Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agniṣṭoma

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15493
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
agnīṣomau praṇīyāgnīṣomīyam ālabhate // (1) Par.?
tasmin vapānta utkare tiṣṭhan subrahmaṇyām āhvayati pitāputrīyām // (2) Par.?
kauśika brāhmaṇa kauśika bruvāṇeti // (3) Par.?
āta uktvā nāmāny āvapati // (4) Par.?
asau yajate 'muṣya putro yajate 'muṣya pautro yajate 'muṣya naptā yajata iti catuṣpuruṣam // (5) Par.?
amuṣya pitāmuṣya piteti putrāṇāṃ yathājātam // (6) Par.?
strīṇām apy eke // (7) Par.?
janiṣyamāṇānāṃ pitā pitāmahaḥ prapitāmaho yajata ity uttamam āha // (8) Par.?
yathāmnātaṃ śeṣam // (9) Par.?
atrarṣabhaṃ dadāti subrahmaṇyāya // (10) Par.?
naitāṃ rātriṃ sadaḥ kaścana prapadyeta // (11) Par.?
ṛksāme atra mithunībhavataḥ iti brāhmaṇam // (12) Par.?
parihṛtāsu vasatīvarīṣu śvaḥ sutyāpravacanīṃ subrahmaṇyām āhūyāgnīdhre patnīśālāyām iti saṃviśanti // (13) Par.?
śvaḥ karmaṇo 'napagā bhavanti // (14) Par.?
Duration=0.046884059906006 secs.