Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15499
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
udagāvṛtta udgātā // (1) Par.?
purastāt prastotā pratyaṅmukhaḥ // (2) Par.?
paścāt pratihartā dakṣiṇāmukhaḥ // (3) Par.?
stotraṃ pratigṛhya pavamānajapaṃ japati // (4) Par.?
bhūr bhuvaḥ svar madhu kariṣyāmi madhu janayiṣyāmi madhu bhaviṣyati bhadraṃ bhadram iṣam ūrjaṃ somodgāyodgāya soma mahyaṃ tejase mahyaṃ brahmavarcasāya mahyam annādyāya mahyaṃ bhūmne mahyaṃ puṣṭyai mahyaṃ prajananāya prajānāṃ bhūmne prajānāṃ puṣṭyai prajānāṃ mahyaṃ prajananāya prajānāṃ bhūmne prajānāṃ puṣṭyai prajananāya somasya rājño rājyāya mama grāmaṇeyāya // (5) Par.?
diśaḥ pradiśa ādiśo vidiśa uddiśo diśi iti // (6) Par.?
pratyeti vāg bhūr bhuvaḥ svar om ity āvartiṣu // (7) Par.?
diśa stha śrotraṃ me mā hiṃsiṣṭety upagātṝn pratyabhimṛśati // (8) Par.?
atha saṃpreṣyati // (9) Par.?
brahman stoṣyāmaḥ praśāstar iti // (10) Par.?
prastotā brahmāṇam āha prasava ukta upadadhāti // (11) Par.?
te sakṛddhiṃkṛtena parācā bahiṣpavamānena stuvate // (12) Par.?
ahiṃkṛtā retasyā bhavati hiṃkṛtānītarāṇi gāyatrāṇi // (13) Par.?
stute yajamānaṃ vācayati śyeno 'si gāyatracchandā anu tvā rabhe svasti mā saṃpārayā mā stutasya stutaṃ gamyād indravanto vanāmahe dhukṣīmahi prajām iṣam āpaṃ samāpaṃ sāmnā samāpam iti // (14) Par.?
vṛṣako 'si triṣṭupchandeti mādhyandine pavamāne // (15) Par.?
svaro 'si gayo 'si jagatīchandety ārbhave // (16) Par.?
stutasya stutam asy ūrjasvat payasvad ity āvartiṣu // (17) Par.?
atha stuvānaḥ pavamāneṣu madhyamām adhvaryave prāhottamām āvartiṣu hotre // (18) Par.?
athaitad udapātraṃ cātvāle 'vanayati samudraṃ vaḥ prahiṇomy akṣitā svāṃ yonim apigacchatāriṣṭā asmākaṃ vīrāḥ santu mā parāseci na svam iti // (19) Par.?
sa yad evānya uttiṣṭhet tam uttiṣṭhantam ārabhyānūttiṣṭhet // (20) Par.?
utthāyottare vedyante yajamānaṃ vikramayati mā svargāl lokād avacchaitsīr iti // (21) Par.?
dakṣiṇaṃ pādam antarvedi māsmad iti savyaṃ bahirvedi // (22) Par.?
Duration=0.042318105697632 secs.