Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Magic, rites with a purpose, abhicāra

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 11580
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Um Sicherheit auf der Reise zu bewirken
ye panthāna iti parītyopadadhīta // (1) Par.?
yad
n.p.m.
pathin.
n.p.m.
iti
indecl.
parī
Abs., indecl.
∞ upadhā.
3. sg., Pre. opt.
root
prayacchati // (2) Par.?
Um einen Gefesselten zu l￶sen
yasyās te yat te devī viṣāṇā pāśān ity unmocanapratirūpaṃ saṃpātavantaṃ karoti // (3) Par.?
yad
g.s.f.
tvad
g.s.a.
yad
ac.s.n.
tvad
g.s.a.
devī
n.s.f.
viṣā
root aor., n.s.f.
pāśa.
ac.p.m.
iti
indecl.
∞ pratirūpa.
n.s.n.
root
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
vācā baddhāya bhūmiparilekham // (4) Par.?
vāc
i.s.f.
bandh
PPP, d.s.m.
bhūmi
comp.
∞ parilekha.
ac.s.m.
root
Gegen Feuersbrunst und Feuerhitze
āyana iti śamanam antarā hradaṃ karoti // (5) Par.?
āyana.
l.s.n.
iti
indecl.
śamana.
n.s.n.
root
antarā
indecl.
hrada
ac.s.n.
kṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
śāle ca // (6) Par.?
śāla
l.s.m.
root
ca.
indecl.
avakayā śālāṃ paritanoti // (7) Par.?
avaka
i.s.f.
śālā
ac.s.f.
paritan.
3. sg., Pre. ind.
root
śapyamānāya prayacchati // (8) Par.?
śap
Ind. pass., d.s.m.
prayam.
3. sg., Pre. ind.
root
nidagdhaṃ prakṣālayati // (9) Par.?
nidah
PPP, ac.s.m.
prakṣālay.
3. sg., Pre. ind.
root
Um Sicherheit auf einer Seereise zu verschaffen
mahīm ū ṣv iti taraṇānyālambhayati // (10) Par.?
mahī
ac.s.f.
u
indecl.
su.
indecl.
iti
indecl.
taraṇa
ac.p.n.
∞ ālambhay.
3. sg., Pre. ind.
root
dūrānnāvaṃ saṃpātavatīṃ naumaṇiṃ badhnāti // (11) Par.?
dūrāt
indecl.
∞ nau
ac.s.f.
root
nau
comp.
∞ maṇi
ac.s.m.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
Um Verlorenes zurckzufinden
prapatha iti naṣṭaiṣiṇāṃ prakṣālitābhyaktapāṇipādānāṃ dakṣiṇān pāṇīn nimṛjyotthāpayati // (12) Par.?
prapatha.
l.s.m.
iti
indecl.
naś
PPP, comp.
∞ eṣin
g.p.m.
prakṣālay
PPP, comp.
∞ abhyañj
PPP, comp.
∞ pāṇi
comp.
∞ pāda
g.p.m.
pāṇi
ac.p.m.
nimṛj
Abs., indecl.
∞ utthāpay.
3. sg., Pre. ind.
root
evaṃ saṃpātavataḥ // (13) Par.?
nimṛjyaikaviṃśatiṃ śarkarāścatuṣpathe 'vakṣipyāvakirati // (14) Par.?
nimṛj
Abs., indecl.
root
→ saṃpātavat (13.0) [obj]
→ evam (13.0) [advmod]
∞ ekaviṃśati
ac.s.f.
śarkarā
ac.p.f.
∞ catuṣpatha
l.s.m.
avakṣip
Abs., indecl.
∞ avakṛ.
3. sg., Pre. ind.
root
Um Sicherheit im Allgemeinen zu erlangen
namaskṛtyeti mantroktam // (15) Par.?
namaskṛ
Abs., indecl.
∞ iti
indecl.
mantra
comp.
∞ vac.
PPP, n.s.n.
root
aṃholiṅgānām āpo bhojanahavīṃṣyabhimarśanopasthānam ādityasya // (16) Par.?
aṃhas
comp.
∞ liṅga
g.p.n.
root
ap
n.p.f.
bhojana
comp.
∞ havis
n.p.n.
∞ abhimarśana
comp.
∞ upasthāna
n.s.n.
āditya.
g.s.m.
svayaṃ haviṣāṃ bhojanam // (17) Par.?
svayam
indecl.
havis
g.p.n.
bhojana.
n.s.n.
root
Um ein hohes Alter zu erreichen
viśve devā ity āyuṣyāṇi // (18) Par.?
viśva
n.p.m.
deva.
n.p.m.
iti
indecl.
āyuṣya.
ac.p.n.
root
sthālīpāke ghṛtapiṇḍān pratinīyāśnāti // (19) Par.?
ghṛta
comp.
∞ piṇḍa
ac.p.m.
pratinī
Abs., indecl.
∞ .
3. sg., Pre. ind.
root
asmin vasu yad ābadhnan nava prāṇān iti yugmakṛṣṇalam ādiṣṭānāṃ sthālīpāka ādhāya badhnāti // (20) Par.?
idam
l.s.m.
vasu
ac.s.n.
yad
ac.s.n.
ābandh
3. pl., Impf.
navan
ac.s.n.
prāṇa.
ac.p.m.
iti
indecl.
yugma
comp.
∞ kṛṣṇala
ac.s.n.
ādiś
PPP, g.p.m.
ādhā
Abs., indecl.
bandh.
3. sg., Pre. ind.
root
āśayati // (21) Par.?
Duration=0.039562940597534 secs.