Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): caturhotra, caturhotṛ, caturhotar

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14747
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
annaṃ vai caturhotāraḥ // (1) Par.?
annavān bhavati ya evaṃ veda // (2) Par.?
yad eka eva caturhoteti // (3) Par.?
āhuḥ // (4) Par.?
kasmāt sarve caturhotāra ucyanta iti // (5) Par.?
catvāro vā ete yajñāḥ // (6) Par.?
teṣāṃ catvāro hotāraḥ // (7) Par.?
tad eṣāṃ caturhotṛtvam // (8) Par.?
saṃvatsaraṃ caturṇām eko nāśnīyāt // (9) Par.?
tad eṣāṃ vratam // (10) Par.?
eṣā vā anāhitāgner iṣṭir yac caturhotāraḥ // (11) Par.?
annādyāyaivaitāṃ viduḥ // (12) Par.?
tejase vīryāya // (13) Par.?
sarparājñyā ṛgbhir daśame 'hann udgātodgāyet // (14) Par.?
iyaṃ vai sarparājñī // (15) Par.?
annaṃ caturhotāraḥ // (16) Par.?
annam evāptvānnam avarunddhe // (17) Par.?
aprayuktā vā ete 'navaruddhā yac caturhotāraḥ // (18) Par.?
yac caturhotṝn hotā vadati // (19) Par.?
tān eva prayuṅkte // (20) Par.?
tān avarunddhe // (21) Par.?
etad vai devānāṃ stotram aniruktaṃ yat sarparājñyā ṛcaḥ // (22) Par.?
tasyai tad uktham aniruktaṃ yac caturhotāraḥ // (23) Par.?
manasā prastauti manasodgāyati manasā pratiharati // (24) Par.?
reta evaitad udgātāraḥ prasiñcanti // (25) Par.?
yac caturhotṝn hotā vadati // (26) Par.?
reta eva prasiktaṃ hotā prajanayati // (27) Par.?
agnyādheye vyācakṣīta // (28) Par.?
brahmaṇo vā etad udaraṇaṃ yad agnyādheyam // (29) Par.?
brahmaṇa etad udaraṇaṃ yac caturhotāraḥ // (30) Par.?
brahmaṇa etad udaraṇaṃ yad asā āditya udeti // (31) Par.?
sarvam eva brahma sṛjate // (32) Par.?
athaite saṃbhārāḥ // (33) Par.?
saha vai devānāṃ cāsurāṇāṃ ca yajñau pratatā āstām // (34) Par.?
yad eva devā akurvata tad asurā akurvata // (35) Par.?
te devā yajñam ādāya vyakrāman // (36) Par.?
tam upari samabharan // (37) Par.?
tenāsurān parābhāvayan // (38) Par.?
yat samabharaṃs tat saṃbhārāṇāṃ saṃbhāratvam // (39) Par.?
samṛtasoma eteṣāṃ caturbhiścaturbhiḥ pracariṣyañ juhuyāt // (40) Par.?
pūrva eva yajñaṃ pūrvo devatā gṛhṇāti // (41) Par.?
sayajño bhavaty ayajña itaraḥ // (42) Par.?
dīkṣāyāṃ vācayet // (43) Par.?
etāvān vai yajñaḥ // (44) Par.?
yāvān eva yajñas taṃ gṛhītvā dīkṣate // (45) Par.?
dvādaśāhe vācayet // (46) Par.?
etāvān vai yajño yāvān dvādaśāhaḥ // (47) Par.?
yāvān eva yajño yāvān dvādaśāhas taṃ gṛhītvā dīkṣate // (48) Par.?
athaitāḥ patnyaḥ // (49) Par.?
dakṣiṇato vai devānām asurā yajñam abhyajayan // (50) Par.?
teṣām āgnīdhram anabhijitam āsīt // (51) Par.?
tad devāḥ patnībhis samprāpadyanta // (52) Par.?
te 'surā hlīkāḥ patnīḥ prakhyāya punar āvartanta // (53) Par.?
tān devās tato 'nūtthāya mādhyaṃdinena pavamānenābhyajayan // (54) Par.?
yasya patnīr vidvān agnid bhavati // (55) Par.?
abhi bhrātṛvyasya gṛhān abhi paśūn ārohati // (56) Par.?
nāsya bhrātṛvyo gṛhān na paśūn abhyārohati // (57) Par.?
yasya patnīr vidvān agnit pātnīvatasya yajati // (58) Par.?
vidvān patnīṃ tarpayati // (59) Par.?
tṛptā patnī reto dhatte // (60) Par.?
retasaḥ prajāḥ prajāyante // (61) Par.?
prajaniṣṇuḥ prajayā ca paśubhiś ca bhavati // (62) Par.?
Duration=0.12811899185181 secs.