Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): good behaviour, snātaka

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15329
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Snātaka
athātaḥ snātakavratāni // (1.1) Par.?
sa na kaṃcid yācetānyatra rājāntevāsibhyaḥ // (2.1) Par.?
kṣudhāparītas tu kiṃcid eva yāceta kṛtam akṛtaṃ vā kṣetraṃ gām ajāvikam antato hiraṇyaṃ dhānyam annaṃ vā // (3.1) Par.?
na tu snātakaḥ kṣudhāvasīded ity upadeśaḥ // (4.1) Par.?
na malinavāsasā saha saṃvaseta // (5.1) Par.?
na rajasvalayā // (6.1) Par.?
nāyogyayā // (7.1) Par.?
na kulaṃkulaḥ syāt // (8.1) Par.?
vatsatantrīṃ vitatāṃ nātikrāmet // (9.1) Par.?
nodyantam ādityaṃ paśyen nāstaṃ yantam // (10.1) Par.?
nāpsu mūtrapurīṣe kuryāt // (11.1) Par.?
na niṣṭhīvet // (12.1) Par.?
pariveṣṭitaśirā bhūmim ayajñiyais tṛṇair antardhāya mūtrapurīṣe kuryād udaṅmukhaś cāhani naktaṃ dakṣiṇāmukhaḥ sandhyām āsītottaram // (13.1) Par.?
athāpy udāharanti / (14.1) Par.?
snātakānāṃ tu nityaṃ syād antarvāsas tathottaram / (14.2) Par.?
yajñopavīte dve yaṣṭiḥ sodakaś ca kamaṇḍaluḥ // (14.3) Par.?
apsu pāṇau ca kāṣṭhe ca kathitaṃ pāvake śuciḥ / (15.1) Par.?
tasmād udakapāṇibhyāṃ parimṛjyāt kamaṇḍalum // (15.2) Par.?
paryagnikaraṇaṃ hy etan manur āha prajāpatiḥ // (16.1) Par.?
kṛtvā cāvaśyakarmāṇi ācāmecchaucavittama iti // (17.1) Par.?
prāṅmukho 'nnāni bhuñjīta // (18.1) Par.?
tūṣṇīṃ sāṅguṣṭhaṃ kṛtsnagrāsaṃ graseta // (19.1) Par.?
na ca śabdaṃ kuryāt // (20.1) Par.?
ṛtukālagāmī syāt parvavarjaṃ svadāreṣu // (21.1) Par.?
atiryag upeyāt // (22.1) Par.?
yas tu pāṇigṛhītāyā āsye kurvīta maithunam / (23.1) Par.?
bhavanti pitaras tasya tanmāsaṃ retaso bhujaḥ / (23.2) Par.?
yā syād anityacāreṇa ratiḥ sādharmasaṃśritā // (23.3) Par.?
api ca kāṭhake vijñāyate / (24.1) Par.?
api naḥ śvo vijaniṣyamāṇāḥ patibhiḥ saha śayīrann iti strīṇām indradatto vara iti // (24.2) Par.?
na vṛkṣam ārohet // (25.1) Par.?
na kūpam avarohet // (26.1) Par.?
nāgniṃ mukhenopadhamet // (27.1) Par.?
nāgniṃ brāhmaṇaṃ cāntareṇa vyapeyāt // (28.1) Par.?
nāgnyoḥ // (29.1) Par.?
na brāhmaṇayor anujñāpya vā // (30.1) Par.?
bhāryayā saha nāśnīyād avīryavad apatyaṃ bhavatīti vājasaneyake vijñāyate // (31.1) Par.?
nendradhanur nāmnā nirdiśet // (32.1) Par.?
maṇidhanur iti brūyāt // (33.1) Par.?
pālāśam āsanaṃ pāduke dantadhāvanam iti varjayet // (34.1) Par.?
notsaṅge bhakṣayet // (35.1) Par.?
nāsandyāṃ bhuñjīta // (36.1) Par.?
vaiṇavaṃ daṇḍaṃ dhārayet // (37.1) Par.?
rukmakuṇḍale ca // (38.1) Par.?
na bahir mālāṃ dhārayed anyatra rukmamayyā // (39.1) Par.?
sabhāḥ samavāyāṃśca varjayet // (40.1) Par.?
athāpy udāharanti / (41.1) Par.?
aprāmāṇyaṃ ca vedānām ārṣāṇāṃ caiva kutsanam / (41.2) Par.?
avyavasthā ca sarvatra etan nāśanam ātmana iti // (41.3) Par.?
nāvṛto yajñaṃ gacched yadi vrajet pradakṣiṇaṃ punar āvrajet // (42.1) Par.?
adhivṛkṣasūryam adhvānaṃ na pratipadyeta // (43.1) Par.?
nāvaṃ ca sāṃśayikīṃ nādhirohet // (44.1) Par.?
bāhubhyāṃ na nadīṃ taret // (45.1) Par.?
utthāyāpararātram adhītya na punaḥ pratisaṃviśet // (46.1) Par.?
prājāpatye muhūrte brāhmaṇaḥ kāṃścin niyamān anutiṣṭhed anutiṣṭhed iti // (47.1) Par.?
Duration=0.16692614555359 secs.