Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): penance, prāyaścitta, prāyaścitta, sexuality

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15348
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
Illicit sex
śūdraś ced brāhmaṇīm abhigacched vīraṇair veṣṭayitvā śūdram agnau prāsyed brāhmaṇyāḥ śirasi vapanaṃ kārayitvā sarpiṣā samabhyajya nagnāṃ kṛṣṇakharam āropya mahāpatham anusaṃvrājayet pūtā bhavatīti vijñāyate // (1.1) Par.?
vaiśyaś ced brāhmaṇīm abhigacchellohitadarbhair veṣṭayitvā vaiśyam agnau prāsyed brāhmaṇyāḥ śirasi vapanaṃ kārayitvā sarpiṣā samabhyajya nagnāṃ gaurakharam āropya mahāpatham anusaṃvrājayet pūtā bhavatīti vijñāyate // (2.1) Par.?
rājanyaś ced brāhmaṇīm abhigaccheccharapatrair veṣṭayitvā rājanyam agnau prāsyed brāhmaṇyāḥ śirasi vapanaṃ kārayitvā sarpiṣā samabhyajya nagnāṃ śvetakharam āropya mahāpatham anusaṃvrājayet pūtā bhavatīti vijñāyate // (3.1) Par.?
evaṃ vaiśyo rājanyāyām // (4.1) Par.?
śūdraś ca rājanyāvaiśyayoḥ // (5.1) Par.?
manasā bhartur aticāre trirātraṃ yāvakaṃ kṣīrodanaṃ vā bhuñjānādhaḥ śayītordhvaṃ trirātrād apsu nimagnāyāḥ sāvitryāṣṭaśatena śirobhir juhuyāt pūtā bhavatīti vijñāyate // (6.1) Par.?
vāksaṃbandha etad eva māsaṃ caritvordhvaṃ māsād apsu nimagnāyāḥ sāvitryāś caturbhir aṣṭaśataiḥ śirobhir juhuyāt pūtā bhavatīti vijñāyate // (7.1) Par.?
vyavāye tu saṃvatsaraṃ ghṛtapaṭaṃ dhārayed gomayagarte kuśaprastare vā śayītordhvaṃ saṃvatsarād apsu nimagnāyāḥ sāvitryaṣṭaśatena śirobhir juhuyāt pūtā bhavatīti vijñāyate // (8.1) Par.?
vyavāye tīrthagamane dharmebhyas tu nivartate // (9.1) Par.?
catasras tu parityājyāḥ śiṣyagā gurugā ca yā / (10.1) Par.?
patighnī ca viśeṣeṇa juṅgitopagatā ca yā // (10.2) Par.?
yā brāhmaṇī ca surāpī na tāṃ devāḥ patilokaṃ nayantīhaiva sā carati kṣīṇapuṇyāpsu lug bhavati śuktikā vā // (11.1) Par.?
brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ striyaḥ śūdreṇa saṃgatāḥ / (12.1) Par.?
aprajātā viśudhyanti prāyaścittena netarāḥ // (12.2) Par.?
pratilomaṃ careyus tāḥ kṛcchraṃ cāndrāyaṇottaram // (13.1) Par.?
pativratānāṃ gṛhamedhinīnāṃ satyavratānāṃ ca śucivratānām / (14.1) Par.?
tāsāṃ tu lokāḥ patibhiḥ samānā gomāyulokā vyabhicāriṇīnām // (14.2) Par.?
pataty ardhaṃ śarīrasya yasya bhāryā surāṃ pibet / (15.1) Par.?
patitārdhaśarīrasya niṣkṛtir na vidhīyate // (15.2) Par.?
brāhmaṇaś ced aprekṣāpūrvaṃ brāhmaṇadārān abhigacched anivṛttadharmakarmaṇaḥ kṛcchro nivṛttadharmakarmaṇo 'tikṛcchraḥ // (16.1) Par.?
evaṃ rājanyavaiśyayoḥ // (17.1) Par.?
gāṃ ceddhanyāt tasyāś carmaṇārdreṇa pariveṣṭitaḥ ṣaṇmāsān kṛcchraṃ taptakṛcchraṃ vātiṣṭhet // (18.1) Par.?
tayor vidhiḥ // (19.1) Par.?
tryahaṃ divā bhuṅkte naktam aśnāti vai tryaham api / (20.1) Par.?
tryaham ayācitavratas tryahaṃ na bhug iti kṛcchraḥ // (20.2) Par.?
tryaham uṣṇāḥ pibed āpas tryaham uṣṇaṃ payaḥ pibet / (21.1) Par.?
tryaham uṣṇaṃ ghṛtaṃ pītvā vāyubhakṣaḥ paraṃ tryaham // (21.2) Par.?
iti taptakṛcchraḥ // (22.1) Par.?
ṛṣabhavehatau ca dadyāt // (23.1) Par.?
athāpy udāharanti / (24.1) Par.?
traya eva purā rogā īrṣyā anaśanaṃ jarā / (24.2) Par.?
pṛṣaddhastanayaṃ hatvā aṣṭānavatim āhared iti // (24.3) Par.?
śvamārjāranakulasarpadarduramūṣakān hatvā kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caret kiṃcid dadyāt // (25.1) Par.?
anasthimatāṃ tu sattvānāṃ gomātraṃ rāśiṃ hatvā kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caret kiṃcid dadyāt // (26.1) Par.?
asthimatāṃ tv ekaikam // (27.1) Par.?
yo 'gnīn apavidhyet kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caritvā punarādhānaṃ kārayet // (28.1) Par.?
guroś cālīkanirbandhe sacailaṃ snāto guruṃ prasādayet prasādāt pūto bhavatīti vijñāyate // (29.1) Par.?
nāstikaḥ kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caritvā viramen nāstikyāt // (30.1) Par.?
nāstikavṛttis tv atikṛcchram // (31.1) Par.?
etena somavikrayī vyākhyātaḥ // (32.1) Par.?
vānaprastho dīkṣābhede kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caritvā mahākakṣe vardhayet // (33.1) Par.?
bhikṣukair vānaprasthavat somavṛddhivardhanaṃ svaśāstrasaṃskāraś ca svaśāstrasaṃskāraś ceti // (34.1) Par.?
Duration=0.10606503486633 secs.