Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): pravargya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14155
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prajāpatiḥ saṃbhriyamāṇaḥ / (1.1) Par.?
saṃrāṭ saṃbhṛtaḥ / (1.2) Par.?
gharmaḥ pravṛktaḥ / (1.3) Par.?
mahāvīra udvāsitaḥ / (1.4) Par.?
asau khalu vāvaiṣa ādityaḥ / (1.5) Par.?
yat pravargyaḥ / (1.6) Par.?
sa etāni nāmāny akuruta / (1.7) Par.?
ya evaṃ veda / (1.8) Par.?
vidur enaṃ nāmnā / (1.9) Par.?
brahmavādino vadanti // (1.10) Par.?
yo vai vasīyāṃsaṃ yathānāmam upacarati / (2.1) Par.?
puṇyārtiṃ vai sa tasmai kāmayate / (2.2) Par.?
puṇyārtiṃ asmai kāmayante / (2.3) Par.?
ya evaṃ veda / (2.4) Par.?
tasmād evaṃ vidvān / (2.5) Par.?
gharma iti divā cakṣīta / (2.6) Par.?
saṃrāḍ iti naktam / (2.7) Par.?
ete vā etasya priye tanuvau / (2.8) Par.?
ete asya priye nāmanī / (2.9) Par.?
priyayaivainaṃ tanuvā // (2.10) Par.?
priyeṇa nāmnā samardhayati / (3.1) Par.?
kīrtir asya pūrvā gacchati janatām āyataḥ / (3.2) Par.?
gāyatrī devebhyo 'pākrāmat / (3.3) Par.?
tāṃ devāḥ pravargyeṇaivānuvyabhavan / (3.4) Par.?
pravargyeṇāpnuvan / (3.5) Par.?
yac caturviṃśatiḥ kṛtvaḥ pravargyaṃ pravṛṇakti / (3.6) Par.?
gāyatrīm eva tad anuvibhavati / (3.7) Par.?
gāyatrīm āpnoti / (3.8) Par.?
pūrvāsya janaṃ yataḥ kīrtir gacchati / (3.9) Par.?
vaiśvadevaḥ saṃsannaḥ // (3.10) Par.?
vasavaḥ pravṛktaḥ / (4.1) Par.?
somo 'bhikīryamāṇaḥ / (4.2) Par.?
āśvinaḥ payasy ānīyamāne / (4.3) Par.?
mārutaḥ kvathan / (4.4) Par.?
pauṣṇa udantaḥ / (4.5) Par.?
sārasvato viṣyandamānaḥ / (4.6) Par.?
maitraḥ śarogṛhītaḥ / (4.7) Par.?
teja udyato vāyuḥ / (4.8) Par.?
hriyamāṇaḥ prajāpatiḥ / (4.9) Par.?
hūyamāno vāgghṛtaḥ // (4.10) Par.?
asau khalu vāvaiṣa ādityaḥ / (5.1) Par.?
yat pravargyaḥ / (5.2) Par.?
sa etāni nāmāny akuruta / (5.3) Par.?
ya evaṃ veda / (5.4) Par.?
vidur enaṃ nāmnā / (5.5) Par.?
brahmavādino vadanti / (5.6) Par.?
yan mṛnmayam āhutiṃ nāśnute 'tha / (5.7) Par.?
kasmād eṣo 'śnuta iti / (5.8) Par.?
vāg eṣa iti brūyāt / (5.9) Par.?
vācy eva vācaṃ dadhāti // (5.10) Par.?
tasmād aśnute / (6.1) Par.?
prajāpatir vā eṣa dvādaśadhā vihitaḥ / (6.2) Par.?
yat pravargyaḥ / (6.3) Par.?
yat prāg avakāśebhyaḥ / (6.4) Par.?
tena prajā asṛjata / (6.5) Par.?
avakāśair devāsurān asṛjata / (6.6) Par.?
yad ūrdhvam avakāśebhyaḥ / (6.7) Par.?
tenānnam asṛjata / (6.8) Par.?
annaṃ prajāpatiḥ / (6.9) Par.?
prajāpatir vāvaiṣaḥ // (6.10) Par.?
Duration=0.12117791175842 secs.