Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16257
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
devāś ca vā asurāś ca samāvad eva yajñe 'kurvata // (1) Par.?
yad eva devā akurvata tad asurā akurvata // (2) Par.?
te devā etāṃ caturthīṃ citim apaśyan // (3) Par.?
tām anyathānūcyānyathopādadhata // (4) Par.?
tad asurā nānvavāyan // (5) Par.?
tato devā abhavan parāsurā abhavan // (6) Par.?
ya evaṃ vidvān etāṃ caturthīṃ citim upadhatte bhrātṛvyasyānanvavāyāya bhavaty ātmanā parāsya bhrātṛvyo bhavati // (7) Par.?
āśus trivṛd iti purastād upadadhāti // (8) Par.?
yajñamukhaṃ vai trivṛt // (9) Par.?
yajñamukham eva purastād dadhāti // (10) Par.?
vyomā saptadaśa iti dakṣiṇataḥ // (11) Par.?
annaṃ vai saptadaśaḥ // (12) Par.?
annam eva dakṣiṇato 'varunddhe // (13) Par.?
ekaviṃśavatīṃ paścāt pratiṣṭhityai // (14) Par.?
pañcadaśavatīm uttarāt // (15) Par.?
ojo vai pañcadaśaḥ // (16) Par.?
oja evottarād dadhāti // (17) Par.?
tasmād uttarād abhiprayāyī jayati // (18) Par.?
pratūrtir aṣṭādaśa iti purastāt // (19) Par.?
dvau trivṛtau // (20) Par.?
abhipūrvam eva yajñamukhe dadhāti // (21) Par.?
abhīvartas saviṃśa iti dakṣiṇataḥ // (22) Par.?
annaṃ vai saviṃśaḥ // (23) Par.?
annam eva dakṣiṇato 'varunddhe // (24) Par.?
varco dvāviṃśa iti paścāt // (25) Par.?
yad dve dvipād yajamānaḥ pratiṣṭhityai // (26) Par.?
yad viṃśatiḥ dve virājā annaṃ virāḍ virājy evānnādye pratitiṣṭhati // (27) Par.?
tapo navadaśa ity uttarāt // (28) Par.?
tasmāt savyo hastayos tapasvitaro bāhukucanaṃ nigacchati // (29) Par.?
yoniś caturviṃśa iti purastāt // (30) Par.?
yajñamukhaṃ vai caturviṃśaḥ // (31) Par.?
yajñamukham eva purastād dadhāti // (32) Par.?
garbhāḥ pañcaviṃśa iti dakṣiṇataḥ // (33) Par.?
annaṃ vai pañcaviṃśaḥ // (34) Par.?
annam eva dakṣiṇato 'varunddhe // (35) Par.?
yad daśa daśākṣarā virāḍ annaṃ virāḍ virājy evānnādye pratitiṣṭhati // (36) Par.?
yat pañcadaśa yajñaḥ pañcadaśo vajram evopariṣṭād dadhāti rakṣasām apahatyai // (37) Par.?
ojas triṇava iti paścāt // (38) Par.?
ime vai lokās triṇavaḥ // (39) Par.?
eṣv eva lokeṣu pratitiṣṭhati // (40) Par.?
saṃbharaṇas trayoviṃśa ity uttarāt // (41) Par.?
tasmāt savyo hastayos saṃbhāryataraḥ // (42) Par.?
kratur ekatriṃśa iti purastāt // (43) Par.?
vāg vā ekatriṃśaḥ // (44) Par.?
vācam eva yajñamukhe dadhāti // (45) Par.?
bradhnasya viṣṭapaṃ catustriṃśa iti dakṣiṇataḥ // (46) Par.?
asau vā ādityo bradhnasya viṣṭapam // (47) Par.?
brahmavarcasam asā ādityaḥ // (48) Par.?
brahmavarcasam eva dakṣiṇato 'varunddhe // (49) Par.?
pratiṣṭhā trayastriṃśa iti paścāt // (50) Par.?
trayastriṃśad devatāḥ // (51) Par.?
devatāsv eva pratitiṣṭhati // (52) Par.?
nākaṣ ṣaṭtriṃśa ity uttarāt // (53) Par.?
svargo vai loko nākaḥ // (54) Par.?
svarga eva loke yajamānaṃ pratiṣṭhāpayati // (55) Par.?
Duration=0.07564902305603 secs.