Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16041
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
mitras saṃsṛjya pṛthivīm iti varuṇamenir vā eṣā // (1) Par.?
mitreṇaiva varuṇamenim upaiti // (2) Par.?
rudrās saṃsṛjya pṛthivīṃ saṃsṛṣṭāṃ vasubhī rudrair ity etābhir vā etāṃ devatābhiḥ prajāpatis samasṛjat // (3) Par.?
tābhir evaināṃ saṃsṛjati // (4) Par.?
prānyair yacchati // (5) Par.?
anv anyair mantrayate // (6) Par.?
mithunam eva karoti // (7) Par.?
atho madhyata eva yajñasyāśiṣam avarunddhe // (8) Par.?
makhasya śiro 'sīti yajño vai makhaḥ // (9) Par.?
yajñasyaiva śiraḥ karoti // (10) Par.?
vasavas tvā kurvantu gāyatreṇa cchandasety etābhir vā etāṃ devatābhiḥ prajāpatir akarot // (11) Par.?
tābhir evaināṃ karoti // (12) Par.?
tryuddhiṃ karoti // (13) Par.?
traya ime lokāḥ // (14) Par.?
imān eva lokān āpnoti // (15) Par.?
pañcoddhiṃ karoti // (16) Par.?
pāṅkto yajñaḥ // (17) Par.?
yajñam evāvarunddhe // (18) Par.?
dhārayā mayi prajām ity āśīr evaiṣā chandasāṃ dohaḥ // (19) Par.?
aratnimātrīṃ kuryāt // (20) Par.?
puruṣeṇa vai yajñas saṃmitaḥ // (21) Par.?
yajñapuruṣā saṃmitām // (22) Par.?
yāvad bāhubhyāṃ paryāpnuyāt tāvatīṃ kuryāt // (23) Par.?
etāvad vai puruṣe vīryam // (24) Par.?
vīryeṇa saṃmitām // (25) Par.?
prādeśamātrīṃ kuryāt // (26) Par.?
etāvad vai mukham // (27) Par.?
mukhaṃ devānām agniḥ // (28) Par.?
mukhena saṃmitām // (29) Par.?
aparimitāṃ kuryād aparimitasyāvaruddhyai // (30) Par.?
catusstanāṃ kuryād adityā dohāya // (31) Par.?
ṣaṭstanām ṛtūnāṃ dohāya // (32) Par.?
aṣṭāstanāṃ gāyatryā dohāya // (33) Par.?
dvistanāṃ dyāvāpṛthivyor dohāya // (34) Par.?
navāśrim abhicaraṇīyāṃ kuryāt // (35) Par.?
trivṛd vajraḥ // (36) Par.?
vajram eva bhrātṛvyāya praharati // (37) Par.?
adityā rāsnāsy aditis te bilaṃ gṛhṇātv iti yajuṣā bilaṃ karoti // (38) Par.?
ayajuṣā hi manuṣyāḥ kurvanti // (39) Par.?
mānuṣeṇaivaināṃ pātreṇa vyāvartayanti // (40) Par.?
yad vā eṣā purā paktor bhidyetārtiṃ yajamāna ārcheddhanyetāsya yajñaḥ // (41) Par.?
kṛtvāya sā mahīm ukhām iti devatābhya evaināṃ samprayacchati // (42) Par.?
vasavas tvā dhūpayantu gāyatreṇa cchandasety etābhir vā etāṃ devatābhiḥ prajāpatir adhūpayat // (43) Par.?
tābhir evaināṃ dhūpayati // (44) Par.?
aśvaśakena dhūpayati // (45) Par.?
prājāpatyo vā aśvaḥ // (46) Par.?
yajñaḥ prajāpatiḥ sayonitvāya // (47) Par.?
saptabhir dhūpayati // (48) Par.?
śiro vā etad yajñasya yad ukhā // (49) Par.?
sapta prāṇāḥ // (50) Par.?
śīrṣann eva prāṇān dadhāti // (51) Par.?
tasmāt sapta śīrṣaṇyāḥ prāṇāḥ // (52) Par.?
Duration=0.11694312095642 secs.