Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): mahāvrata

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 14921
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
gāyatraṃ praugaṃ kuryād ity āhus tejo vai brahmavarcasaṃ gāyatrī tejasvī brahmavarcasī bhavatīti // (1) Par.?
gāyatra
ac.s.n.
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
tejas
n.s.n.
vai
indecl.
gāyatrī.
n.s.f.
tejasvin
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
auṣṇihaṃ praugaṃ kuryād ity āhur āyur vā uṣṇig āyuṣmān bhavatīti // (2) Par.?
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
āyus
n.s.n.
vai
indecl.
uṣṇih.
n.s.f.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
ānuṣṭubhaṃ praugaṃ kuryād ity āhuḥ kṣatraṃ vā anuṣṭup kṣatrasyāptyā iti // (3) Par.?
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
kṣatra
n.s.n.
vai
indecl.
kṣatra
g.s.n.
∞ āpti
d.s.f.
iti.
indecl.
bārhataṃ praugaṃ kuryād ity āhuḥ śrīr vai bṛhatī śrīmān bhavatīti // (4) Par.?
bārhata
ac.s.n.
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
śrī
n.s.f.
vai
indecl.
bṛhatī.
n.s.f.
śrīmat
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
pāṅktaṃ praugaṃ kuryād ity āhur annaṃ vai paṅktir annavān bhavatīti // (5) Par.?
pāṅkta
ac.s.n.
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
anna
n.s.n.
vai
indecl.
paṅkti.
n.s.f.
annavat
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
traiṣṭubhaṃ praugaṃ kuryād ity āhur vīryaṃ vai triṣṭub vīryavān bhavatīti // (6) Par.?
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
vīrya
n.s.n.
vai
indecl.
vīryavat
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
jāgataṃ praugaṃ kuryād ity āhur jāgatā vai paśavaḥ paśumān bhavatīti // (7) Par.?
jāgata
ac.s.n.
prauga
ac.s.n.
kṛ
3. sg., Pre. opt.
iti,
indecl.
ah.
3. pl., Perf.
root
jāgata
n.p.m.
vai
indecl.
paśu.
n.p.m.
paśumat
n.s.m.
bhū
3. sg., Pre. ind.
∞ iti.
indecl.
tad u gāyatram eva kuryād brahma vai gāyatrī brahmaitad ahar brahmaṇaiva tad brahma pratipadyate // (8) Par.?
tad
ac.s.n.
u
indecl.
gāyatra
ac.s.n.
eva
indecl.
kṛ.
3. sg., Pre. opt.
root
brahman
n.s.n.
root
vai
indecl.
gāyatrī.
n.s.f.
brahman
n.s.n.
root
∞ etad
n.s.n.
ahar.
n.s.n.
brahman
i.s.n.
∞ eva
indecl.
tad
ac.s.n.
brahman
ac.s.n.
pratipad.
3. sg., Pre. ind.
root
tad u mādhuchandasam // (9) Par.?
tad
n.s.n.
u
indecl.
mādhucchandasa.
n.s.n.
root
madhu ha sma vā ṛṣibhyo madhuchandāś chandati tan madhuchandaso madhuchandastvam // (10) Par.?
madhu
ac.s.n.
ha
indecl.
sma
indecl.
vai
indecl.
ṛṣi
d.p.m.
chand.
3. sg., Pre. ind.
root
tad
n.s.n.
∞ tva.
n.s.n.
root
atho annaṃ vai madhu sarvaṃ vai madhu sarve vai kāmā madhu tad yan mādhuchandasaṃ śaṃsati sarveṣāṃ kāmānām avaruddhyai // (11) Par.?
atha
indecl.
∞ u
indecl.
anna
n.s.n.
root
vai
indecl.
madhu.
n.s.n.
sarva
n.s.n.
vai
indecl.
madhu.
n.s.n.
root
sarva
n.p.m.
vai
indecl.
kāma
n.p.m.
madhu.
n.s.n.
root
tad
ac.s.n.
yat
indecl.
śaṃs,
3. sg., Pre. ind.
sarva
g.p.m.
kāma
g.p.m.
avaruddhi.
d.s.f.
root
sarvān kāmān avarundhe ya evaṃ veda // (12) Par.?
sarva
ac.p.m.
kāma
ac.p.m.
avarudh,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
tad vaikāhikaṃ rūpasamṛddhaṃ bahu vā etasminn ahani kiñca kiñca vāraṇaṃ kriyate śāntyā eva śāntir vai pratiṣṭhaikāhaḥ śāntyām eva tat pratiṣṭhāyām antataḥ pratitiṣṭhanti // (13) Par.?
tad
n.s.n.

indecl.
∞ aikāhika
n.s.n.
rūpa
comp.
∞ samṛdh.
PPP, n.s.n.
root
bahu
n.s.n.

indecl.
etad
l.s.n.
ahar
l.s.n.
kiṃca
indecl.
kiṃca
indecl.
vāraṇa
n.s.n.
kṛ,
3. sg., Ind. pass.
root
śānti
d.s.f.
eva.
indecl.
śānti
n.s.f.
root
vai
indecl.
∞ ekāha.
n.s.m.
śānti
l.s.f.
eva
indecl.
tad
ac.s.n.
antatas
indecl.
pratiṣṭhā.
3. pl., Pre. ind.
root
pratitiṣṭhati ya evaṃ veda yeṣāṃ caivaṃ vidvān etaddhotā śaṃsati // (14) Par.?
pratiṣṭhā,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid,
3. sg., Perf.
yad
g.p.m.
ca
indecl.
∞ evam
indecl.
vid
Perf., n.s.m.
etad
ac.s.n.
∞ hotṛ
n.s.m.
śaṃs.
3. sg., Pre. ind.
Duration=0.026675939559937 secs.