Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15199
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athātaḥ sāptarātrikāṇām / (1.1) Par.?
atha
indecl.
∞ atas
indecl.
sāptarātrika.
g.p.n.
root
bhaikṣaṃ payo vā vratam eke / (1.2) Par.?
bhaikṣa
n.s.n.
payas
n.s.n.

indecl.
vrata,
n.s.n.
eka.
n.p.m.
root
bhaikṣārthāyaiva grāmaṃ praviśet / (1.3) Par.?
∞ artha
d.s.m.
∞ eva
indecl.
grāma
ac.s.m.
praviś.
3. sg., Pre. opt.
root
nānyatra svādhyāyād vācam utsṛjet / (1.4) Par.?
na
indecl.
∞ anyatra
indecl.
svādhyāya
ab.s.m.
vāc
ac.s.f.
utsṛj.
3. sg., Pre. opt.
root
adhaḥ śayīta / (1.5) Par.?
adhas
indecl.
śī.
3. sg., Pre. opt.
root
nāpo 'bhyaveyāt / (1.6) Par.?
na
indecl.
∞ ap
ac.p.f.
abhyave.
3. sg., Pre. opt.
root
ante tv agnyādir uktaḥ kalpaḥ / (1.7) Par.?
anta
l.s.m.
tu
indecl.
agni
comp.
∞ ādi
n.s.m.
vac
PPP, n.s.m.
root
kalpa.
n.s.m.
→ pratiṣedha (1.8) [conj]
kāmyānāṃ cāpratiṣedhaḥ // (1.8) Par.?
kāmya
g.p.m.
ca
indecl.
∞ a
indecl.
∞ pratiṣedha.
n.s.m.
← kalpa (1.7) [conj]
īṅkhayantīr iti daśataṃ rathantaraṃ ca vāmadevyaṃ caitāny anusavanaṃ prayuñjāno 'gniṣṭomam avāpnoti // (2.1) Par.?
īṅkhay
Pre. ind., n.p.f.
iti,
indecl.
daśat
ac.s.m.
rathaṃtara
ac.s.n.
ca
indecl.
vāmadevya
ac.s.n.
ca
indecl.
∞ etad
ac.p.n.
anusavanam
indecl.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
avāp,
3. sg., Pre. ind.
root
→ atyagniṣṭoma (3.1) [conj]
→ ukthya (3.2) [conj]
→ ṣoḍaśin (3.2) [conj]
→ atirātra (3.2) [conj]
yajñā yajñā vo agnaya iti caturvargeṇātyagniṣṭomam / (3.1) Par.?
yajña
n.p.m.
yajña
n.p.m.
tvad
d.p.a.
agni
v.p.m.
iti,
indecl.
catur
comp.
∞ varga
i.s.m.
∞ atyagniṣṭoma.
ac.s.m.
← avāp (2.1) [conj]
namas te agna ojasa iti daśatokthyaṃ punānaḥ soma dhārayeti vargeṇa ṣoḍaśinaṃ parīto ṣiñcatā sutam iti vargeṇātirātram // (3.2) Par.?
namas
n.s.n.
tvad
g.s.a.
agni
v.s.m.
ojas
d.s.n.
iti,
indecl.
daśat
i.s.m.
∞ ukthya,
ac.s.m.
← avāp (2.1) [conj]

Pre. ind., n.s.m.
soma
v.s.m.
dhārā
i.s.f.
∞ iti,
indecl.
varga
i.s.m.
ṣoḍaśin,
ac.s.m.
← avāp (2.1) [conj]
pari
indecl.
∞ itas
indecl.
sic
2. pl., Pre. imp.
su
PPP, ac.s.m.
iti,
indecl.
varga
i.s.m.
∞ atirātra.
ac.s.m.
← avāp (2.1) [conj]
payovrata etena kalpena tisro vāca udīrata iti vargeṇa vājapeyam // (4.1) Par.?
payas
comp.
∞ vrata
n.s.m.
etad
i.s.m.
kalpa.
i.s.m.
tri
n.p.f.
vāc
n.p.f.
udīr
3. pl., Pre. ind.
iti,
indecl.
varga
i.s.m.
vājapeya.
ac.s.m.
root
māsam etena kalpenā va indraṃ kṛviṃ yatheti daśatāptoryāmāṇam // (5.1) Par.?
māsa
ac.s.m.
etad
i.s.m.
kalpa
i.s.m.
tvad
ac.p.a.
indra
ac.s.m.
kṛvi
ac.s.m.
yathā
indecl.
∞ iti,
indecl.
daśat
i.s.m.
∞ aptoryāman.
ac.s.m.
root
māsaṃ caturthe kāle bhuñjāna ā juhotā haviṣā marjayadhvam iti daśatā dvādaśāham // (6.1) Par.?
māsa
ac.s.m.
caturtha
l.s.m.
kāla
l.s.m.
bhuj,
Pre. ind., n.s.m.
ā
indecl.
hu
2. pl., Pre. imp.
havis
i.s.n.
marjay
2. pl., Pre. imp.
iti,
indecl.
daśat
i.s.m.
∞ aha.
ac.s.m.
root
saṃvatsaram etena kalpenābodhy agnir iti daśataṃ rathantaraṃ ca vāmadevyaṃ ca bṛhac ca vairājaṃ ca mahānāmnyaś ca revatyaś caitāny anusavanaṃ prayuñjāno gavāmayanam avāpnoti // (7.1) Par.?
etad
i.s.m.
kalpa
i.s.m.
∞ budh
3. sg., Aor. pass.
agni
n.s.m.
iti,
indecl.
daśat
ac.s.m.
rathaṃtara
ac.s.n.
ca
indecl.
vāmadevya
ac.s.n.
ca
indecl.
bṛhant
ac.s.n.
ca
indecl.
vairāja
ac.s.n.
ca
indecl.
mahānāmnī
ac.p.f.
ca
indecl.
revatī
ac.p.f.
ca
indecl.
∞ etad
ac.p.n.
anusavanam
indecl.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
avāp.
3. sg., Pre. ind.
root
rājanarauhiṇābhyāṃ tāpaścite // (8.1) Par.?
rājana
comp.
∞ rauhiṇa
i.d.n.
tāpaścita.
ac.d.n.
root
payovrata etena kalpena somaḥ pavate janitā matīnām iti caturvargeṇa cāturmāsyāni saumikāny avāpnoti // (9.1) Par.?
payas
comp.
∞ vrata
n.s.m.
etad
i.s.m.
kalpa,
i.s.m.
soma
n.s.m.

3. sg., Pre. ind.
janitṛ
n.s.m.
mati
g.p.f.
iti,
indecl.
catur
comp.
∞ varga
i.s.m.
cāturmāsya
ac.p.n.
saumika
ac.p.n.
avāp.
3. sg., Pre. ind.
root
saṃvatsaram aṣṭame kāle bhuñjāno grāmyam annaṃ pra tu draveti daśatam āvartayan naimiśīyaṃ dvādaśasaṃvatsaram avāpnoti // (10.1) Par.?
kāla
l.s.m.
bhuj
Pre. ind., n.s.m.
grāmya
ac.s.n.
anna,
ac.s.n.
pra
indecl.
tu
indecl.
dru
2. sg., Pre. imp.
∞ iti,
indecl.
daśat
ac.s.m.
āvartay,
Pre. ind., n.s.m.
∞ saṃvatsara
ac.s.m.
avāp.
3. sg., Pre. ind.
root
āgneyam aindraṃ pāvamānam ity etena kalpena catvāri varṣāṇi prayuñjānaḥ śatasaṃvatsaram avāpnoti // (11.1) Par.?
āgneya
n.s.n.
aindra
n.s.n.
pāvamāna
n.s.n.
iti,
indecl.
etad
i.s.m.
kalpa
i.s.m.
catur
ac.p.n.
varṣa
ac.p.n.
prayuj,
Pre. ind., n.s.m.
śata
comp.
∞ saṃvatsara
ac.s.m.
avāp.
3. sg., Pre. ind.
root
sarvaṃ prayuñjānaḥ sahasrasaṃvatsaram avāpnoti / (12.1) Par.?
sarva
ac.s.n.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
sahasra
comp.
∞ saṃvatsara
ac.s.m.
avāp.
3. sg., Pre. ind.
root
→ sahasra (12.2) [conj]
anaśnan saṃhitāsahasreṇa vā pṛṣṭhopatāpaśatasahasreṇa vā // (12.2) Par.?
an
indecl.
∞ 
Pre. ind., n.s.m.
∞ sahasra
i.s.n.
← avāp (12.1) [conj]

indecl.
∞ upatāpa
comp.
∞ śata
comp.
∞ sahasra
i.s.n.
.
indecl.
prathamas trivargaḥ sāvitryaṃ gāyatraṃ mahānāmnyaś caiṣāmṛtā nāma saṃhitaitayā vai devā amṛtatvam āyan // (13.1) Par.?
prathama
n.s.m.
tri
comp.
∞ varga
n.s.m.
sāvitrya
n.s.n.
gāyatra
n.s.n.
ca
indecl.
∞ etad
n.s.f.
∞ amṛta
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
i.s.f.
vai
indecl.
deva
n.p.m.
amṛta
comp.
∞ tva
ac.s.n.
i.
3. pl., Impf.
root
amṛtatvam eti ya evaṃ veda // (14.1) Par.?
amṛta
comp.
∞ tva
ac.s.n.
i,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
idaṃ hy anvojaseti prathamottame tvāmidā hyo naraḥ sa pūrvyo mahīnāṃ purāṃ bhindur yuvā kavir upaprakṣe madhumati kṣiyantaḥ pavasva soma madhumāṁ ṛtāvā surūpakṛd rāhasaṃ mādhucchandasam eṣā mādhucchandasī nāma saṃhitaitayā vai devāḥ svargaṃ lokam āyan // (15.1) Par.?
idam
n.s.n.
hi
indecl.
anu
indecl.
∞ ojas
i.s.n.
∞ iti,
indecl.
∞ uttama.
n.d.n.
root
tvad
ac.s.a.
∞ idā
indecl.
hyas
indecl.
nṛ,
n.p.m.
tad
n.s.m.
pūrvya
n.s.m.
mahi
g.p.f.
pur
g.p.f.
bhindu
n.s.m.
yuvan
n.s.m.
kavi,
n.s.m.
upapṛc
Inf., indecl.
madhumat
l.s.m.
kṣi,
Pre. ind., n.p.m.

2. sg., Pre. imp.
soma
v.s.m.
madhumat
n.s.m.
ṛtāvan
n.s.m.
su
indecl.
∞ rūpa
comp.
∞ kṛt,
n.s.m.
rāhasa
n.s.n.
root
etad
n.s.f.
mādhucchandasa
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
i.s.f.
vai
indecl.
deva
n.p.m.
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
i.
3. pl., Impf.
root
svargaṃ lokam eti ya evaṃ veda // (16.1) Par.?
svarga
ac.s.m.
loka
ac.s.m.
i,
3. sg., Pre. ind.
root
yad
n.s.m.
evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
ā vo rājā tad vo varga ājyadohāni devavratāni caiṣā raudrī nāma saṃhitaitāṃ prayuñjan rudraṃ prīṇāti // (17.1) Par.?
ā
indecl.
tvad
ac.p.a.
rājan,
n.s.m.
tad
ac.s.n.
tvad
g.p.a.
varga,
n.s.m.
ājyadoha
n.p.n.
root
devavrata
n.p.n.
ca
indecl.
∞ etad
n.s.f.
raudra
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
ac.s.f.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
rudra
ac.s.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
idaṃ viṣṇuḥ prakṣasya vṛṣṇaḥ pra kāvyam uśaneva bruvāṇa iti vārāham antyaṃ puruṣavrate caiṣā vaiṣṇavī nāma saṃhitaitāṃ prayuñjan viṣṇuṃ prīṇāti // (18.1) Par.?
idam
ac.s.n.
viṣṇu
n.s.m.
prakṣa
g.s.m.
vṛṣan
g.s.m.
pra
indecl.
kāvya
ac.s.n.
uśanas
n.s.m.
∞ iva
indecl.
brū
Pre. ind., n.s.m.
iti,
indecl.
vārāha
n.s.n.
root
antya
n.s.n.
ca
indecl.
∞ etad
n.s.f.
vaiṣṇava
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
ac.s.f.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
viṣṇu
ac.s.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
adardaḥ suṣvāṇāsa ā tū na iti vargā mṛjyamānaḥ suhastyeti prathamaṣaṣṭhe caiṣā vaināyakī nāma saṃhitaitāṃ prayuñjan vināyakaṃ prīṇāti // (19.1) Par.?
dardar
3. sg., Impf.
su,
Perf., n.p.m.
ā
indecl.
tu
indecl.
mad
d.p.a.
iti,
indecl.
varga.
n.p.m.
root
mṛj
Ind. pass., n.s.m.
su
indecl.
∞ hastya
v.s.m.
∞ iti,
indecl.
∞ ṣaṣṭha
n.d.n.
ca
indecl.
∞ etad
n.s.f.
vaināyaka
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
ac.s.f.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
vināyaka
ac.s.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
ā mandair indra haribhiḥ ā no viśvāsu havyaṃ pra senānīḥ iti vargāḥ pavitraṃ ta iti dve eṣā skandasya saṃhitaitāṃ prayuñjan skandaṃ prīṇāti // (20.1) Par.?
ā
indecl.
manda
i.p.m.
indra
v.s.m.
hari,
i.p.m.
ā
indecl.
mad
d.p.a.
viśva
l.p.f.
havya,
n.s.n.
pra
indecl.
senānī
n.s.m.
iti,
indecl.
varga.
n.p.m.
root
pavitra
n.s.n.
tvad
g.s.a.
iti,
indecl.
dvi.
n.d.n.
etad
n.s.f.
skanda
g.s.m.
saṃhitā
n.s.f.
root
∞ etad
ac.s.f.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
skanda
ac.s.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
yad vā u viśpatiḥ sanād agne 'kṣannamīmadanta hy abhi tripṛṣṭham krānt samudraḥ kanikrantīti dve eṣā pitryā nāma saṃhitaitāṃ prayuñjan pitṝn prīṇāti // (21.1) Par.?
yad
ac.s.n.
vai
indecl.
u
indecl.
viśpati,
n.s.m.
sanāt
indecl.
agni,
v.s.m.
ghas
3. pl., root aor.
∞ mad
3. pl., red. aor.
hi,
indecl.
abhi
indecl.
tri
comp.
∞ pṛṣṭha
ac.s.n.
kṛ,
root aor., n.s.m.
samudra
n.s.m.
kanikrad
3. sg., Pre. ind.
∞ iti,
indecl.
dvi.
n.d.n.
root
etad
n.s.f.
pitrya
n.s.f.
root
nāma
indecl.
saṃhitā
n.s.f.
∞ etad
ac.s.f.
prayuj
Pre. ind., n.s.m.
pitṛ
ac.p.m.
prī.
3. sg., Pre. ind.
root
āsyadaghna udake tiṣṭhann akyenākīty etat triḥsaptakṛtvo gāyed etat sarvavācogatasaṃmitam etena sarvān kāmān avāpnoti // (22.1) Par.?
āsya
comp.
∞ daghna
l.s.n.
udaka
l.s.n.
sthā,
Pre. ind., n.s.m.
etad
ac.s.n.
∞ kṛtvas
indecl.
.
3. sg., Pre. opt.
root
etad
n.s.n.
sarva
comp.
∞ vācogata
comp.
∞ saṃmā.
PPP, n.s.n.
root
etad
i.s.m.
sarva
ac.p.m.
kāma
ac.p.m.
avāp,
3. sg., Pre. ind.
root
→ vid (23.1) [conj]
yaś caivaṃ veda yaś caivaṃ veda // (23.1) Par.?
yad
n.s.m.
ca
indecl.
∞ evam
indecl.
vid,
3. sg., Perf.
← avāp (22.1) [conj]
yad
n.s.m.
ca
indecl.
∞ evam
indecl.
vid.
3. sg., Perf.
Duration=0.078278064727783 secs.