Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): agnicayana

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 15762
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śvo bhūte paridhīn paridhāyāgniṃ yunajmīti dakṣiṇaṃ pakṣam abhimṛśatīmau te pakṣāv ity uttaram indur dakṣa ity ātmānam // (1.1) Par.?
ekayūpa aikādaśinān upākaroti yady ekāho bhavati // (2.1) Par.?
hiraṇyasthālaṃ śatamānasya madhunaḥ pūrṇaṃ dakṣiṇābhiḥ sahātiharanti mantravargam // (3.1) Par.?
tac citraṃ devānām iti yajamāno 'vekṣyāśvenāvaghrāpya brāhmaṇāya dadāti // (4.1) Par.?
purastād yajñāyajñiyasya divo mūrdhāsīty apsumatībhyām agniṃ saṃmṛśati // (5.1) Par.?
imaṃ stanaṃ madhumantaṃ dhayāpāṃ prapīnam agne salilasya madhye / (6.1) Par.?
utsaṃ juṣasva madhumantam ūrmiṃ samudryaṃ sadanam āviveśa svāhā / (6.2) Par.?
iti paridhivimokam abhijuhoti / (6.3) Par.?
vi te muñcāmīti ca // (6.4) Par.?
samāropayan yās te agne / (7.1) Par.?
yā vo devāḥ / (7.2) Par.?
rucaṃ no dhehi / (7.3) Par.?
tat tvā yāmīty āhutīr juhoti samīcī nāmāsīti dve madhuś ca / (7.4) Par.?
svayaṃ kṛṇvāna iti pañcabhir ājyaṃ hiraṇyagarbha ity aṣṭau hutvā pratyavarohati / (7.5) Par.?
punar manaḥ punar āyur nā āgāt punaḥ prāṇaḥ punar ākūtam āgāt / (7.6) Par.?
punaś cakṣuḥ punaḥ śrotraṃ ma āgāt / (7.7) Par.?
vaiśvānaro 'dabdhas tanūpā apabādhatāṃ duritāni viśvā / (7.8) Par.?
uruśaṃsa mā nā āyuḥ pra moṣīḥ / (7.9) Par.?
iti // (7.10) Par.?
dīkṣayā tvāpaṃ tapasā tvāpaṃ satyayā tvāpaṃ vaśayā tvāpam avabhṛthena tvāpam iti yajamāno 'gnim upatiṣṭhate // (8.1) Par.?
agniṃ citvā na rāmām upeyād dvitīyaṃ citvā nānyasya bhāryāṃ tṛtīyaṃ citvā na kāṃcana // (9.1) Par.?
yady upeyān maitrāvaruṇyāmikṣayā yajeta // (10.1) Par.?
agniṃ citvā maitrāvaruṇyāmikṣayā yajeta sautrāmaṇyā vā // (11.1) Par.?
agnicidvasotmībhayā...rta pāpaṃ kīrtayen na kaṃcana pratyavarohet // (12.1) Par.?
saṃvatsaraṃ na varṣati dhāved yāvajjīvaṃ vā // (13.1) Par.?
ye 'gnayaḥ purīṣiṇa āviṣṭāḥ pṛthivīm anu / (14.1) Par.?
teṣām asi tvam uttamaḥ pra no jīvātave suva / (14.2) Par.?
iti proṣya svāgnim upatiṣṭhate upa tvāgne dive diva iti tṛcenānyeṣām // (14.3) Par.?
yadi citvā prayāyād yam anantaraṃ somam āharet tasmin punaś citim upadadhāti // (15.1) Par.?
aṣṭau nānāmantrāḥ // (16.1) Par.?
saṃsthitayoḥ pūrvāhṇikyoḥ pravargyopasador yenā ṛṣaya ity aṣṭāv upadadhāty aṣṭau ca lokaṃpṛṇāḥ // (17.1) Par.?
pṛṣṭo divīti cātvālāt purīṣam atihṛtya vyūhati // (18.1) Par.?
samānam anyat // (19.1) Par.?
prathamaṃ cinvāno madhyamāyāṃ citāv upadadhāti stomā nānāmantrāḥ prāg lokaṃpṛṇāyāḥ // (20.1) Par.?
dvitīyaṃ cinvāna uttamāyāṃ prāg lokaṃpṛṇāyāḥ // (21.1) Par.?
yady agnicid anagnicityaṃ somam āhared ekaviṃśatim upadadhītāṣṭau nānāmantrās trayodaśa ca lokaṃpṛṇāḥ // (22.1) Par.?
ayaṃ te yonir ṛtviya ity agniṃ saṃmṛśati // (23.1) Par.?
yadi tāpaścitam āharet saṃvatsaraṃ dīkṣito bhavati saṃvatsaram upasadbhiś carati // (24.1) Par.?
purastād upasadām āgneyam aṣṭākapālaṃ nirvaped aindram ekādaśakapālam // (25.1) Par.?
dāśatayais tv āgneyaiḥ sūktaiḥ pratisūktam iṣṭakā upadadhāti // (26.1) Par.?
abhijid viśvajid vā saṃsthā brāhmaṇavyākhyātā brāhmaṇavyākhyātā // (27.1) Par.?
Duration=0.10325503349304 secs.