Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 16216
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indrāgnī avyathamānām iṣṭakāṃ dṛṃhataṃ yuvam ity ojo vai vīryam indrāgnī // (1) Par.?
antarikṣam eṣā citiḥ // (2) Par.?
śithilam ivāntarikṣam // (3) Par.?
prajā antarikṣam // (4) Par.?
prajāsv evaujo vīryaṃ dadhāti // (5) Par.?
svayamātṛṇṇā bhavati prāṇānām utsṛṣṭyai svargasya lokasyānukśātyai // (6) Par.?
prājāpatyo 'śvaḥ // (7) Par.?
yad aśvam upaghrāpayati prajāpatinaivainaṃ cinute // (8) Par.?
athaitā diśyāḥ // (9) Par.?
devānāṃ vai svargaṃ lokaṃ yatāṃ teṣāṃ diśas samavlīyanta // (10) Par.?
ta etā diśyā apaśyan // (11) Par.?
tābhir diśo 'dṛṃhan // (12) Par.?
yad etā upadhīyante diśāṃ vidhṛtyai // (13) Par.?
rājñy asi prācī dig iti tasmād eṣā diśāṃ rājñī // (14) Par.?
virāḍ asi dakṣiṇā dig iti tasmād eṣā diśāṃ virājati // (15) Par.?
samrāḍ asi pratīcī dig iti tasmād atra sāmrājyam // (16) Par.?
svarāḍ asy udīcī dig iti tasmād atra svārājyam // (17) Par.?
adhipatny asi bṛhatī dig iti tasmād eṣā diśām adhipatnī // (18) Par.?
etāny eva sarvāṇi bhavati ya evaṃ vidvān etā upadhatte // (19) Par.?
āyur me pāhīti daśa purastād upadadhāti // (20) Par.?
nava vai puruṣe prāṇāḥ // (21) Par.?
nābhir daśamī // (22) Par.?
prāṇān evāsmin dadhāti // (23) Par.?
jyotir me yacchety uttamām // (24) Par.?
jyotir evottamaṃ dadhāti // (25) Par.?
tasmād vāk prāṇānāṃ jyotir uttamam // (26) Par.?
daśaitā upadadhāti // (27) Par.?
daśākṣarā virāṭ // (28) Par.?
virāṭ chandasāṃ jyotiḥ // (29) Par.?
cakṣur jyotiḥ // (30) Par.?
cakṣur eva prajānāṃ purastād dadhāti // (31) Par.?
mā chanda iti dakṣiṇata upadadhāti // (32) Par.?
tasmād dakṣiṇāvṛto māsāḥ // (33) Par.?
pṛthivī chanda iti paścāt pratiṣṭhityai // (34) Par.?
agnir devatety uttarāt // (35) Par.?
ojo vā agniḥ // (36) Par.?
oja evottarād dadhāti // (37) Par.?
tasmād uttarād abhiprayāyī jayati // (38) Par.?
dvādaśa dakṣiṇata upadadhāti dvādaśa paścād dvādaśottarāt // (39) Par.?
tāṣ ṣaṭtriṃśat sampadyante // (40) Par.?
ṣaṭtriṃśadakṣarā bṛhatī // (41) Par.?
bṛhatī chandasāṃ svārājyam ānaśe // (42) Par.?
svārājyaṃ gacchati ya evaṃ vidvān etā upadhatte // (43) Par.?
ṣaṭtriṃśad etāḥ // (44) Par.?
ṣaṭtriṃśadakṣarā bṛhatī // (45) Par.?
bārhatāḥ paśavaḥ // (46) Par.?
antarikṣam eṣā citiḥ // (47) Par.?
paśavo 'ntarikṣam // (48) Par.?
paśuṣv eva paśūn dadhāti // (49) Par.?
ādityadhāmāno vā anye prāṇā aṅgirodhāmāno 'nye // (50) Par.?
ye purastāt ta ādityadhāmānaḥ // (51) Par.?
ye paścāt te 'ṅgirodhāmānaḥ // (52) Par.?
mūrdhāsi rāḍ iti purastād upadadhāti // (53) Par.?
ya ādityadhāmānaḥ prāṇās tāṃs tad dādhāra // (54) Par.?
yantrī rāḍ iti paścāt // (55) Par.?
ye 'ṅgirodhāmānaḥ prāṇās tāṃs tad dādhāra // (56) Par.?
sapta purastād upadadhāti sapta paścāt // (57) Par.?
tasmād adharaḥ prāṇa uttareṣāṃ prāṇānām ardhabhāk // (58) Par.?
prajāpatiḥ prajās sṛṣṭvā tāsām akāmayata mūrdhā syām iti // (59) Par.?
sa etā mūrdhanyā apaśyat // (60) Par.?
tābhir nirajihīta // (61) Par.?
tāsāṃ mūrdhābhavat // (62) Par.?
tan mūrdhanyānāṃ mūrdhanyātvam // (63) Par.?
mūrdhaiva samānānāṃ bhavati ya evaṃ vidvān etā upadhatte // (64) Par.?
Duration=0.18070292472839 secs.