Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): penance, prāyaścitta, prāyaścitta

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15352
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
prāyaścitta
brahmacārī cet striyam upeyād araṇye catuṣpathe laukike 'gnau rakṣodaivataṃ gardabhaṃ paśum ālabhet // (1.1) Par.?
nairṛtaṃ vā caruṃ nirvapet // (2.1) Par.?
tasya juhuyāt kāmāya svāhā kāmakāmāya svāhā nairṛtyai svāhā rakṣodevatābhyaḥ svāheti // (3.1) Par.?
etad eva retasaḥ prayatnotsarge divāsvapne vratāntareṣu vā samāvartanāt // (4.1) Par.?
tiryagyonivyavāye śuklam ṛṣabhaṃ dadyāt // (5.1) Par.?
gāṃ gatvā śūdrāvadhena doṣo vyākhyātaḥ // (6.1) Par.?
brahmacāriṇaḥ śavakarmaṇo vratān nivṛttiḥ // (7.1) Par.?
anyatra mātāpitroḥ // (8.1) Par.?
sa ced vyādhīyīta kāmaṃ guror ucchiṣṭaṃ bheṣajārthaṃ sarvaṃ prāśnīyāt // (9.1) Par.?
guruprayuktaś cen mriyeta trīn kṛcchrāṃścared guruḥ // (10.1) Par.?
brahmacārī cen māṃsam aśnīyād ucchiṣṭabhojanīyaṃ kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caritvā vrataśeṣaṃ samāpayet // (11.1) Par.?
śrāddhasūtakabhojaneṣu caivam // (12.1) Par.?
akāmatopanataṃ madhu vājasaneyake na duṣyatīti vijñāyate // (13.1) Par.?
ya ātmatyāgy abhiśasto bhavati sapiṇḍānāṃ pretakarmachedaḥ // (14.1) Par.?
kāṣṭhajalaloṣṭapāṣāṇaśastraviṣarajjubhir ya ātmānam avasādayati sa ātmahā bhavati // (15.1) Par.?
athāpy udāharanti / (16.1) Par.?
ya ātmatyāginaḥ kuryāt snehāt pretakriyāṃ dvijaḥ / (16.2) Par.?
sa taptakṛcchrasahitaṃ careccāndrāyaṇavratam iti // (16.3) Par.?
cāndrāyaṇaṃ parastād vakṣyāmaḥ // (17.1) Par.?
ātmahananādhyavasāye trirātram // (18.1) Par.?
jīvann ātmatyāgī kṛcchraṃ dvādaśarātraṃ caret trirātraṃ hy upavasen nityaṃ snigdhena vāsasā prāṇān ātmani cāyamya triḥ paṭhed aghamarṣaṇam iti // (19.1) Par.?
api vaitena kalpena gāyatrīṃ parivartayet // (20.1) Par.?
api vāgnim upasamādhāya kūṣmāṇḍair juhuyād ghṛtam // (21.1) Par.?
yaccānyan mahāpātakebhyaḥ sarvam etena pūyata iti // (22.1) Par.?
athāpy ācamed agniś ca mā manyuś ceti prātarmanasā pāpaṃ dhyātvoṃpūrvāḥ satyāntā vyāhṛtīr japed aghamarṣaṇaṃ vā paṭhet // (23.1) Par.?
Impurity
mānuṣāsthi snigdhaṃ spṛṣṭvā trirātram āśaucam // (24.1) Par.?
asnigdhe tv ahorātram // (25.1) Par.?
śavānugamane caivam // (26.1) Par.?
adhīyānānām antarāgamane 'horātram abhojanam // (27.1) Par.?
trirātram abhiṣeko vivāsaś cānyonyena // (28.1) Par.?
śvamārjāranakulaśīghragāṇām ahorātram // (29.1) Par.?
śvakukkuṭagrāmyaśūkarakaṅkagṛdhrabhāsapārāvatamānuṣakākolūkamāṃsādane saptarātram upavāso niṣpurīṣībhāvo ghṛtaprāśaḥ punaḥsaṃskāraś ca // (30.1) Par.?
brāhmaṇas tu śunā daṣṭo nadīṃ gatvā samudragām / (31.1) Par.?
prāṇāyāmaśataṃ kṛtvā ghṛtaṃ prāśya tataḥ śucir iti // (31.2) Par.?
kālo 'gnir manasaḥ śuddhir udakārkāvalokanam / (32) Par.?
avijñānaṃ ca bhūtānāṃ ṣaḍvidhā śuddhir iṣyata iti // (32) Par.?
śvacāṇḍālapatitopasparśane sacailaṃ snātaḥ sadyaḥ pūto bhavatīti vijñāyate // (33.1) Par.?
patitacāṇḍālārāvaśravaṇe trirātraṃ vāgyatā anaśnanta āsīran // (34.1) Par.?
sahasraparamaṃ vā tadabhyasantaḥ pūtā bhavantīti vijñāyate // (35.1) Par.?
etenaiva garhitādhyāpakayājakā vyākhyātā dakṣiṇātyāgācca pūtā bhavantīti vijñāyate // (36.1) Par.?
etenaivābhiśasto vyākhyātaḥ // (37.1) Par.?
bhrūṇahatyāyāṃ dvādaśarātram abbhakṣo dvādaśarātram upavaset // (38.1) Par.?
brāhmaṇam anṛtenābhiśaṃsya patanīyenopapatanīyena vā māsam abbhakṣaḥ śuddhavatīr āvartayet // (39.1) Par.?
aśvamedhāvabhṛthaṃ vā gacchet // (40.1) Par.?
etenaiva cāṇḍālīvyavāyo vyākhyātaḥ // (41.1) Par.?
athāparaḥ kṛcchravidhiḥ sādhāraṇo vyūḍhaḥ // (42.1) Par.?
ahaḥ prātar ahar naktam ahar ekam ayācitam / (43.1) Par.?
ahaḥ parākaṃ tantraikam evaṃ caturahau parau // (43.2) Par.?
anugrahārthaṃ viprāṇāṃ manur dharmabhṛtāṃ varaḥ / (44.1) Par.?
bālavṛddhātureṣv evaṃ śiśukṛcchram uvāca ha // (44.2) Par.?
atha cāndrāyaṇavidhiḥ // (45.1) Par.?
māsasya kṛṣṇapakṣādau grāsān adyāccaturdaśa / (46.1) Par.?
grāsopacayabhojī syāt pakṣaśeṣaṃ samāpayet // (46.2) Par.?
evaṃ hi śuklapakṣādau grāsam ekaṃ tu bhakṣayet / (47.1) Par.?
grāsāpacayabhojī syāt pakṣaśeṣaṃ samāpayet // (47.2) Par.?
atraiva gāyet sāmāni api vā vyāhṛtīr japet // (48.1) Par.?
eṣa cāndrāyaṇo māsaḥ pavitram ṛṣisaṃstutaḥ / (49.1) Par.?
anādiṣṭeṣu sarveṣu prāyaścittaṃ vidhīyate // (49.2) Par.?
vidhīyata iti // (50.1) Par.?
Duration=0.11195492744446 secs.