥ paryasyati pratimuñcamānaḥ // (9) Par.?
ubhābhyām evainaṃ lokābhyāṃ nirbhajati // (10) Par.?
naktoṣāsety ahorātrābhyām evainaṃ parigṛhṇāti // (11) Par.?
devā agniṃ dhārayan draviṇodā iti // (12) Par.?
prāṇā vai devā draviṇodāḥ // (13) Par.?
prāṇair evainaṃ dādhāra // (14) Par.?
ṣaḍudyāmaṃ śikyaṃ bhavati // (15) Par.?
ṣaḍ vā ṛtavaḥ // (16) Par.?
ṛtubhir evainaṃ parigṛhṇāti // (17) Par.?
dvādaśodyāmaṃ bhavati // (18) Par.?
dvādaśa māsās saṃvatsaraḥ // (19) Par.?
saṃvatsareṇaivainaṃ parigṛhṇāti // (20) Par.?
mauñjaṃ bhavati // (21) Par.?
ūrg vai muñjāḥ // (22) Par.?
ūrjainaṃ parigṛhṇāti // (23) Par.?
nādhonābhi bibhṛyāt // (24) Par.?
agnir asya reto nirdahet // (25) Par.?
ūrdhvaṃ nābhyā bibhṛyāt // (26) Par.?
ūrdhvaṃ nābhyās sadevam // (27) Par.?
agnis sarvā devatāḥ // (28) Par.?
sadeva eva devatā bibharti // (29) Par.?
viśvā rūpāṇīti sāvitryā pratimuñcate prasūtyai // (30) Par.?
āsīnaḥ pratimuñcate // (31) Par.?
tasmād āsīnāḥ prajāḥ prajāyante // (32) Par.?
suparṇo 'si garutmān iti // (33) Par.?
agner vā ete saṃbhārāḥ // (34) Par.?
agnim evaitais saṃbharati // (35) Par.?
etad vā agneḥ priyaṃ dhāma // (36) Par.?
tad evāvarunddhe // (37) Par.?
divaṃ gaccha svaḥ pateti svargasya lokasya samaṣṭyai // (38) Par.?
asurāṇāṃ vā ime lokā āsan // (39) Par.?
te devā viṣṇum abruvan // (40) Par.?
yāvad ayaṃ kumāro vikramate tāvan no datteti // (41) Par.?
sa sakṛd evemāṃ vyakramata gāyatrīṃ chandaḥ // (42) Par.?
sakṛd antarikṣaṃ triṣṭubhaṃ chandaḥ // (43) Par.?
sakṛd divaṃ jagatīṃ chandaḥ // (44) Par.?
sakṛd diśo 'nuṣṭubhaṃ chandaḥ // (45) Par.?
te devā imāṃllokān asurāṇām avindanta // (46) Par.?
tato devā abhavan parāsurā abhavan // (47) Par.?
ya evaṃ vidvān prakramān prakrāmatīmān eva lokān bhrātṛvyasya vindate // (48) Par.?
bhavaty ātmanā // (49) Par.?
parāsya bhrātṛvyo bhavati // (50) Par.?
akrandad agnir ity etayā vai vatsaprīr bhālandano 'gneḥ priyaṃ dhāmāvārunddha // (51) Par.?
agner evaitayā priyaṃ dhāmāvarunddhe // (52) Par.?
agne 'bhyāvartinn agne aṅgiraḥ punar ūrjā saha rayyeti punar eti // (53) Par.?
tasmād grāmyāḥ paśavas sāyam araṇyād grāmam āyānti // (54) Par.?
catasṛbhiḥ // (55) Par.?
catuṣpādā hi paśavaḥ // (56) Par.?
dakṣiṇā paryāvartate // (57) Par.?
tasmād dakṣiṇo 'rdha ātmano vīryāvattaraḥ // (58) Par.?
ā tvāhārṣam ity ā hy enaṃ harati // (59) Par.?
viśas tvā sarvā vāñchantv asme rāṣṭram adhiśrayeti // (60) Par.?
yaṃ kāmayeta rāṣṭraṃ syād iti taṃ manasā dhyāyet // (61) Par.?
rāṣṭram eva bhavati // (62) Par.?
ud uttamaṃ varuṇa pāśam asmad iti śunaśśepo vā etām ājīgartir varuṇagṛhīto 'paśyat // (63) Par.?
tayā vai sa varuṇapāśād amucyata // (64) Par.?
varuṇapāśam evaitayā pramuñcate // (65) Par.?
agre bṛhann uṣasām ūrdhvo asthād iti // (66) Par.?
pāpmā vai tamaḥ // (67) Par.?
pāpmānam evaitayāpahate // (68) Par.?
haṃsaś śuciṣad iti sāptāny evaitayā prīṇāti // (69) Par.?
sad iti // (70) Par.?
abhipūrvam evainaṃ sati pratiṣṭhāpayati // (71) Par.?
āsandyāṃ sādayati // (72) Par.?
sūyate vā eṣo 'gnīnāṃ ya ukhāyāṃ bhriyate // (73) Par.?
tasmād āsandyāṃ sādayati // (74) Par.?
yad adhas sādayet prapādukā garbhās syuḥ // (75) Par.?
upari sādayati garbhāṇāṃ dhṛtyā aprapādāya // (76) Par.?
tisṛbhir upatiṣṭhate // (77) Par.?
trayaḥ prāṇāḥ prāṇo vyāno 'pānaḥ // (78) Par.?
tān eva yajamāne dadhāti // (79) Par.?
traya ime lokāḥ // (80) Par.?
eṣv eva lokeṣv ṛdhnoti // (81) Par.?
Duration=0.18565917015076 secs.