Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vājapeya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14973
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saptadaśaite dvayā grahāḥ prājāpatyāḥ // (1) Par.?
saptadaśo vai puruṣaḥ prājāpatyaḥ // (2) Par.?
catvāry aṅgāni śirogrīvam ātmā vāk saptathī daśa prāṇāḥ // (3) Par.?
aṅge'ṅge vai puruṣasya pāpmopaśliṣṭaḥ // (4) Par.?
yad vyatiṣaṅgaṃ grahān gṛhṇāti // (5) Par.?
aṅgādaṅgād evainaṃ pāpmano muñcati // (6) Par.?
śrīr vai somaḥ // (7) Par.?
pāpmā suropayāmāḥ // (8) Par.?
yad āgate kāle prāñcas somair uddravanti pratyañcas suropayāmaiḥ // (9) Par.?
pāpmanaivainaṃ vipunāti // (10) Par.?
tasmād āhuḥ // (11) Par.?
vājapeyayājī tvai pūta iti // (12) Par.?
pāpmanā hy enaṃ vipunāti // (13) Par.?
pañcaite grahā gṛhyante // (14) Par.?
pāṅkto yajñaḥ // (15) Par.?
yajñam evāvarunddhe // (16) Par.?
aindrās sarve bhavanti // (17) Par.?
ekadhaivāsminn indriyaṃ dadhāti // (18) Par.?
paraṃ vā etad devānām annaṃ yat somaḥ // (19) Par.?
paramam etan manuṣyāṇām annādyaṃ yat surā // (20) Par.?
yat somagrahāś ca surāgrahāś ca saha gṛhyante // (21) Par.?
pareṇaivānnenāvaram annādyam avarunddhe // (22) Par.?
brahmaṇo vā etat tejo yat somaḥ // (23) Par.?
annasya śamalaṃ surā // (24) Par.?
yat somagrahāś ca surāgrahāś ca saha gṛhyante // (25) Par.?
brahmaṇa eva tejasā teja ātman dhatte // (26) Par.?
annasya śamalena śamalam apahate // (27) Par.?
devalokam eva somagrahair abhijayati // (28) Par.?
manuṣyalokaṃ surāgrahaiḥ // (29) Par.?
ātmānam eva somagrahais spṛṇoti // (30) Par.?
patnīṃ surāgrahaiḥ // (31) Par.?
tasmād āhuḥ // (32) Par.?
vājapeyayājī tvā amuṣmiṃl loke sambhavatīti // (33) Par.?
yajñena hy asyābhijitam // (34) Par.?
deva savitaḥ prasuva yajñaṃ prasuva yajñapatiṃ bhagāyeti // (35) Par.?
sāvitryā paruṣi paruṣi juhoti // (36) Par.?
utsannayajño vā eṣa // (37) Par.?
ko ha tad veda yāvad etasyādhiyanti yāvan na // (38) Par.?
sarvatvāyaiva // (39) Par.?
prasavāya // (40) Par.?
vājasya nu prasave mātaraṃ mahīm iti // (41) Par.?
ratham upāvaharati // (42) Par.?
iyam aditiḥ // (43) Par.?
anayā caiva savitrā ca prasūta upāvaharati // (44) Par.?
vājasyojjityai // (45) Par.?
apsv antar amṛtam // (46) Par.?
apsu bheṣajam iti // (47) Par.?
aśvān palpūlayati // (48) Par.?
apsujā vā aśvāḥ // (49) Par.?
svād evainān yoner janayati // (50) Par.?
atho medhyān evainān yajñiyān karoti // (51) Par.?
vāyur vā tvā manur vā tveti // (52) Par.?
yunakti // (53) Par.?
na vā etān manuṣyo yoktum arhati // (54) Par.?
devatābhir evainān yunakti // (55) Par.?
apāṃ napād āśuhemann iti // (56) Par.?
rarāṭāni pratimārṣṭi // (57) Par.?
pūrvam evoditam anuvadati // (58) Par.?
Duration=0.086292028427124 secs.