Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): vājapeya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14976
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athaite 'tigrāhyāḥ // (1) Par.?
yad eva param annādyam anavaruddhaṃ tasyāvaruddhyai // (2) Par.?
athaite paśavaḥ // (3) Par.?
yajñakratūnām avaruddhyai // (4) Par.?
yad āgneyaḥ // (5) Par.?
agniṣṭomaṃ tenāpnoti // (6) Par.?
agnipratiṣṭhāno hy agniṣṭomaḥ // (7) Par.?
yad aindrāgnaḥ // (8) Par.?
ukthāni tenāpnoti // (9) Par.?
aindrāgnāni hy ukthāni // (10) Par.?
yad aindraḥ // (11) Par.?
ṣoḍaśinaṃ tenāpnoti // (12) Par.?
aindro hi ṣoḍaśī // (13) Par.?
ātmānam evāgniṣṭomena spṛṇoti // (14) Par.?
prāṇāpānā ukthena // (15) Par.?
vīryaṃ ṣoḍaśinas stotreṇa // (16) Par.?
vācam atirātreṇa // (17) Par.?
prajāṃ bṛhatas stotreṇa // (18) Par.?
asminn eva loke 'gniṣṭomena pratitiṣṭhati // (19) Par.?
antarikṣa ukthena // (20) Par.?
svarge loke ṣoḍaśinas stotreṇa // (21) Par.?
ye devayānāḥ panthānas teṣv atirātreṇa // (22) Par.?
nāke bṛhatas stotreṇa // (23) Par.?
etāvanto vai devalokāḥ // (24) Par.?
yāvanta eva devalokās tān āpnoti // (25) Par.?
athaiṣā sārasvatī meṣī // (26) Par.?
yad evādas saptadaśaṃ stotram anavaruddhaṃ tasyāvaruddhyai // (27) Par.?
athaiṣā mārutī pṛśnir vaśā // (28) Par.?
devāś ca vā asurāś cāsmiṃl loka āsan // (29) Par.?
neme devā neme 'surāḥ // (30) Par.?
te devā etāṃ mārutīṃ pṛśniṃ vaśām apaśyan // (31) Par.?
tām ālabhanta // (32) Par.?
tayā lokaṃ dvitīyam avṛñjatāsuralokam // (33) Par.?
yasyāvadyanti sa devalokaḥ // (34) Par.?
yasya nāvadyanti so 'suralokaḥ // (35) Par.?
lokam evaitayā dvitīyaṃ vṛṅkte bhrātṛvyalokam // (36) Par.?
dvitīye hi loke bhrātṛvyaḥ // (37) Par.?
sārasvaty eteṣāṃ pañcānām uttamā bhavati // (38) Par.?
sārasvata itareṣāṃ saptadaśānām uttamaḥ // (39) Par.?
vāg vai sarasvatī // (40) Par.?
vācaiva yajñaṃ saṃtanoti // (41) Par.?
yad vai vidvān yajñasya na karoti yad vāvidvān antareti tac chidram // (42) Par.?
tad vācaiva sarasvatyā kalpayati // (43) Par.?
saptadaśaite prājāpatyāḥ paśava ālabhyante // (44) Par.?
saptadaśaḥ prajāpatiḥ // (45) Par.?
prajāpatim evāpnoti // (46) Par.?
ekarūpā bhavanti // (47) Par.?
ekadhaivāsmin vīryaṃ dadhāti // (48) Par.?
sārasvata uttamo bhavati // (49) Par.?
vāg vai sarasvatī // (50) Par.?
vācy eva pratitiṣṭhati // (51) Par.?
Duration=0.1581859588623 secs.